Thống kê truy cập

3760892
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2152
17380
65117
3760892

Danh sách các đơn vị tổ chức hội thảo phân bón, thuốc BVTV tháng 3 năm 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO

Tháng 3/2019

STT

Ngày

Thời gina

Tên công ty

Thuốc hội thảo

Địa điểm tổ chức

huyện/TP

I

Hội thảo phân bón

 

 

 

1

6/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Quảng – Bảo Lâm

Bảo Lâm

2

7/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Lâm – Bảo Lâm

Bảo Lâm

3

9/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Tân – Bảo Lâm

Bảo Lâm

4

13/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Phú – Bảo Lâm

Bảo Lâm

5

14/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Bắc – Bảo Lâm

Bảo Lâm

6

16/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND TT Lộc Thắng – Bảo Lâm

Bảo Lâm

7

17/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Nam – Bảo Lâm

Bảo Lâm

8

20/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Ngãi – Bảo Lâm

Bảo Lâm

9

21/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Liên Đầm – Di Linh

Di Linh

10

23/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Tam Bố – Di Linh

Di Linh

11

24/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Gia Hiệp – Di Linh

Di Linh

12

27/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Bảo Thuận – Di Linh

Di Linh

13

28/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Gung Ré – Di Linh

Di Linh

14

30/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Sơn Điền – Di Linh

Di Linh

15

31/3/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Gia Bắc – Di Linh

Di Linh

16

4/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Đinh Trang Thượng – Di Linh

Di Linh

17

6/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Tân Châu – Di Linh

Di Linh

18

7/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Tân Lâm – Di Linh

Di Linh

19

10/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Tân Thượng – Di Linh

Di Linh

20

11/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Tân Nghĩa – Di Linh

Di Linh

21

13/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Đinh Lạc – Di Linh

Di Linh

22

14/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND Phường Lộc Châu – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

23

17/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Thanh – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

24

20/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Lộc Nga – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

25

21/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND Phường Lộc Phát – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

26

24/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND Phường Lộc Sơn – Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

27

25/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Phúc Thọ - Lâm Hà

Lâm Hà

28

28/4/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Đạ Đờn - Lâm Hà

Lâm Hà

29

4/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Tân Văn - Lâm Hà

Lâm Hà

30

5/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND TT Đinh Văn - Lâm Hà

Lâm Hà

31

8/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Đông Thanh - Lâm Hà

Lâm Hà

32

11/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Gia Lâm - Lâm Hà

Lâm Hà

33

12/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Đạ K Nàng – Đam Rông

Đam Rông

34

16/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Phi Liêng – Đam Rông

Đam Rông

35

18/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Liêng Sê Rôn – Đam Rông

Đam Rông

36

19/5/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

PB HCVS Yên Tâm A….

HT UBND xã Rô Men - Đam Rông

Đam Rông

37

8/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Tân Thượng, Huyện Di Linh

Di Linh

38

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Gia Bắc, Huyện Di Linh

Di Linh

39

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Sơn Điền, Huyện Di Linh

Di Linh

40

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Hòa Trung, Huyện Di Linh

Di Linh

41

9/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

42

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

43

10/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

44

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

45

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

46

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

47

11/3/2019

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

48

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

49

10/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND thị trấn Đạ M'Ri, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

50

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

51

12/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND xã Đạ M'Ri, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

52

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND xã Phước Lộc, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

53

15/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND xã Đạ Ploa, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

54

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

55

17/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND thị trấn Madaguoi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

56

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND xã Madaguoi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

57

19/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

58

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

59

22/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND xã Hương Lâm, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

60

25/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

61

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Đa Quyn, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

62

28/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

63

14h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

64

30/3/2019

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón lá RQ

UBND Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

65

09/3/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Đạ Đờn, Lâm Hà

Lâm Hà

66

10/3/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

67

16/3/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Lộc Phú, Bảo Lâm

Bảo Lâm

68

17/3/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa Thị trấn Di Linh, Di Linh

Di Linh

69

23/3/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Lộc Đức, Bảo Lâm

Bảo Lâm

70

24/3/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Sơn Điền, Di Linh

Di Linh

71

25/3/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Đạ Tông, Đam Rông

Đam Rông

72

30/3/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Đạ M’Rông, Đam Rông

Đam Rông

73

31/3/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Đinh Lạc, Di Linh

Di Linh

74

05/4/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Lộc Châu, Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

75

07/4/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Tân Châu, Di Linh

Di Linh

76

08/4/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Đạ Long, Đam Rông

Đam Rông

77

11/4/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Tân Lâm, Di Linh

Di Linh

78

14/4/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Gia Bắc, Di Linh

Di Linh

79

22/4/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Bảo Thuận, Di Linh

Di Linh

80

27/4/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Liên Đầm, Di Linh

Di Linh

81

12/4/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa xã Đại Lào, Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

82

21/4/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa phường Lộc Sơn, Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

83

28/4/2019

8h

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón DTĐ sinh thái BP1…

Nhà văn hóa phường Lộc Phát, Bảo Lộc

Tp. Bảo Lộc

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Lich hoi thao phan bon, thuoc BVTV thang 03.2019.doc)Lich hoi thao phan bon, thuoc BVTV thang 03.2019.doc ttbvtv182 kB2019-03-06 07:312019-03-06 07:31

Các tin khác