Thống kê truy cập

2935249
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2098
6510
7474
2935249

Danh sách các đơn vị tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 8 năm 2019

STT

Ngày

Thời gian

Tên công ty

Thuốc hội thảo

Địa điểm tổ chức

huyện/TP

I

Hội thảo phân bón

 

 

 

1

5/8/2019

14h30

Chi nhánh Công ty TNHH SX TM Đại Nam – Nhà máy SX phân bón Ong Biển

Phân bón Hữu cơ sinh học Ong Biển 03
Phân bón Hữu cơ sinh học Ong Biển 04

Nhà hàng Thảo Uyên – tổ 5 Phát Chi – Trạm Hành – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

2

6/8/2019

15h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S
Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+8S
Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 20-20-15+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 15-9-20+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 17-5-19+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 22-18-6+1Mg+TE

Hội trường thôn 1 – Lộc An – Bảo Lâm

Bảo Lâm

3

6/8/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá RQ
Phân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND Xã Đạ Ploa, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

4

6/8/2019

14h00

Hội trường UBND Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

5

6/8/2019

14h30

Chi nhánh Công ty TNHH SX TM Đại Nam – Nhà máy SX phân bón Ong Biển

Phân bón Hữu cơ sinh học Ong Biển 03
Phân bón Hữu cơ sinh học Ong Biển 05

Nhà hàng Thung Lũng Cá – số 25/10 Phan Chu Trinh – Phường 9 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

6

6/9/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá RQ
Phân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND Xã Gung ré, Huyện Di Linh

Di Linh

7

6/9/2019

14h00

Hội trường UBND Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh

Di Linh

8

7/8/2019

15h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S
Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+8S
Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 20-20-15+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 15-9-20+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 17-5-19+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 22-18-6+1Mg+TE

Hội trường thôn 4 – Lộc Tân – Bảo Lâm

Bảo Lâm

9

8/8/2019

15h00

Hội trường thôn 13 – Hòa Bắc – Di Linh

Di Linh

10

9/8/2019

15h00

Hội trường thôn 9 – Lộc Ngãi – Bảo Lâm

Bảo Lâm

11

10/8/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá RQ
Phân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND TT Ma Đa Guoi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

12

10/8/2019

14h00

Hội trường UBND Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

13

10/9/2019

08h00

Hội trường UBND Xã Tân Thượng, Huyện Di Linh

Di Linh

14

10/9/2019

14h00

Hội trường UBND Xã Hòa Trung, Huyện Di Linh

Di Linh

15

12/8/2019

15h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S
Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+8S
Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 20-20-15+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 15-9-20+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 17-5-19+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 22-18-6+1Mg+TE

Nhà hàng tiệc cưới Huy Nguyệt – Đan Phượng 1 – Đan Phượng – Lâm Hà

Lâm Hà

16

12/9/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá RQ
Phân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

17

12/9/2019

08h00

Hội trường UBND Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

18

13/8/2019

15h00

Công ty TNHH Phân bón Hàn – Việt

Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+13S
Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+8S
Phân bón NPK Hàn Việt 16-16-8+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 20-20-15+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 15-9-20+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 17-5-19+TE
Phân bón NPK Hàn Việt 22-18-6+1Mg+TE

Hội trường thôn Hoàn Kiếm 2 – Nam Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

19

14/82019

15h00

Nhà hàng Ba Đình Quán – Nam Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

20

15/9/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá RQ
Phân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

21

16/8/2019

07h30

Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

 

Nhà hàng Hòa Tuyến 2 – TT Di Linh – huyện Di Linh

Di Linh

22

19/8/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá RQ
Phân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

