Thống kê truy cập

3887534
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4421
30663
88794
3887534

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV tháng 6 năm 2015

 

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

02/6/2015

7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

- Nativo 750WG

- Antracol 70 WP

- Aliette 800 WG

- Profiler 711.1WG

- Movento 150OD

HT UBND Xã Tân Châu

Di Linh

8h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

Đại lý Huy Vân – 357 Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

Vườn ông Lý Văn Tần – Thôn 5 – Gia Lâm

Lâm Hà

13h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

- Nativo 750WG

- Antracol 70 WP

- Aliette 800 WG

- Profiler 711.1WG

- Movento 150OD

HT Thôn 15 – Đinh Trang Hòa

Di Linh

15h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

Vườn ông Phạm Thanh Tùng – Phú An – Phú Hội

Đức Trọng

03/6/2015

7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

- Nativo 750WG

- Antracol 70 WP

- Aliette 800 WG

- Profiler 711.1WG

- Movento 150OD

HT Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

Vườn ông Phạm Hữu Đô – Hà Trung – Tân Văn

Lâm Hà

14h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

HT UBND xã Lộc Thắng

Bảo Lâm

04/6/2015

7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

- Nativo 750WG

- Antracol 70 WP

- Aliette 800 WG

- Profiler 711.1WG

- Movento 150OD

HT UBND TT. Nam Ban

Lâm Hà

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

Vườn ông Hoàng Văn Sinh – Quảng Đức – Đinh Văn

Lâm Hà

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

ĐL Ngọc Nông – Thôn 13 – Lộc Thành

Bảo Lâm

14h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

HT Thôn 6 – Lộc Nam

Bảo Lâm

05/6/2015

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

Vườn ông Trần Văn Luân – Liên Kết – Liên Hà

Lâm Hà

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

HT UBND Xã Gung Ré

Di Linh

14h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

HT UBND Xã Đinh Lạc

Di Linh

16h

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI - Chi nhánh Đồng Nai

01

- Wellof 3GR

- Takare 2EC

- Hopsan 75 EC

- Mospilan 3 EC

- Gekko 20SC

- Aviso 350SC

- Carbenda supper 50 SC

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Roundup 480 SC

- Dream 480SC

- Fagon 20SL

Nhà hàng Yến Sào Khánh Hòa – 32 Hùng Vương – Phường 10

Đà Lạt

06/6/2015

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

Vườn ông Hoàng Văn Vinh – Tổ 13 – TT. Di Linh

Di Linh

14h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC, 200FS

- Opus 75 EC

HT THôn 14 – Đinh Trang Hòa

Di Linh

09/6/2015

8h

Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt - Công ty Cổ phần BVTV An Giang

01

- Score 250EC

- Amistar 250 SC

- Actara 25WG

- Match 050 EC

Vườn ông Nguyễn Anh Trung – Sao Mai – Ka Đơn

Đơn Dương

10/6/2015

8h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

Đại lý Ngọc Quy – Tỗ 39 Thái Phiên – Phường 12

Đà Lạt

8h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

Đại lý Nghiêm – 235 Tự Phước – Phường 11

Đà Lạt

14h

Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh

01

- Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG

- Tập Kỳ 3.6EC

- Centertrixx 750 WP

- Emagold 12.5WG

- Centeratop 350SC

- Znel 70WP

- Farra 100EW

Nhà hàng Hồng Phát – 25 Lý Tự Trọng – Phường 2

Bảo Lộc

14h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

Đại lý Thuận Lương –  84/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 7

Đà Lạt

14h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

Đại lý Phước Lộc – 04 Hoàng Văn Thụ –  Phường 4

Đà Lạt

11/6/2015

7h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

RIC 10WP

HT UBND Xã Ninh Loan

Đức Trọng

8h

Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt - Công ty

Cổ phần BVTV An Giang

 

01

- Score 250EC

- Amistar 250 SC

- Actara 25WG

- Match 050 EC

Vườn ông Lưu Bình – Nghĩa Hiệp I – Ka Đô

Đơn Dương

8h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

Đại lý Xuân Khởi – 2/13 Thái Phiên – Phường 12

Đà Lạt

8h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ 46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

- Ammate® 30WG

Vườn ông Phạm Tư  – Lạc Nghiệp – Tu Tra

Đơn Dương

13h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

RIC 10WP

HT UNHD Xã Gung Ré

Di Linh

12/6/2015

7h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

RIC 10WP

HT THôn 15 – Đinh Trang Hòa

Di Linh

7h30

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Danitol - S 50 EC

- Dantotsu 50WG

- Sumipleo 10EC

- Padan 95SP

- Validacin 5SL

HT Thôn 9 – Lộc An

Bảo Lâm

8h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

Đại lý Tuấn Cúc – 92 QL 20 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

8h

Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông WOW (Công ty TNHH UPL Việt Nam)

01

- Lancer 97WG

- Unizeb M – 45 80 WP

- Perkill 50 EC

- Cyrux 10 EC

Trường tiểu học Thạnh Mỹ - Thạnh Mỹ

Đơn Dương

8h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ 46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

