Thống kê truy cập

2342591
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
329
9277
18197
2342591
Hệ thống văn bản

Đề xuất nội dung, giải pháp thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Thực hiện văn bản số 1596/SNN-KH ngày 18/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng, về việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW,

Chi cục Trồng trọt và  BVTV báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn và đề xuất nội dung, giải pháp thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, như sau:

Kế hoạch chào cờ sáng thứ 2 đầu tháng năm 2022

Thực hiện Văn bản số 94-CV/ĐUS ngày 15/6/2022 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng về Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2022