23

19/8/2019

14h00

Hội trường UBND Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

24

20/8/2019

15h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

phân bón Hợp trí Super Humic

Nhà hàng Hà Nội – số 343 QL 20 – TT Liên Nghĩa –Đức Trọng

Đức Trọng

25

21/8/2019

15h00

Nhà hàng Nam Giang – số 921 Thống Nhất – TT Liên Nghĩa –Đức Trọng

Đức Trọng

26

22/8/2019

07h00

Đại lý Dũng Bình -  só 231 Chi Rông –Chi Hội –Đức Trọng

Đức Trọng

27

23/8/2019

07h00

Đại lý Hội Yến – thôn Cần Reo – TT Liên Nghĩa –Đức Trọng

Đức Trọng

28

26/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá RQ
Phân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND Xã Phước Lộc, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

29

26/7/2019

13h00

Công ty Cổ phần VICOWIN

Phân bón lá hỗn hợp NK
Phân bón lá hỗn hợp PK
Phân bón lá trung vi lượng
Phân bón lá NPK vi lượng

Hội trường UBND xã Lộc Nga – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

30

26/8/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá RQ
Phân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

31

26/8/2019

08h00

Hội trường UBND Xã Tân Lạc, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

32

27/8/2019

07h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

phân bón Hợp trí Super Humic

Đại lý Hoa Thông – thôn 8 – Lộc Nam – Bảo Lâm

Bảo Lâm

33

27/8/2019

07h00

Đại lý Ngọc Qúy – thôn 6 – Lộc Thành – Bảo Lâm

Bảo Lâm

34

28/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá RQ
Phân bón BM 011 Cu-Zinc
Phân bón BM 013 Plant Food
Phân bón BM 015 Power Root

Hội trường UBND Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

35

28/8/2019

07h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

phân bón Hợp trí Super Humic

Đại lý AN Bình – số 134 Âu Cơ – thôn Nausi – Lộc Nga – Bảo Lộc

Bảo Lộc

36

28/8/2019

07h00

Đại lý Phúc Nga – thôn 2 – Hòa Ninh – Di Linh

Di Linh

37

29/8/2019

07h00

Đại lý Thành Đạt – số 102 thôn 3 - Hòa Nam - Di Linh

Di Linh

38

29/8/2019

07h00

Đại lý Hùng Phát - Khu 3B - TT. Lộc Thắng - Bảo Lâm

Di Linh

39

30/7/2019

16h00

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

Nitrophoska 16-16-8

Khách sạn Ngọc Lan – Phường 1 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

40

30/8/2019

07h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

phân bón Hợp trí Super Humic

Đại lý Đức Hào Phát - Thôn 11 - Lộc An - Bảo Lâm

Di Linh

41

30/8/2019

07h00

Đại lý Hồng Hoàng - Thôn 14 - Đinh Trang Hòa - Di Linh

Di Linh

II

Hội thảo thuốc BVTV

 

 

 

1   

2/8/2019

17h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

Norshield 86.2WG
Phytocide 50WP

Nhà hàng Hạnh Tân – số 06 Trần Hưng Đạo – TT Dran – Đơn Dương

Đơn Dương

2   

6/8/2019

09h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Amistar Top® 325SC
Tilt Super® 300EC

Hội trường UBND phường 2 – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

3   

12/8/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam.

Taron 50EC
Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP
Map - Permethrin50EC

 Hội trường UBND xã Tân Hội  - Đức Trọng

Đức Trọng

4   

13/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Tân Hội - Đức Trọng

Đức Trọng

5   

14/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Phú Hội - Đức Trọng

Đức Trọng

6   

14/8/2019

08h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí.

Norshield 86.2WG

Hội trường TDP 20 TT Di Linh – huyện Di Linh

Di Linh

7   

15/8/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam.

Taron 50EC
Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP
Map - Permethrin
50EC

 Hội trường UBND xã TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

Đức Trọng

8   

16/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Hiệp Thạnh - Đức Trọng

Đức Trọng

9   

17/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Hiệp An - Đức Trọng

Đức Trọng

10               

19/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Hòa Nam - Di Linh

Di Linh

11               

20/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Lộc Nam - Bảo Lâm

Bảo Lâm

12               

20/8/2019

07h30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Trico-DHCT – Phytoph 108 bào tử/g WP
Insuran 50WG

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đạ Huoai – tổ 3 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

13               

21/8/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam.

