Thống kê truy cập

3888571
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5458
31700
89831
3888571

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau tháng 5 năm 2016

Trong tháng 5 năm 2016, Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau, dâu tây và chè phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây tại Đà Lạt và Lạc Dương, công ty sản xuất, kinh doanh chè tại Lâm Hà, Bảo Lộc và Bảo Lâm. Kết quả như sau: 

1. Số mẫu phân tích: 178 mẫu

2. Phương pháp phân tích: phân tích định tính 2 nhóm thuốc lân hữu cơ và carbamate bằng bộ dụng cụ GT Test Kit của Thái Lan.

3. Kết quả: 177/178 mẫu an toàn (chiếm 99,44%).

                  01/178 mẫu không an toàn (chiếm 0,56%)

Tên cơ sở

Địa chỉ

Sản phẩm

Số mẫu phân tích

Kết quả

Ghi chú

I. Các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn

Đà Lạt

Đức Trọng Lạc Dương

Đơn Dương

 

Cải bắp, cải thảo, ớt ngọt, cà chua, bông cải xanh, bông cải trắng, hành poireau, cần tây, hành lá, đậu cove, súp lơ, hành tây, khoai tây…

50

 

50/50AT

 

 

II. Cơ sở khác

Đà Lạt

Đức Trọng

Cải thảo hỏa tiễn, đậu leo, hành tây, khoai tây, nấm, dâu tây

35

35/35AT

 

III. Hộ nông dân trồng rau cung cấp hàng cho các cơ sở sản xuất rau theo hướng VietGAP

Đà Lạt

Đức Trọng

Đơn Dương

Cải bắp, cải thảo, hành lá, hành poireau,  cà chua, đậu leo, ớt ngọt, bông cải xanh, bông cải trắng, khoai tây, hành tây, cần tàu

48

47/48 AT

01/48KAT

01 mẫu cần tàu

IV. Cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây

Đà Lạt

Lạc Dương

Dâu tây

40

40/40AT

 

IV. Công ty sản xuất, kinh doanh chè

Bảo Lộc

Bảo Lâm

Chè búp tươi

Chè Oloong khô

5

05/05/AT

 

Ghi chú:AT:An toàn; KAT: không an toàn.

I. Các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn: HTXDVNNTH Anh Đào, Công ty TNHH SXTMNS Phong Thúy, HTX Tiến Huy, Chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ phát triển Nam An, HTXDVNNTH Tân Tiến, Công ty TNHH Xuất khẩu nông sản An Phú, Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên, THT sản xuất rau an toàn Suối Thông B.

II. Các cơ sở khác: Công ty TNHH The Fruit Republic, cơ sở Võ Thị Anh,  nhà cung cấp Trần Thị Hoàng Anh, công ty TNHH Minh Nguyên, công ty TNHH Xuân Thái Thịnh, tổ sản xuất rau VietGAP Hàng Thông, cơ sở Bùi Đình Tuấn, cơ sở Rau an toàn Hà Trang.

III. Hộ nông dân trồng rau tại thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Đơn Dương.

IV. Cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây: Công ty TNHH TMDV Hiệp Lực, vườn dâu Đinh Thị Nga, vườn dâu Tùng Nguyên, vườn dâu Phương Hà, Công ty TNHH KBIL VINA, vườn dâu Minh Nghĩa, Công ty TNHH Trang trại SAMGONG.

V. Công ty sản xuất, kinh doanh chè tại Bảo Lộc, Bảo Lâm và Lâm Hà: công ty cổ phần Long Đỉnh, công ty TNHH TFB Việt Nam, công ty TNHH Tri Sum, Doanh nghiệp tư nhân trà Phước Lạc.

                                                                                                 Phòng Phân tích KTCLSPNN

Các tin khác