- Ammate® 30WG

Vườn ông Nguyễn Huệ – Lạc Nghiệp – Tu Tra

Đơn Dương

8h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ 46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

- Ammate® 30WG

Vườn ông Võ Minh Trãi – Thạnh Hòa – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

13h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

RIC 10WP

HT UBND Xã Lộc Đức

Bảo Lâm

14h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

Đại lý Hồng Đức – Đồng Thạnh – Lạc Xuân

Đơn Dương

14h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

Đại lý Đức Hùng – 106 Thống Nhất – Liên Nghĩa

Đức Trọng

13/6/2015

7h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

RIC 10WP

HT UBND Xã Lộc Quảng

Bảo Lâm

8h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

Đại lý Phi Hùng – 10/13 Phi Nôm – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

8h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

Đại lý Yến Đạt – Số 2 Lê Văn Sỹ - Dran

Đơn Dương

8h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ 46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

- Ammate® 30WG

Vườn ông Nguyễn Văn Lượm – Thạnh Hòa – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

13h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

RIC 10WP

HT UBND Thôn 12 – Đambri

Bảo Lộc

14/6/2015

7h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

RIC 10WP

HT UBND Xã Lộc Nam

Bảo Lâm

13h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

RIC 10WP

HT UBND Xã Hòa Nam

Di Linh

15/6/2015

7h30

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

01

RIC 10WP

HT UBND Xã Lộc Ngãi

Bảo Lâm

8h

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Phytocide 50WP

- Norshield 86.2WG

- Secure 10EC

HTX Nam Ban – Thăng Long – Nam Ban

Lâm Hà

16/6/2015

7h30

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Danitol - S 50 EC

- Dantotsu 50WG

- Sumipleo 10EC

- Padan 95SP

- Validacin 5SL

HT UBND Xã Tân Hội

Đức Trọng

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

Vườn ông Nguyễn Đức Hạnh – Đức Bình – Hoài Đức

Lâm Hà

14h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Danitol - S 50 EC

- Dantotsu 50WG

- Sumipleo 10EC

- Padan 95SP

- Validacin 5SL

HT HTX Phú Thuận – D’Ran

Đơn Dương

17/6/2015

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Danitol - S 50 EC

- Dantotsu 50WG

- Sumipleo 10EC

- Padan 95SP

- Validacin 5SL

HT Thôn Thiện Chí – Ninh Gia

Đức Trọng

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

Vườn ông Trần Đình Lợi – Vinh Quang – Hoài Đức

Lâm Hà

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

HT Thôn 9 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

14h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

Trường mẫu giáo thôn 13 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

18/6/2015

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

Vườn ông Phạm Ngọc Trí – Tân An – Tân Thanh

Lâm Hà

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

ĐL Hiệp Phát – 97B Nguyễn Văn Cừ – Lộc Sơn

Bảo Lộc

14h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

ĐL Vĩnh Giao – 665 QL 20 – Đại Lào

Bảo Lộc

19/6/2015

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

Vườn ông Lè Thế Hoạt – Phúc Tân – Phúc Thọ

Lâm Hà

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Danitol - S 50 EC

- Dantotsu 50WG

- Sumipleo 10EC

- Padan 95SP

- Validacin 5SL

HT UBND Thị trấn Nam Ban

Lâm Hà

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

Vườn ông Việt Tiến Dũng – Thôn 14 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

14h

Công ty Cổ phần nông nghiệp HP

01

- Luscar 425SC

- Tisabe 550 SC

- Eska 250EC

- Hanovil 5SC, 10SC

- Tony 920 40EC

- Moneys 325SC

Nhà hàng Hà Nội 1 – 343, 345 QL 20 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

20/6/2015

8h

Công ty TNHH BASF Việt Nam

01

- Headline 250EC

- Opus 75 EC

HT Thôn Hoàn Kiếm 2 – Nam Hà

Lâm Hà

23/6/2015

7h

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI - Chi nhánh Đồng Nai

01

- Atabron 5EC

- Wellof 3GR

- Gekko 20SC

- Aviso 350SC

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Honeycin 6GR

Đại lý Hòa – 446 Đường 2 Tháng 4 –Thạnh Mỹ

Đơn Dương

7h

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI - Chi nhánh Đồng Nai

01

- Atabron 5EC

- Wellof 3GR

- Gekko 20SC

- Aviso 350SC

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Honeycin 6GR

Đại lý Quang Lê –199 Thôn 1 – Đạ Ròn

Đơn Dương

7h

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI - Chi nhánh Đồng Nai

01

- Atabron 5EC

- Wellof 3GR

- Gekko 20SC

- Aviso 350SC

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Honeycin 6GR

Đại lý Thiện Thanh – 98 Suối Thông B1 – Đạ Ròn

Đơn Dương

24/6/2015

7h

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI - Chi nhánh Đồng Nai

01

- Atabron 5EC

- Wellof 3GR

- Gekko 20SC

- Aviso 350SC

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Honeycin 6GR

Đại lý Nghiêm – 236 Tự Phước – Phường 11

Đà Lạt

25/6/2015

7h

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI - Chi nhánh Đồng Nai

01

- Atabron 5EC

- Wellof 3GR

- Gekko 20SC

- Aviso 350SC

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Honeycin 6GR

Đại lý Dũng Mỹ – 35A Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 7

Đà Lạt

7h

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI - Chi nhánh Đồng Nai

01

- Atabron 5EC

- Wellof 3GR

- Gekko 20SC

- Aviso 350SC

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Honeycin 6GR

Đại lý Thùy An – 450 Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Đinh Văn Thanh – Thôn 5 – Lộc Quảng