Taron 50EC
Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP
Map - Permethrin
50EC

 Hội trường UBND xã Xuân Thọ - Đà Lạt

Đà Lạt

14               

21/8/2019

14h00

Nhà hàng Hà Nội 1 – số 343-345 tổ 1, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

15               

22/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Phường 5 - Đà Lạt

Đà Lạt

16               

23/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Lạc Xuân - Đơn Dương

Đơn Dương

17               

25/8/2019

08h00

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Sumipleo 10EC
ProGibb 40%SG
Dantotsu 50WG
Starner 20WP
Padan 95SP
Danjiri 10SC

Hội trường nhà văn hóa thôn Tân Hiên – xã Lạc Xuân – Đơn Dương

Đơn Dương

18               

25/8/2019

14h00

Hội trường nhà văn hóa xã Lạc Xuân – Đơn Dương

Đơn Dương

19               

26/8/2019

10h00

Công ty TNHH ADC

Help 400SC
Camilo 150SC
Bop 600EC
Atonik 1.8SL
Dithane M-45 80WP

Vườn gia đình Ông Lưu Thế Truyền – thôn 16 – Hòa Bắc – Di Linh

Đơn Dương

20               

27/8/2019

08h00

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Sumipleo 10EC
ProGibb 40%SG
Dantotsu 50WG
Starner 20WP
Padan 95SP
Danjiri 10SC

Hội trường thôn Đạ Nghịt – xã Lát – Lạc Dương

Lạc Dương

21               

27/8/2019

14h00

Hội trường thôn Păng Tiêng – xã Lát – Lạc Dương

Lạc Dương

22               

28/8/2019

10h00

Công ty TNHH ADC

Help 400SC
Camilo 150SC
Bop 600EC
Atonik 1.8SL
Dithane M-45 80WP

Vườn gia đình Ông Lê Bá Phúc – khu phố Quảng Lạc – TT D’ Ran – Đơn Dương

Đơn Dương

23               

28/8/2019

08h00

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Sumipleo 10EC
ProGibb 40%SG
Dantotsu 50WG
Starner 20WP
Padan 95SP
Danjiri 10SC

Hội trường thôn 1 – xã Đạ Sar – Lạc Dương

Lạc Dương

24               

28/8/2019

14h00

Hội trường thôn 4 – xã Đạ Sar – Lạc Dương

Lạc Dương

25               

30/8/2019

10h00

Công ty TNHH ADC

Help 400SC
Camilo 150SC
Bop 600EC
Atonik 1.8SL
Dithane M-45 80WP

Vườn gia đình Ông Nguyễn Văn Ngọc – Lạc Lâm Làng – Lạc Lâm – Đơ Dương

Đơn Dương

26               

2/8/2019

17h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Tr

Norshield 86.2WG
Phytocide 50WP

Nhà hàng Hạnh Tân – số 06 Trần Hưng Đạo – TT Dran – Đơn Dương

Đơn Dương

27               

6/8/2019

09h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Amistar Top® 325SC
Tilt Super® 300EC

Hội trường UBND phường 2 – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

28               

12/8/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam.

Taron 50EC
Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP
Map – Permethrin 50EC

 Hội trường UBND xã Tân Hội  - Đức Trọng

Đức Trọng

29               

13/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Tân Hội - Đức Trọng

Đức Trọng

30               

14/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Phú Hội - Đức Trọng

Đức Trọng

31               

14/8/2019

08h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí.

Norshield 86.2WG

Hội trường TDP 20 TT Di Linh – huyện Di Linh

Di Linh

32               

15/8/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam.

Taron 50EC
Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP
Map – Permethrin 50EC

 Hội trường UBND xã TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

Đức Trọng

33               

16/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Hiệp Thạnh - Đức Trọng

Đức Trọng

34               

17/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Hiệp An - Đức Trọng

Đức Trọng

35               

19/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Hòa Nam - Di Linh

Di Linh

36               

20/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Lộc Nam - Bảo Lâm

Bảo Lâm

37               

20/8/2019

07h30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Trico-DHCT – Phytoph 108 bào tử/g WP
Insuran 50WG

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đạ Huoai – tổ 3 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

38               

21/8/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam.

