Thống kê truy cập

3905669
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
184
4740
106929
3905669

Kiểm soát vật tư nông nghiệp và ATTP trên rau, quả tươi dịp Tết nguyên đán và lễ hội mùa xuân 2019

Trong quý I/2019, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát vật tư nông nghiệp và ATTP trên rau, quả tươi dịp tết nguyên đán và lễ hội mùa xuân 2019 với mục tiêu:

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất rau, quả tươi nhằm giảm thiểu dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm rau, quả tươi của Lâm Đồng.

- Kiểm soát vật tư nông nghiệp nhằm tuyên truyền việc chấp hành các qui định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV. Thông qua việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện

- Hướng dẫn, kiểm soát  việc sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất rau, quả

+ Hướng dẫn, kiểm soát, giám sát việc sử dụng thuốc BVTV của 10 doanh nghiệp, cơ sở, hộ nông dân liên kết mới tham gia các chuỗi tại Tp Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng.

+ Kiểm tra, giám sát việc thông tin, hội thảo giống cây trồng, phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật tại các huyện trồng rau.

- Kiểm tra, giám sát dư lượng thuốc BVTV trên sản phẩm rau, quả tươi

  Tổ chức lấy mẫu rau, quả tươi để phân tích định tính dư lượng thuốc BVTV trên 338 mẫu sản phẩm rau, quả lô hàng (trên 338 lô hàng gồm 536,9 tấn rau các loại)  của 20 doanh nghiệp, cơ sở, hộ nông dân liên kết tại thành phố Đà Lạt và các huyện: Đơn Dương, Đức Trọng. Kết quả 336/338 mẫu an toàn (chiếm 99,41%), 02/338 mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng an toàn (chiếm 0,59%).

- Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV

+ Trong quý I/2019, Chi cục Trồng trọt & BVTV tiến hành kiểm tra đối với 02 doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng, trong đó: 01 doanh nghiệp sản xuất phân bón, 01 doanh nghiệp SXKD giống cây trồng. Kết quả: chưa phát hiện vi phạm.

+ Lấy 03 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kết quả: các mẫu phân bón đảm bảo chất lượng như công bố.

-  Công tác tuyên truyền

Cung cấp kịp thời thông tin về ATTP trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV và phân bón, thông tin về các cơ sở sản xuất rau, quả, chè quản lý tốt dư lượng thuốc BVTV trên  trang Website của chi cục Trồng trọt & BVTV.

                                                                                                                                                                      Lê Thị Thanh Nga

Các tin khác