Thống kê truy cập

1523796
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
158
804
2203
8581
10681
6015
1523796

Khu vực, cây trồng điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại cây lâm nghiệp

Stt

Đơn vị

Khu vực điều tra (tiểu khu)

Cây trồng

Diện tích (ha)

1

XN NLG Lâm Đồng

KV1: 439,440, 442, 441, 450, 471

Thông

731,19

KV2: 686b, 687a, 688, 690, 666, 607, 608, 627, 628

Thông

702,01

KV3: 278a, 277b, 644, 365, 642, 669, 668, 643, 354, 345, 353b, 353a, 348, 344, 34b, 342b, 342a, 341b, 301a, 276, 275, 356.

Thông

1.043,63

KV4: 289, 292, 244, 259, 260, 261a, 261b, 262a, 263b, 264, 265, 269, 272, 273a, 274, 239, 264

Thông

1.125,64

KV5: 173, 191a, 191b, 194, 187,193, 186b

Thông, keo

392,87

2

CTy  Đô Thị TP Đà Lạt

KV1: 157, 158

Thông

26

KV2: 155, 156

Thông

24

3

Ban QLR Tà Nung

KV1: 158b, 159a, 149, 148a, 148b, 160a, 225, 226, 227b

Thông

107

4

QLKDL Hồ Tuyền Lâm

157, 162, 266

Thông

490

5

Ban QLR Lâm Viên

KV1: 266a, 267a, 162a, 157a, 158a, 159a, 147, 149b, 144b, 155, 151

Thông

884,73

KV2: 158b, 160,a, 160b, 161

Thông

625,04

KV3: 152a, 163a, 267b, 165, 166, 167, 165, 168, 169a, 170, 171.

Thông

1.051,67

6

VQG Bidoup - Núi Bà

KV1: 80, 103, 76, 101, 102

Thông

386,45

KV2: 113, 100, 26, 27, 90, 91, 124

Thông

260,58

KV3: 55, 56, 58, 80, 81, 125

Thông

309,3

KV4: 59, 78, 100, 44, 57, 58, 59, 78, 79a

Thông

467,15

7

Ban QLR Ph Đa Nhim

KV1: 28, 39, 40, 41, 63, 30

Thông

469,6

KV2: 42, 61, 62, 75

Thông

234,5

KV3: 93

Thông

100

KV4: 95, 96, 97, 119, 120

Thông

784,98

KV5: 110, 111a, 112a, 227a

Thông

155,45

KV6: 98, 99, 116, 118, 115

Thông

404,19

8

Ban QLR Phi Liêng

KV1: 211, 212, 215, 216, 217,

Thông

417,89

KV2: 211, 212, 214, 215, 216, 217, 210b

Keo

199,69

KV3: 218, 239

Thông, keo

216,05

9

Ban QLR PH Nam Ban

KV1: 270, 263b, 274a, 265, 269, 262b, 263a, 264

Thông

1.464,04

KV2: 244, 245, 261a, 262a, 241b, 261b

Thông

735,39

KV3: 259, 260, 272, 273, 240, 246, 247, 230

Thông

498,42

10

Ban QLR Lán Tranh

KV1: 228, 289, 290, 293b, 293a, 248b, 286a, 286b, 250, 292, 252

Thông

180,9

KV2: 290, 285, 293a, 284b, 286a, 286b, 253, 251, 250

Keo

134,1

KV3: 255, 250, 293, 294, 253

Thông

86,9

KV4: 249, 293b, 294, 293a, 291, 302, 304, 285, 292

Keo

165,3

11

BQLR PH Đam Rông

KV1: 36, 37

Thông, keo

861,7

KV2: 64, 65

257,17

KV3: 69, 70

469,76

12

Ban QLR Dran

KV1: 315

Thông

17,2

KV2: 325a

Thông

95,6

KV3: 324b

Thông

50,0

13

Cty TNHH MTV Đơn Dương

KV1: 361a, 316b, 317, 318, 323b

Thông

834,87

KV2: 232a,326, 238, 329, 332, 333a, 337

Thông, keo

834,86

KV3: 338a, 338b, 339, 340, 341, 342a.

Thông

508,35

14

Ban QLR Tà Năng

345, 358, 371

Thông

350

15

Ban QLR Đại Ninh

KV1: 277a, 278b

Thông

118

KV2: 268, 277a, 299, 300

Thông

300

KV3: 352a, 353b

Thông

170

16

Ban QLR PH Ninh Gia

KV1: 642, 643, 644, 667, 668, 669, 670

Thông

420,5

KV2: 352b, 364, 362, 361a, 365, 366, 367b

Thông

1.313,5

17

BQLR H.Bắc –H.Nam

KV1: 658, 659, 687a, 688, 692, 711

Thông

726,1

KV2: 712

Sao

35,5

KV3: 493a, 690, 691

Thông

283,5

18

Ban QLR Tân Thượng

KV1: 607, 608, 606, 647

Thông

130,43

KV2: 611, 612, 618, 626, 621a, 621b

Thông

127,5

19

C.ty LN Tam Hiệp

KV1: 635,636a, 636b

Thông,  keo

180,8

KV2: 645, 646, 666, 671, 672

1.395

KV3: 703, 704, 725, 727, 728

91,25

20

Cty TNHH MTV Bảo Thuận

KV1: 648a, 648b, 665, 664

Thông

246,86

KV2: 664, 673

Thông

333,84

KV3: 682, 683, 698, 697

Thông

528,3

21

Cty TNHH MTV Di Linh

KV1: 708, 685, 660

Thông

240

KV2: 660a, 661, 684, 708, 709b, 685

Thông

370

KV3: 708, 709b

Thông

150

22

Cty TNHH MTV Lộc Bắc

KV1: 398, 417

Sao, keo

57,24

KV2: 392, 395

297,3

KV3: 415, 432, 400

Sao

260,69

KV4: 414

Sao, keo

197,91

23

Cty TNHH MTV Bảo Lâm

KV1: 378, 379, 403, 404, 405, 406, 410

Thông, keo

618

KV2: 383, 409

260

KV3: 411, 412, 435, 436, 437, 449

1011

KV4: 447, 448

Thông

361

24

Ban QLR Đam Bri

KV1: 450, 460, 446, 472

Thông

310

25

Ban QLR Nam Huoai

KV1: 599, 600, 594A, 591, 590, 581a

Keo

218,5

KV2: 597

Muồng

69,5

26

Cty TNHH MTV LN Đạ Huoai

KV1: 569, 577, 601, 602, 568a

Keo

450,48

KV2: 570, 577

Cao su, Bời lời

27

Cty TNHH MTV Đạ Tẻh

KV1: 550, 564

Keo

255,97

 

KV2: 554a, 550, 549, 571, 556, 563, 556a, 548

Keo

221,61

 

KV3: 538, 525, 520, 547, 522

Sao

122,24

KV4: 572

Dầu

64,5

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Khu_vuc,_cay_trong_dieu_tra_du_tinh_du_bao_sau_benh_hai_cay_lam_nghiep.doc)Khu_vuc,_cay_trong_dieu_tra_du_tinh_du_bao_sau_benh_hai_cay_lam_nghiep.doc 135 kB2013-07-03 07:582013-07-03 07:58