Taron 50EC
Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP
Map - Permethrin
50EC

 Hội trường UBND xã Xuân Thọ - Đà Lạt

Đà Lạt

39               

21/8/2019

14h00

Công ty TNHH Adama Việt Nam.

Almagor 356EC
Custodia 320SC
Cormoran 180EC
Nimitz 480EC

Nhà hàng Hà Nội 1 – số 343-345 tổ 1, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

40               

22/8/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam.

Taron 50EC
Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP
Map - Permethrin
50EC

 Hội trường UBND xã Phường 5 - Đà Lạt

Đà Lạt

41               

23/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Lạc Xuân - Đơn Dương

Đơn Dương

42               

25/8/2019

08h00

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Sumipleo 10EC
ProGibb 40%SG
Dantotsu 50WG
Starner 20WP
Padan 95SP
Danjiri 10SC

Hội trường nhà văn hóa thôn Tân Hiên – xã Lạc Xuân – Đơn Dương

Đơn Dương

43               

25/8/2019

14h00

Hội trường nhà văn hóa xã Lạc Xuân – Đơn Dương

Đơn Dương

44               

26/8/2019

10h00

Công ty TNHH ADC

Help 400SC
Camilo 150SC
Bop 600EC
Atonik 1.8SL
Dithane M-45 80WP

Vườn gia đình Ông Lưu Thế Truyền – thôn 16 – Hòa Bắc – Di Linh

Đơn Dương

45               

27/8/2019

08h00

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Sumipleo 10EC
ProGibb 40%SG
Dantotsu 50WG
Starner 20WP
Padan 95SP
Danjiri 10SC

Hội trường thôn Đạ Nghịt – xã Lát – Lạc Dương

Lạc Dương

46               

27/8/2019

14h00

Hội trường thôn Păng Tiêng – xã Lát – Lạc Dương

Lạc Dương

47               

28/8/2019

10h00

Công ty TNHH ADC

Help 400SC
Camilo 150SC
Bop 600EC
Atonik 1.8SL
Dithane M-45 80WP

Vườn gia đình Ông Lê Bá Phúc – khu phố Quảng Lạc – TT D’ Ran – Đơn Dương

Đơn Dương

48               

28/8/2019

08h00

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Sumipleo 10EC
ProGibb 40%SG
Dantotsu 50WG
Starner 20WP
Padan 95SP
Danjiri 10SC

Hội trường thôn 1 – xã Đạ Sar – Lạc Dương

Lạc Dương

49               

28/8/2019

14h00

Hội trường thôn 4 – xã Đạ Sar – Lạc Dương

Lạc Dương

50               

30/8/2019

10h00

Công ty TNHH ADC

Help 400SC
Camilo 150SC
Bop 600EC
Atonik 1.8SL
Dithane M-45 80WP

Vườn gia đình Ông Nguyễn Văn Ngọc – Lạc Lâm Làng – Lạc Lâm – Đơ Dương

Đơn Dương

51               

2/8/2019

17h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Tr

Norshield 86.2WG
Phytocide 50WP

Nhà hàng Hạnh Tân – số 06 Trần Hưng Đạo – TT Dran – Đơn Dương

Đơn Dương

52               

6/8/2019

09h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Amistar Top® 325SC
Tilt Super® 300EC

Hội trường UBND phường 2 – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

53               

12/8/2019

17h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam.

Taron 50EC
Map Logic 90WP
Map Rota 50WP
Map Green 6SL
Map Hero 340WP
Map – Permethrin 50EC

 Hội trường UBND xã Tân Hội  - Đức Trọng

Đức Trọng

54               

13/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Tân Hội - Đức Trọng

Đức Trọng

55               

14/8/2019

17h00

 Hội trường UBND xã Phú Hội - Đức Trọng

Đức Trọng

Các tin khác