Thống kê truy cập

3905452
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4523
4523
106712
3905452

Danh sách cán bộ lấy mẫu đất, nước, rau, quả, chè Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày cấp

Mã số chỉ định

Có giá trị đến

1

Lê Thị Thanh Nga

1975

14/10/2009

NLM-ĐNRQC-09.261

14/10/2014

2

Nguyễn Hoàng Ấn

1980

27/01/2011

NLM-ĐNRQC-11.114

27/01/2016

3

Nguyễn T. Bảo Quyên

1982

27/01/2011

NLM-ĐNRQC-11.111

27/01/2016

4

Phạm Ngọc Toản

1968

27/01/2011

NLM-ĐNRQC-11.110

27/01/2016

5

Nguyễn Thị Hà

1984

27/01/2011

NLM-ĐNRQC-11.113

27/01/2016

6

Lê Đỗ Hoàng Việt

1986

27/01/2011

NLM-ĐNRQC-11.112

27/01/2016

Các tin khác