Bảo Lâm

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Phạm Hoàng Thành – Thôn 9 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Đinh Tú Lâm – Thôn 9 – Hòa Bắc

Di Linh

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Lại Ngọc Điển – Thôn 4 – Hòa Nam

Di Linh

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Hoàng Ngọc Huệ - Thôn 7 – Lộc Thành

Bảo Lâm

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Nguyễn Thái – 24 Thôn 6 – Tân Lâm

Di Linh

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Huỳnh Đức Đông – Tổ 13 – TT. Di Linh

Di Linh

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Nguyễn Đức Thiện – Thôn 8 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn bà Nguyễn Thị Lan – Thôn 5 – Lộc Phú

Bảo Lâm

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Nguyễn Văn Giang – Thôn 16 – Hòa Bắc

Di Linh

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Phạm Cao Thanh – Thôn 8 – Lộc Nam

Bảo Lâm

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Lâm Tiến Quang – Thôn 6 – Tân Lạc

Bảo Lâm

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Vũ Quang Đại – Tổ 13 – TT. Di Linh

Di Linh

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Huỳnh Kim Thành – Lộc Châu – Tân Nghĩa

Di Linh

26/6/2015

7h

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI - Chi nhánh Đồng Nai

01

- Atabron 5EC

- Wellof 3GR

- Gekko 20SC

- Aviso 350SC

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Honeycin 6GR

Đại lý Thái Thanh – 01 Trần Hưng Đạo – Liên Nghĩa

Đức Trọng

7h

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI - Chi nhánh Đồng Nai

01

- Atabron 5EC

- Wellof 3GR

- Gekko 20SC

- Aviso 350SC

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Honeycin 6GR

Đại lý Hòa Hiên – 947 QL20 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

7h

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI - Chi nhánh Đồng Nai

01

- Atabron 5EC

- Wellof 3GR

- Gekko 20SC

- Aviso 350SC

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Honeycin 6GR

Đại lý Lân Hà 2 – Khu C – Nghĩa Hiệp – Liên Hiệp

Đức Trọng

8h

Công ty TNHH TM Tân Thành

01

- Plastimula 1SL

- Lacasoto 4SP

- Chubeca 1.8SL

- Focal 80WG

- Push 330EC

- Travil 75WP

- Ameta 150SC

- TT Basu 250WP

- Meta gold 800WP

NVH Thôn Phước Trung – Phước Cát 2

Cát Tiên

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Trần Đình Thu – Đồng Lạc 4 – Đinh Lạc

Di Linh

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn bà Trần Ngọc Ảnh – Đà An – Đà Loan

Đức Trọng

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Lê Tiến Dũng – Tiền Lâm – Đông Thanh

Lâm Hà

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Lê Văn Ung – Phúc Tân – Phúc Thọ

Lâm Hà

8h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Nguyễn Văn Báu – Đan Phượng 1 – Đan Phượng

Lâm Hà

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn bà Trần Thị Thanh – Phú Cao – Tà Hine

Đức Trọng

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Vũ Hồng Khanh – Đà An – Đà Loan

Đức Trọng

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Nguyễn Văn Thuận – Buôn Chuối – Mê Linh

Lâm Hà

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Nguyễn Văn Âu – Liên Hồ – Liên Hà

Lâm Hà

14h

Công ty Cổ phần Khử Trùng Viêt Nam

01

- Anvil 5SC

- Marshal 5GR, 200SC

- Tervigo 020SC

- Fidur 220EC

Vườn ông Nguyễn Phi Long – Minh Thành – Hoài Đức

Lâm Hà

27/6/2015

7h

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI - Chi nhánh Đồng Nai

01

- Atabron 5EC

- Wellof 3GR

- Gekko 20SC

- Aviso 350SC

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Honeycin 6GR

Đại lý Thương Hạ – Sao Mai – Ka Đơn

Đơn Dương

8h

Công ty TNHH TM Tân Thành

01

- Plastimula 1SL

- Lacasoto 4SP

- Chubeca 1.8SL

- Focal 80WG

- Push 330EC

- Travil 75WP

- Ameta 150SC

- TT Basu 250WP

- Meta gold 800WP

NVH Thôn Cát Điền – Phước Cát 1

Cát Tiên

Các tin khác