Thống kê truy cập

3735374
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1308
14825
39599
3735374

Công tác kiểm dịch thực vật 6 tháng đầu năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tại Lâm Đồng có 28 công ty nhập khẩu 42 chủng loại cây trồng khác nhau (rau, hoa các loại, ngô, khoai tây, chanh dây…) gồm 21.598.148 cây, ngọn, cành, hạt và 233.672,8 kg từ các nước Hà Lan, Mỹ, Pháp, Chi Lê, Úc, Ý, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Argentina, Nhật Bản, Đan Mạch, Mexico, Tanzania, Newzealand, Mỹ, Bỉ, Philippines, Hồng Kông, India... về gieo trồng tại địa phương.

                Thực hiện công tác quản lý đối với giống cây trồng nhập khẩu về địa phương. Chi cục BVTV đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật  liên quan đến công tác kiểm dịch thực vật đối với 14/28 công ty với 12/42 chủng loại giống cây trồng nhập khẩu như: (rau các loại, khoai tây giống, hoa các loại, dâu tây....).

Kết quả: Các đơn vị đã chấp hành tương đối tốt quy định của Pháp luật như cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan tới các lô giống nhập khẩu, khi đưa giống về sử dụng tại địa phương đều thực hiện khai báo giống cây trồng nhập nội với Chi cục BVTV tỉnh Lâm Đồng, gieo trồng đúng địa điểm đã đăng ký.                

Kiểm tra dịch hại ngoài đồng ruộng chưa phát hiện dịch hại thuộc đối tượng KDTV của Việt Nam và dịch hại lạ, chỉ phát hiện dịch hại phổ biến như:

STT

Giống cây trồng nhập khẩu

Thành phần dịch hại

Địa điểm gieo trồng

Diện tích (ha)

Tên đơn vị nhập khẩu

DT trồng

DT

nhiễm

1

Chanh dây

Bệnh đốm nâu lá (Alternaria passiflorae) tỉ lệ 5% lá

Lâm Hà

2

0,6

Công ty TNHH Bá Trai

Bọ trĩ (Thysanoptera sp.) mật độ TB 06 con/hoa

2

0,3

2

Bí nhật

bệnh phấn trắng (Erysiphe cichoracearum) TLH 1,5 % cây

Đơn Dương

2

0,2

Công ty TNHH giống cây trồng Nông sản Phù Sa

3

Chanh dây

Bệnh đốm nâu lá (Alternaria passiflorae) tỉ lệ 7% lá

Đức Trọng

2

0,5

Công ty TNHH Hoàng Quyên

Bọ trĩ (Thysanoptera sp.) mật độ TB 4con/hoa

2

0,5

4

Cây dâu tây

Nhện đỏ (Tetranycus Urticae) mật độ trung bình 02 con/lá.

Lạc Dương

0,5

0,2

Công ty TNHH Trang trại SAMGONG

                        Cũng trong 6 tháng đầu năm 2016, Chi cục đã tiến hành điều tra, theo dõi 01 đối tượng kiểm dịch thực vật thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam xuất hiện tại Lâm Đồng những năm trước đây: Tơ hồng nam (Cuscuta australis) trên cây hoa cúc. Kết quả chưa phát hiện thấy xuất hiện trở lại.

Đã tiến hành điều tra của 33 đơn vị tại các huyện Đơn Dương (04 cơ sở); Đức Trọng (05 cơ sở; 02 nhà máy xay lúa và 07 công ty chế biến cà phê nhân); Di Linh (06 công ty); Bảo Lộc (04 công ty), Bảo Lâm (01 công ty), Lâm Hà (04 công ty). Tổng diện tích kho chứa nông sản: 81.600 m2. Khối lượng nông sản điều tra: 21.929,3 tấn (cà phê nhân: 21.655 tấn; lúa thương phẩm: 145 tấn và bắp thương phẩm: 125 tấn và đậu các loại: 4,3 tấn); Kết quả kiểm tra: chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam và dịch hại lạ, chỉ phát hiện dịch hại như:

- Trên lúa: Mọt gạo (Sitophilus oryzae) mật độ 3-6 con/kg/35 tấn tại nhà máy xay lúa An Hiệp, Hiệp Thạnh.

- Trên đậu: Mọt đậu (Callosobruchus maculatus) mật độ từ 1,6-5,6 con/kg/3,3 tấn tại các cơ sở kinh doanh đậu ở chợ Đức Trọng.

- Trên bắp xuất hiện Mọt bắp thông thường (Sitophilus zeamais) gây hại với mật độ 06 con/kg/10 tấn tại đại lý Hưng Trâm.

- Trên cà phê nhân xuất hiện Mọt (Aracerus fasciculatus) mật độ từ 4 con/kg/30 tấn tại công ty A Com.

                                                                                                                  Đoàn Hải Nam

Các tin khác