Thống kê truy cập

3905374
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4445
4445
106634
3905374

Hội nghị tổng kết chương trình giám sát dư lượng hóa chất trên nông sản tại tỉnh Lâm Đồng năm 2013

Năm 2013, Chi cục BVTV thực hiện chương trình giám sát dư lượng hóa chất trên nông sản tại Lâm Đồng đã ký kết với BQLDA Cạnh tranh Nông nghiệp Lâm Đồng để tiếp tục thực hiện nội dung chương trình giám sát dư lượng hóa chất trên nông sản, chủ yếu trên cây rau trên các vùng sản xuất trọng điểm đã tiến hành việc điều tra, kiểm soát dư lượng thuốc BVTV từ các năm trước, tập trung vào các vùng: Phường 7, xã Xuân Thọ - thành phố Đà Lạt (dâu tây, cải thảo, ớt ngọt, hành tây,cần tây, hành poireaux), xã Lạc Xuân, thị trấn Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương (cà chua, hành lá, đậu cove, ớt ngọt, hành tây), xã Hiệp Thạnh, thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng (trên các loại cây trồng: Cà chua, hành lá, đậu cove, ớt ngọt, cải thảo).

Ngày 29 tháng 8 năm 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết chương trình nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm 2013 và hiệu quả của chương trình trong vùng thực hiện dự án từ năm 2009 đến nay.

Với sự tham gia của đại diện Ban quản lý Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp, những người sản xuất, các HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, chè trực tiếp tham gia chương trình tại Phường 7, 8, 11, xã Xuân Thọ (Đà Lạt), Thị trấn Thạnh Mỹ (Đơn Dương), Thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), Bảo Lộc.

Hội nghị đã nghe Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện chương trình năm 2013: Thu thập và phân tích định tính 1.720 mẫu với 9 chủng loại rau, quả (cà chua; đậu leo; đậu hà lan; ớt ngọt; dâu tây; hành lá; hành poireau; cần tây; hành tây), đối tượng lấy mẫu tập trung chủ yếu tại các hộ nông dân (480 mẫu); các vựa rau, chợ đầu mối ( 540 mẫu); các cơ sở sản xuất, thu mua, chế biến rau an toàn (580 mẫu); Các trang trại (120 mẫu). Kết quả 3,66% tỷ lệ mẫu có dư lượng thuôc BVTV vượt ngưỡng an toàn. Phân tích định lượng 120 mẫu gồm 6 loại sản phẩm rau: Ớt ngọt, đậu cove, cà chua, cải thảo, hành lá và dâu tây, kết quả có 1,67%  mẫu hành lá có dư lượng thuốc Hexaconazle vượt ngưỡng an toàn.  Tổ chức 20 lớp tập huấn về sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và quy trình sản xuất, phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên các cây trồng cho 915 lượt nông dân tham dự. Tổ chức 5 cuộc hội thảo khuyến cáo cho 253 lượt người sản xuất để thông báo kết quả phân tích mẫu nông sản, đánh giá tình hình dư lượng thuốc BVTV trên nông sản, xác định nguyên nhân tồn dư từ đó khuyến cáo cáo biện pháp giảm thiểu, giúp nông dân duy trì những kết quả tốt đã đạt được, giúp người sản xuất nâng cao được nhận thức trong việc sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả nhằm giảm hơn nữa tỷ lệ mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng an toàn. Thực hiện 01 Card truyền hình 20 phút về phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cà chua, phát sóng 2 kỳ trên đài PTTH tỉnh, in sao 1500 đĩa DVD phát trực tiếp cho nhóm nông dân tham gia tập huấn, hội thảo.

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận, ý kiến của nông dân trồng rau, nông dân trồng chè và các trang trại, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, chè đánh giá tác động của chương trình đến sự thay đổi nhận thức khá tích cực của họ trong sản xuất.

Kết thúc hội nghị Ban QLDA Cạnh tranh Nông nghiệp đã đánh giá cao sự thành công của chương trình giám sát dư lượng hóa chất trên nông sản do Chi cục BVTV Lâm Đồng thực hiện về những giải pháp thực hiện và khuyến cáo kịp thời đến nông dân, hợp tác xã, trang trại trồng rau, chè tham gia chương trình. Trong thời gian tới, Chi cục BVTV tiếp tục thực hiện chương trình quản lý dư lượng thuốc BVTV bằng các hình thức tuyên truyền, tập huấn, tăng cường công tác lấy mẫu kiểm tra để kịp thời điều chỉnh quy trình sản xuất của các cơ sở sản xuất rau an toàn, đồng thời kiểm tra kỳ 01 lần/tháng các lô hàng nhập khẩu về Lâm Đồng để có biện pháp xử lý việc giả thương hiệu nông sản Đà Lạt trong sản xuất kinh doanh nông sản không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Một số hình ảnh trong hội nghị tổng kết chương trình giám sát dư lượng hóa chất trên nông sản năm 2013:

 Lê Thị Thanh Nga

Các tin khác