Thống kê truy cập

3521374
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
62
62
61019
3521374

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau tháng 4 năm 2016

Trong tháng 4 năm 2016, Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng. Kết quả như sau:

1. Số mẫu phân tích: 203 mẫu

            2. Phương pháp phân tích: phân tích định tính 2 nhóm thuốc lân hữu cơ và carbamate bằng bộ dụng cụ GT Test Kit của Thái Lan.

            3. Kết quả: 202/203 mẫu an toàn (chiếm 99,51%).

                                 01/203 mẫu không an toàn (chiếm 0,49%)

 

Tên cơ sở

Địa chỉ

Sản phẩm

Số mẫu phân tích

Kết quả

Ghi chú

I. Các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn

Đà Lạt

Đức Trọng Lạc Dương

Đơn Dương

 

Cải bắp, cải thảo, ớt ngọt, cà chua, bông cải xanh, bông cải trắng, hành poireau, cần tây, hành lá, đậu cove, súp lơ, hành tây, khoai tây

55

 

55/55AT

 

 

II. Cơ sở khác

Đà Lạt

Cải thảo hỏa tiễn, đậu leo, hành tây, khoai tây, nấm, dâu tây

38

38/38AT

 

III. Hộ nông dân trồng rau cung cấp hàng cho các cơ sở sản xuất rau theo hướng VietGAP

Đà Lạt

Đức Trọng

Đơn Dương

Cải bắp, cải thảo, hành lá, hành poireau,  cà chua, đậu leo, ớt ngọt, bông cải xanh, bông cải trắng, khoai tây, hành tây, cần tàu

61

60/61 AT

01/61KAT

01 mẫu cần tàu

IV. Hộ nông dân trồng chè

Bảo Lộc

Bảo Lâm

Chè búp tươi

49

49/49AT

 

           

Ghi chú:AT:An toàn; KAT: không an toàn.

            I. Các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn: HTXDVNNTH Anh Đào, Công ty TNHH SXTMNS Phong Thúy, HTX Tiến Huy, Chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ phát triển Nam An, HTXDVNNTH Tân Tiến, Công ty TNHH Xuất khẩu nông sản An Phú, Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên, THT sản xuất rau an toàn Suối Thông B.

            II. Các cơ sở khác: Công ty TNHH The Fruit Republic, cơ sở Hoàng Anh, cơ sở Võ Thị Anh, HTX Minh Thúy, nhà cung cấp Trần Thị Hoàng Anh, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huệ, vựa rau Thiêm Hương, công ty TNHH Minh Nguyên, công ty TNHH Xuân Thái Thịnh, tổ sản xuất rau VietGAP Hàng Thông.

            III. Hộ nông dân trồng rau tại thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Đơn Dương.

            IV. Hộ nông dân trồng chè tại Bảo Lộc, Bảo Lâm.        

                                                                                                  Phòng Phân tích KTCLSPNN

Các tin khác