Thống kê truy cập

3546486
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3082
25174
86131
3546486

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 10.6 - 16.6.2013

STT

Ngày

Công ty

Địa điểm

Sản phẩm quảng cáo

Ghi chú

1

8 giờ, ngày 10/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông Nguyễn Văn Ngang – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

Score 250EC; Amistar 250 SC

Nông dân

2

8 giờ, ngày 10/6/2013

BVTV An Giang

Vườn bà Nguyễn Thị Khoa – Quảng Lợi – Quảng Lập

Đơn Dương

Score 250EC; Amistar 250 SC

Nông dân

3

14 giờ, ngày 10/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông Nguyễn Văn Khang – Taly 1 – Ka Đô

Đơn Dương

Score 250EC; Amistar 250 SC

Nông dân

4

14 giờ, ngày 10/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông Nguyễn Văn Điều – Nam Hiệp 1 – Ka Đô

Đơn Dương

Score 250EC; Amistar 250 SC

Nông dân

5

8 giờ, ngày 11/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông Trương Thái – Lạc Bình – Lạc Lâm

Đơn Dương

Score 250EC; Amistar 250 SC

Nông dân

6

8 giờ, ngày 11/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông Đinh Văn Thông – Lạc Quảng – Lạc Lâm

Đơn Dương

Score 250EC; Amistar 250 SC

Nông dân

7

14 giờ, ngày 11/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông Phạm Sáu – Lạc Quảng – Lạc Lâm

Đơn Dương

Score 250EC; Amistar 250 SC

Nông dân

8

8 giờ, ngày 12/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông Vũ Hoài Thành – Tổ 5 – Lộc Tiến

Bảo Lộc

Glyphosan 480 SL, 757SG; Anboom 40EC, 48EC; Tilt Super 300EC

Nông dân

9

13 giờ 30, ngày 12/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông Nguyện Đức Dũng – Khu 8 – TT. Di Linh

Di Linh

Glyphosan 480 SL, 757SG; Anboom 40EC, 48EC; Tilt Super 300EC

Nông dân

10

8 giờ, ngày 13/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông Lê Ngọc Chánh – Tân Nghĩa – Tân Nghĩa

Di Linh

Glyphosan 480 SL, 757SG; Anboom 40EC, 48EC; Tilt Super 300EC

Nông dân

11

8 giờ, ngày 14/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông Trần Ngọc Dũng – Hòa Lạc – Đinh Văn

Lâm Hà

Glyphosan 480 SL, 757SG; Anboom 40EC, 48EC; Tilt Super 300EC

Nông dân

12

13 giờ 30, ngày 14/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông Nguyễn Còn – Tân An – Tân Văn

Lâm Hà

Glyphosan 480 SL, 757SG; Anboom 40EC, 48EC; Tilt Super 300EC

Nông dân

Các tin khác