Thống kê truy cập

3654983
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
965
13081
92666
3654983
Dư lượng thuốc BVTV

Công tác quản lý dư lượng thuốc BVTV trên rau, chè năm 2015

Năm 2015, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra, phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, chè:

Trên rau: Phân tích định tính 1650 mẫu trên 1650 lô hàng (878,34 tấn), đạt 100% kế hoạch, kết quả 15/1650 mẫu rau có dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng cho phép (chiếm 0,91%). Các đơn vị có mẫu không an toàn được Chi cục BVTV kiểm tra, hướng dẫn về sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả trong phòng trừ sâu bệnh hại để đảm bảo an toàn về dư lượng thuốc BVTV, sau đó lấy mẫu trên các lô hàng này phân tích lại bằng phương pháp phân tích định tính 2 nhóm thuốc lân hữu cơ và carbamate với bộ dụng cụ GT Test Kit của Thái Lan, kết quả các mẫu tái kiểm tra, phân tích đều an toàn.

Phương pháp lấy mẫu rau, quả và chè búp tươi

Phương pháp lấy mẫu rau, quả và chè búp tươi.

Kết quả tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh rau tại các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn

Trong thời gian tháng 10 và 11 năm 2015, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã phối hợp với Chi cục BVTV Tp Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh rau tại các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn cho nông dân thuộc các tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp…sản xuất rau cung ứng cho Tp Hồ Chí Minh.

Đà Lạt lại cho khoai tây Trung Quốc vào chợ

Ngày 10-11, ông Dương Ngọc Đức, Trưởng phòng Kinh tế TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết UBND TP Đà Lạt vừa có cuộc họp với tiểu thương chợ nông sản Đà Lạt và đồng ý cho nhập trở lại khoai tây Trung Quốc vào chợ để kinh doanh.

Kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch hành động Quản lý dư lượng thuốc BVTV trên chè tại Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020

Cây chè có vị trí quan trọng đối với Ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay toàn tỉnh có 21.861ha chè (trong đó 2.252ha chè Oloong, 6.588ha chè cành và 13.021ha chè hạt); sản lượng chè búp tươi đạt 220.520 tấn. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chè đen, chè Oloong chủ yếu tại Đài Loan và một số nước như Indonesia, Pakistan, Afganistan, Nga, Mỹ…

Danh sách 263 công ty, doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản tại Lâm Đồng

Lâm đồng hiện có 263 công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau, hoa, cà phê và chè (rau, hoa: 143 doanh nghiệp; cà phê: 59 doanh nghiệp; chè: 61 doanh nghiệp), trong đó có 04 doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao ( Công ty CP CNSH rừng hoa Đà Lạt, công ty TNHH Agri VINA, công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Hoàng, Công ty TNHH Đà Lạt GAP).

 

Công tác quản lý dư lượng thuốc BVTV trên nông sản năm 2014

Năm 2014, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã kiểm tra, lấy mẫu phân tích định tính dư lượng thuốc BVTV trên 550 mẫu (đạt 110% so với kế hoạch) trên 517 lô hàng (108,8 tấn) phát hiện hai nhóm thuốc Lân hữu cơ và Carbamate bằng bộ dụng cụ GT Test Kit của Thái Lan.