Thống kê truy cập

3644929
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3027
3027
82612
3644929

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV từ ngày 01 - 31.3.2015

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

12/3/2015

8h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ  46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

Vườn ông Nguyễn Văn Quyên – Ka Đơn 1 – Ka Đơn

Đơn Dương

8h

Công ty TNHH TM Tân Thành

 

02

- Travil 75WP

- Meta gold 800WP

- Chubeca 1.8SL

- Ameta 150SC

- TT Basu 250WP

- Plastimula 1SL

- Lacasoto 4SP

- Focal 80WG

- TT-biomycin 40.5WP

- Push 330EC

- Wind-up 500EC

NVH Thôn 6 – An Nhơn

Đạ Tẻh

14h

NVH Thôn 5A – An Nhơn

Đạ Tẻh

13/3/2015

8h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ  46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

Vườn ông Nguyễn Văn Thái – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

16/3/2015

8h

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

Vườn ông Hoàng Văn Hiệp – Thôn 9 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

17/3/2015

8h

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

Vườn ông Nguyễn Quá – An Bình – Lộc An

Bảo Lâm

18/3/2015

14h

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

KS Công đoàn – 01 Yersin – Phường 10

Đà Lạt

19/3/2015

8h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ  46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

Vườn ông Nguyễn Ngọc Sơn – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

20/3/2015

8h

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

Vườn ông Phạm Văn Phong – Thôn 3 – Tân Châu

Di Linh

21/3/2015

8h

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

Vườn ông Nguyễn Văn Sực – Thôn 16 – Hòa Ninh

Di Linh

14h

Công ty TNHH TM-DV Diên Khánh

01

- Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG

- Tập Kỳ 1.8EC, 3.6EC

- Centertrixx 750WP

- Emagold 12.5WG

- Centeratop 350SC

- Znel 70WP

Nhà hàng Thung Lũng Cá – 25/10 Phan Chu Trinh – Phường 9

Đà Lạt

23/3/2015

8h

Công ty CP BVTV An Giang

02

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

Vườn ông Trần Bá Song – Đức Long – Hoài Đức

Lâm Hà

24/3/2015

8h

Vườn ông Trần Văn Hoàn – Sóc Sơn – Nam Hà

Lâm Hà

8h

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Lưu Văn Chưng – Thôn 12 – Đambri

Bảo Lộc

25/3/2015

8h

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Phạm Cao Thanh – Thôn 8 – Lộc Nam

Bảo Lâm

15h

Công ty TNHH Hóa nông Lúa Vàng

01

- Curegold 375SC

- Physan 20L

- Rocksai super 525SE

- Sulfaron 250EC

- Secso 500WP

- Palano 600WP

- Toxbait 120AB

- Comcat 150 WP

Nhà hàng Tâm Đắc – 199 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8

Đà Lạt

17h

Công ty TNHH Hóa chất Tín Minh Khoa

01

- Vikny 0.5 SL

- Nyro 0.01 SL

- Lany super 80WP

Garden Palace Wedding Center – 01A Cô Giang – Phường 9

Đà Lạt

26/3/2015

8h

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Lưu Văn Trung – Thôn 6 – Tân Lâm

Di Linh

8h

Công ty Cổ phần Nông dược HAI

02

- Wellof 3GR, 330EC

- Takare 2EC

- Hopsan 75 EC

- Mospilan 3 EC

- Aviso 350SC

- Carbenda supper 50 SC

- Bonny 4SL

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Gekko 20SC

- Roundup 480 SC

- Dream 480SC

- Fagon 20SL

HT Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KTNN Lâm Đồng – 41 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8

Đà Lạt

14h

HT Thôn Tân Lập – Lạc Lâm

Đơn Dương

27/3/2015

8h

Công ty Cổ phần Nông dược HAI

01

- Wellof 3GR, 330EC

- Takare 2EC

- Hopsan 75 EC

- Mospilan 3 EC

- Aviso 350SC

- Carbenda supper                      - 50 SC

- Bonny 4SL

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Gekko 20SC

- Roundup 480 SC

- Dream 480SC

- Fagon 20SL

HT Thôn 1 – Đạ Ròn

Đơn Dương

8h

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Trần Thiện Thời – 114 Tân Nghĩa – Đinh Lạc

Di Linh

13h

Công ty Arysta LifeScience Việt Nam

03

- Bellkute 40 WP

- Radiant 60SC

- Closer 500WG

ĐL Huy Vân – 357 Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

ĐL Sơn Thủy – 01 Hồ Xuân Hương – Phường 9

Đà Lạt

ĐL Vy – 199 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8

Đà Lạt

28/3/2015

8h

Công ty Arysta LifeScience Việt Nam

04

- Bellkute 40 WP

- Radiant 60SC

- Closer 500WG

ĐL Phi Hằng – 12B Nguyễn Công Trừ - Phường 8

Đà Lạt

ĐL Ngọc Loan – 36 K Hùng Vương – Phường 9

Đà Lạt

ĐL Hoa – 02 Trần Quý Cáp – Phường 9

Đà Lạt

ĐL Huy Hoàng – 31/2 Phù Đổng Thiện Vương – Phường 8

Đà Lạt

Các tin khác