Thống kê truy cập

3747640
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4128
4128
51865
3747640

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV từ ngày 11 - 28.12.2014

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

11/12/2014

8h30

Công ty TNHH Dupont Việt Nam

01

- Dupont TM  Benevia 100OD

- Dupont TM Equation 52.5WG

- DuPont TM KocideÒ 46.1 WG

- DuPont TM Prevathon® 5SC

Vườn Bà Nguyễn Thị Khẩn - Nghĩa Lập 4 – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

12/12/2014

8h30

01

Vườn Ông Nguyễn Tâm - Bắc Hội – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

13/12/2014

8h30

01

Vườn Ông Trịnh Văn Mậu – 269 Tổ dân phố 3 – TT. Dran

Đơn Dương

14h30

01

Vườn Ông Trần Thanh – Suối Thông – Đạ Ròn

Đơn Dương

15/12/2014

16h00

Công ty Cổ phần Nông dược HAI

01

- Altach 5 EC

- Wellof 3GR, 330EC

- Hopsan 75 EC

- Nicozol 12.5WP

- Manozeb 80 WP

Nhà hàng Hương Giang – Lô Thanh Thanh – Liên Nghĩa

Đức Trọng

16/12/2014

16h00

01

Nhà hàng Tâm Đắc – 199A Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8

Đà Lạt

8h30

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Secure 10EC

- Norshield 86.2WG

- TEPRO - Super 300EC

- Permecide 50 EC

ĐL Nghiêm – 157B Trại Mát – Phường 11

Đà Lạt

8h30

Công ty TNHH Dupont Việt Nam

01

- Dupont TM  Benevia 100OD

- Dupont TM Equation 52.5WG

- DuPont TM KocideÒ 46.1 WG

- DuPont TM Prevathon® 5SC

Vườn Ông Ya Hang - Khu 5 – Nghĩa Hội – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

14h30

01

Vườn Ông Nguyễn Năng Quốc - Đồng Thạnh – Lạc Lâm

Đơn Dương

17/12/2014

8h30

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Secure 10EC

- Norshield 86.2WG

- TEPRO - Super 300EC

- Permecide 50 EC

ĐL Huy Vân – 357 Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

14h30

Công ty TNHH Dupont Việt Nam

01

- Dupont TM  Benevia 100OD

- Dupont TM Equation 52.5WG

- DuPont TM KocideÒ 46.1 WG

- DuPont TM Prevathon® 5SC

Vườn Ông Nguyễn Văn Sơn - Lộc Thọ - Ka Đơn

Đơn Dương

18/12/2014

8h30

Công ty TNHH Dupont Việt Nam

01

- Dupont TM  Benevia 100OD

- Dupont TM Equation 52.5WG

- DuPont TM KocideÒ 46.1 WG

- DuPont TM Prevathon® 5SC

Vườn Ông Nguyễn Ngọc Phú - Lạc Lâm Làng – Lạc Lâm

Đơn Dương

8h30

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Secure 10EC

- Norshield 86.2WG

- TEPRO - Super 300EC

- Permecide 50 EC

ĐL Quốc Phụng – 51/34 Nguyễn Hữu Cầu – Phường 12

Đà Lạt

8h30

01

HT Khu phố 4 – TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

13h30

01

ĐL Minh Triết – Thôn 3A – Triệu Hải

Đạ Tẻh

19/12/2014

8h30

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí

01

- Secure 10EC

- Norshield 86.2WG

- TEPRO - Super 300EC

- Permecide 50 EC

HT UBND xã Phước Cát 2

Cát Tiên

8h30

Công ty TNHH Dupont Việt Nam

01

- Dupont TM  Benevia 100OD

- Dupont TM Equation 52.5WG

- DuPont TM KocideÒ 46.1 WG

- DuPont TM Prevathon® 5SC

Vườn Ông Đỗ Kim Hùng - Lôc Thọ - Ka Đơn

Đơn Dương

14h30

01

Vườn Ông Phạm Văn Hoàng - Lạc Lâm Làng – Lạc Lâm

Đơn Dương

20/12/2014

8h30

Công ty TNHH Dupont Việt Nam

01

- Dupont TM  Benevia 100OD

- Dupont TM Equation 52.5WG

- DuPont TM KocideÒ 46.1 WG

- DuPont TM Prevathon® 5SC

Vườn Ông Vũ Thủy - Ka Đơn 1 – Ka Đơn

Đơn Dương

28/12/2014

07h00

Công ty TNHH Hóa nông Lúa Vàng

01

- Comcat 150 WP

- Sulfaron 250EC

- Cure supe 300 EC

- Actinovate 1 SP

- Tracomix 760WP

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đơn Dương – Thị trấn Thạnh Mỹ

Đơn Dương

Các tin khác