Thống kê truy cập

3888522
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5409
31651
89782
3888522

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, chè tháng 9 năm 2015

Từ ngày 01-30/9/2015 Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, chợ đầu mối, chợ nông sản tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, hộ nông dân sản xuất chè và một số vựa thu mua chè tại Bảo Lộc và Bảo Lâm. Kết quả như sau:

1. Số mẫu phân tích: 255 mẫu

            2. Phương pháp phân tích: phân tích định tính 2 nhóm thuốc lân hữu cơ và carbamate bằng bộ dụng cụ GT Test Kit của Thái Lan.

            3. Kết quả: 253/255 mẫu an toàn (chiếm 99,22%).

                                 02/255 mẫu không an toàn (chiếm 0,78%)

Tên cơ sở

Địa chỉ

Sản phẩm

Số mẫu phân tích

Kết quả

Ghi chú

I. Các cơ sở tham gia chuỗi liên kết các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh

Đà Lạt

Đức Trọng Lạc Dương

Đơn Dương

Bảo Lộc

Cải bắp, cải thảo, ớt ngọt, cà chua, lơ xanh, hành poireau, cần tây, hành lá, đậu cove, súp lơ, chè...

100

100/100 AT

 

 

II. Các cơ sở sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP

Đà Lạt

Cải bắp, cải thảo, ớt ngọt, cà chua, dâu tây...

15

15/15 AT

 

III. Cơ sở khác

Đà Lạt

Cải thảo hỏa tiễn, đậu leo, hành tây, khoai tây, nấm, dâu tây, phúc bồn tử.

20

20/20 AT

 

IV. Hộ nông dân trồng rau

Đơn Dương

Đức Trọng

Hành lá, cà chua, đậu leo, ớt ngọt,

35

02/35 KAT

33/35 AT

02 mẫu hành lá

V. Hộ nông dân trồng chè

Bảo Lộc, Bảo Lâm

Chè

72

72/72AT

 

VI. Nông sản nhập khẩu

Trung Quốc

Khoai tây

18

18/18 AT

 

           

Ghi chú:AT:An toàn; KAT: không an toàn.

            I. Các cơ sở tham gia chuỗi liên kết các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh: HTX DVNN TH Anh Đào, công ty TNHH SXTMNS Phong Thúy, hộ kinh doanh Võ Tiến Huy, công ty TNHH Metro cash & carry Việt Nam, hộ kinh doanh Nguyễn Nam Trung, chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ phát triển nam An, THT sản xuất rau an toàn Suối Thông B, HTX DVNN TH Tân Tiến, công ty TNHH Rừng hoa Bạch Cúc, công ty TNHH xuất khẩu nông sản An Phú, công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên và nhà máy trà Cầu Tre.

            II. Cơ sở sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại Đà Lạt, Đơn Dương và Đức Trọng.

            III. Các cơ sở khác: Công ty TNHH The Fruit Republic, công ty TNHH Việt Farm, cơ sở Đức Thành, cơ sở Hoàng Anh, cơ sở Võ Thị Anh.

            IV. Hộ nông dân trồng rau huyện Đức Trọng, Đơn Dương.

            V. Hộ nông dân trồng chè: thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

            VI. Nông sản nhập khẩu tại chợ Nông sản Đà Lạt.

                                                                                           Phòng Phân tích KTCLSPNN

Các tin khác