Thống kê truy cập

3905700
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
215
4771
106960
3905700

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 24.6 - 30.6.2013

STT

Ngày

Công ty

Địa điểm

Sản phẩm quảng cáo

Ghi chú

1

15 giờ 30

Ngày

25/6/2013

Cửu Long

Nhà hàng

Xuân Hồng-

Thạnh Mỹ

Đơn Dương

Ranman 10 SC; Nebijin0.3 DP; Danjiri10 SC; Oshin100SL;Takumi 20WG

Khách hàng

2

8 giờ 30

Ngày

26/6/2013

Cửu Long

HT Thôn

Phinôm–

Hiệp Thạnh

Đức Trọng

Ranman 10 SC; Nebijin0.3 DP; Danjiri10 SC; Oshin100SL;Takumi 20WG

Nông dân

3

14 giờ,

Ngày

26/6/2013

Cửu Long

HT KP 11

– Liên Nghĩa

Đức Trọng

Ranman 10 SC; Nebijin0.3 DP; Danjiri10 SC; Oshin100SL;Takumi 20WG

Nông dân

4

9 giờ

Ngày

27/6/2013

Cửu Long

HT UBND

Xã Quảng Lập

Đơn Dương

Ranman 10 SC; Nebijin0.3 DP; Danjiri10 SC; Oshin100SL;Takumi 20WG

Nông dân

5

14 giờ

Ngày

27/6/2013

Cửu Long

HT UBND

Xã Ka Đô

Đơn Dương

Ranman 10 SC; Nebijin0.3 DP; Danjiri10 SC; Oshin100SL;Takumi 20WG

Nông dân

6

9 giờ

Ngày

28/6/2013

Cửu Long

HT Thôn

Châu Sơn

– Lạc Xuân

Đơn Dương

Ranman 10 SC; Nebijin0.3 DP; Danjiri10 SC; Oshin100SL;Takumi 20WG

Nông dân

7

14 giờ

Ngày

28/6/2013

Cửu Long

HT Thôn

Lạc Viên

– Lạc Xuân

Đơn Dương

Ranman 10 SC; Nebijin0.3 DP; Danjiri10 SC; Oshin100SL;Takumi 20WG

Nông dân

8

9 giờ

Ngày

29/6/2013

Cửu Long

HT Thôn

Nghĩa Hội

– Thạnh Mỹ

Đơn Dương

Ranman 10 SC; Nebijin0.3 DP; Danjiri10 SC; Oshin100SL;Takumi 20WG

Nông dân

9

14 giờ

Ngày

29/6/2013

Cửu Long

HT Thôn

Suối Thông B2

– Đạ Ròn

Đơn Dương

Ranman 10 SC; Nebijin0.3 DP; Danjiri10 SC; Oshin100SL;Takumi 20WG

Nông dân

10

7 giờ

Ngày

24/6/2013

DuPont

ĐL Liêm Dung

– Đồng Thạnh

– Lạc Lâm

Đơn Dương

DuPontTM Equation® 52.5WG

TVKT

11

14 giờ

Ngày

24/6/2013

DuPont

ĐL Ngọc Thanh

– Giãn Dân

– Lạc Xuân

Đơn Dương

DuPontTM Equation® 52.5WG

TVKT

12

7 giờ

Ngày

25/6/2013

DuPont

ĐL Quang Lê

– Thôn 1

– Đạ Ròn

Đơn Dương

DuPontTM Equation® 52.5WG

TVKT

13

15 giờ

Ngày

25/6/2013

DuPont

Vườn ông

Phạm Ngọc Hoàng

– Suối Thông B

– Đạ Ròn

Đơn Dương

DuPontTM Equation® 52.5WG

TVKT

14

7 giờ

Ngày

26/6/2013

DuPont

ĐL Hoàng Tuyết

– TT. Thạnh Mỹ

Đơn Dương

DuPontTM Equation® 52.5WG

TVKT

15

15 giờ

Ngày

26/6/2013

DuPont

Vườn ông

Lưu Kim Sơn

– Nghĩa Hội

– Thạnh Mỹ

Đơn Dương

DuPontTM Equation® 52.5WG

TVKT

16

7 giờ

Ngày

27/6/2013

DuPont

ĐL Kim Dung

– Taly – Ka Đô

Đơn Dương

DuPontTM Equation® 52.5WG

TVKT

17

14 giờ

Ngày

27/6/2013

DuPont

ĐL Minh Tú

– Châu Sơn

– Lạc Xuân

Đơn Dương

DuPontTM Equation® 52.5WG

TVKT

18

7 giờ

Ngày

28/6/2013

DuPont

ĐL Toàn

– TT. Dran

Đơn Dương

DuPontTM Equation® 52.5WG

TVKT

19

14 giờ

Ngày

28/6/2013

DuPont

ĐL Ngọc

– Xuân Thượng

- Lạc Lâm

Đơn Dương

DuPontTM Equation® 52.5WG

TVKT

20

8 giờ

Ngày

24/6/2013

Syngenta

Vườn ông

Phạm Văn Tuấn

– Krăng Gọ 1

– Pró

Đơn Dương

Score 250EC; Amistar 250 SC

Nông dân

21

8 giờ

Ngày

25/6/2013

Syngenta

Vườn ông

Vũ Tân Thành

– Thôn Ròn

– Đạ Ròn

Đơn Dương

Score 250EC; Amistar 250 SC

Nông dân

22

13 giờ

Ngày

26/06/2013

Map Pacific

Nhà hàng

Nam Giang 2

– Liên Nghĩa

Đức Trọng

Map super 300 EC; Mapy  48 EC; Map Green 6SL; Map Logic 90WP; Mataxyl 500WP

Khách hàng

23

8 giờ

Ngày

25/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông

Nguyễn Đăng Trung

– Tiền Yên

– Lộc Đức

Bảo Lâm

Anboom 40EC; Tilt Super 300EC; Glyphosan 480 SL, 757SG; Carban 50 SC; Validan 3SL, 5SL; Diazan 10GR, 40EC

Nông dân

24

8 giờ

Ngày

26/6/2013

BVTV An Giang

Vườn ông

Trần Văn Hoàn

– Tổ 3 – Sóc Sơn

– Nam Hà

Lâm Hà

Nông dân

25

8 giờ

Ngày

27/6/2013

BVTV An Giang

Sân vận động

thôn Ròn – Đạ Ròn

Đơn Dương

Insuran 50WG; Isacop 65.2WG; Glyphosan 480 SL, 757SG; Gramoxone 20 SL

Nông dân

Các tin khác