Thống kê truy cập

3760850
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2110
17338
65075
3760850

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 20.5 - 26.5.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

21/5/2013

15h 00

Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

01

- Andomec 1.8EC, 3.6EC, 5EC, 5WP

- Antaphos 50EC

- Adavin 50FL

- Andozol 75WP

- Ansius 10WP

Nhà hàng Hồ Quán – QL20 – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

16h 00

Công ty TNHH TM Nông Phát

01

- Binhtox 1.8EC, 3.8EC

- Npellaugold 220SC

- Prodife’s 5.8EC

- Amicol 360EC

- Cadatil 33.5SC

-Hexavil 5SC

- Shakira 250SC

Nhà hàng Thung Lũng Cá – 25/10 Phan Chu Trinh – Phường 9

Đà Lạt

23/5/2013

(1)8h30

Công ty Hóa nông Hợp Trí

02

- Norshield 86.2WG

- Maxfos 50EC

1. Nhà Văn hóa xã Nam Hà

Lâm Hà

(2)13h30

2. Hội trường thôn Đà Lâm - Đà Loan

Đức Trọng

24/5/2013

8h 30

Công ty Hóa nông Hợp Trí

01

- Norshield 86.2WG

- Maxfos 50EC

HT Thôn 5- Đinh Trang Hòa

Di Linh

25/5/2013

(1)8h30

(2)13h30

Công ty Hóa nông Hợp Trí

02

- Norshield 86.2WG

- Maxfos 50EC

1. Hội trường UBND xã Lộc Tân

2. Hội trường thôn 16 – Lộc Thành

Bảo Lâm

14h 00

Công ty TNHH TMDV Diên Khánh

01

- Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG

- Tập Kỳ 1.8EC, 3.6EC

- Emagold 12.5WG

- Centertrixx 750WP

Sân Trường Tiểu học Đinh Trang Hòa – Đinh Trang Hòa

Di Linh

7h 30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

02

- Nativo 750WG

- Antracol 70WP, 70WG

- Melody Duo 66.75WP

- Movento 150OD

- Regent 0.2GR, 0.3GR, 5SC, 800WG

- Flintpro 648WG

ĐL Rau Hoa Đà Lạt – Số 1 An Sơn – F4

Đà Lạt

13h 30

HT Thôn Phú Hòa – Phi Tô

Lâm Hà

26/5/2013

14h 00

Công ty TNHH TMDV Diên Khánh

01

- Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG

- Tập Kỳ 1.8EC, 3.6EC

- Emagold 12.5WG

- Centertrixx 750WP

Nhà hàng Bảo Phú – 18 Kọ Mọ - TT.Di Linh

Di Linh

Các tin khác