Thống kê truy cập

3686903
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6086
15397
124586
3686903
Nông sản Lâm Đồng

Tình hình giống hoa nhập khẩu của các đơn vị nhập khẩu giống hoa tại Lâm Đồng năm 2017

Lâm Đồng là tỉnh đứng đầu của cả nước về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay tỉnh Lâm Đồng có 51.799,1 ha (chiếm 18,57% diện tích) đất canh tác sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Một trong những yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm trong sản xuất và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đó là giống cây trồng.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau quý I năm 2017

Trong quý I năm 2017 Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, quả và chè 9 tháng đầu năm 2016

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã lấy mẫu rau, dâu tây và chè phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây tại Đà Lạt và Lạc Dương, công ty sản xuất, kinh doanh chè tại Lâm Hà, Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, quả và chè tháng 7 năm 2016

Trong tháng 7 năm 2016, Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau, dâu tây và chè phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây tại Đà Lạt và Lạc Dương, công ty sản xuất, kinh doanh chè tại Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Kết quả điều tra dịch hại đối với sản phẩm thực vật lưu trữ trong kho đợt I năm 2016

Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2016, Chi cục BVTV đã tiến hành điều tra dịch hại tại kho lưu trữ, bảo quản nông sản của 33 đơn vị tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà. Tổng diện tích kho chứa nông sản: 81.600 m2 với 21.929,3 tấn hàng nông sản. Các loại nông sản bảo quản, lưu trữ trong kho bao gồm cà phê nhân, lúa thương phẩm, bắp thương phẩm và đậu các loại.

Công tác kiểm dịch thực vật 6 tháng đầu năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tại Lâm Đồng có 28 công ty nhập khẩu 42 chủng loại cây trồng khác nhau (rau, hoa các loại, ngô, khoai tây, chanh dây…) gồm 21.598.148 cây, ngọn, cành, hạt và 233.672,8 kg từ các nước Hà Lan, Mỹ, Pháp, Chi Lê, Úc, Ý, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Argentina, Nhật Bản, Đan Mạch, Mexico, Tanzania, Newzealand, Mỹ, Bỉ, Philippines, Hồng Kông, India... về gieo trồng tại địa phương.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, quả và chè 6 tháng đầu năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau, dâu tây và chè phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây tại Đà Lạt và Lạc Dương, công ty sản xuất, kinh doanh chè tại Lâm Hà, Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau tháng 5 năm 2016

Trong tháng 5 năm 2016, Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau, dâu tây và chè phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây tại Đà Lạt và Lạc Dương, công ty sản xuất, kinh doanh chè tại Lâm Hà, Bảo Lộc và Bảo Lâm. Kết quả như sau: