Thống kê truy cập

3741263
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
904
20714
45488
3741263

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau quý I năm 2017

Trong quý I năm 2017 Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng. Kết quả như sau:

1. Số mẫu phân tích: 281 mẫu

            2. Phương pháp phân tích: phân tích định tính 2 nhóm thuốc lân hữu cơ và carbamate bằng bộ dụng cụ GT Test Kit của Thái Lan.

            3. Kết quả: 280/281 mẫu an toàn (chiếm 99,64%).

                                 01/281 mẫu không an toàn (chiếm 0,36%)

 

Tên cơ sở

Địa chỉ

Sản phẩm

Số mẫu phân tích

Kết quả

Ghi chú

I. Các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn

Đà Lạt

Đức Trọng Lạc Dương

Đơn Dương

 

Cải bắp, cải thảo, ớt ngọt, cà chua, lơ xanh, hành poireau, cần tây, hành lá, đậu cove, súp lơ, hành tây, khoai tây

121

 

121/121 AT

 

 

II. Cơ sở khác

Đà Lạt

Cải thảo hỏa tiễn, đậu leo, hành tây, khoai tây, nấm, dâu tây

55

55/55 AT

 

III. Hộ nông dân trồng rau cung cấp hàng cho các cơ sở sản xuất rau theo hướng VietGAP

Đà Lạt

Đức Trọng

Hành lá, cà chua, đậu leo, ớt ngọt, hành poireau, cần tây, khoai tây

104

103/104 AT 01/104 KAT

 

 

           

Ghi chú:AT:An toàn; KAT: không an toàn.

            I. Các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn: Công ty TNHH SXTMNS Phong Thúy, hộ kinh doanh Võ Tiến Huy, Chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ phát triển Nam An, HTXDVNNTH Tân Tiến, công ty TNHH Rừng hoa Bạch Cúc, Công ty TNHH Xuất khẩu nông sản An Phú, Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên, THT sản xuất rau an toàn Suối Thông B.

            II. Các cơ sở khác: Công ty TNHH The Fruit Republic, công ty TNHH Minh Nguyên, công ty TNHH Xuân Thái Thịnh Công ty TNHH DaSa Thảo Mộc, cơ sở Bùi Đình Tuấn, cơ sở Bùi Gia Hậu, Công ty TNHH Rừng hoa Bạch Cúc, Công ty TNHH SXTMDV Đặng Bích Huyền.

            III. Hộ nông dân trồng rau tại thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Đơn Dương.         

                                                                    Trạm Kiểm dịch & kiểm định thực vật

 

Các tin khác