Thống kê truy cập

3741071
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
712
20522
45296
3741071

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 11 năm 2017

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO

Tháng 11/2017

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Sản phẩm

Số cuộc

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

I. Hội Thảo Thuốc BVTV

 

 

 

 

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng

Radiant 60SC

40

Ruộng ông Đặng Văn Nhân - Thôn Xuân Thành- Xã Xuân Thọ- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Văn Trung - Thôn Lộc Quý- Xã Xuân Thọ- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Trần Ngọc Trung - Thôn Lộc Quý- Xã Xuân Thọ- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng bà Đinh Thị Nga - Thôn Lộc Quý- Xã Xuân Thọ- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Văn Phú - Thôn Lộc Quý- Xã Xuân Thọ- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Đặng Cư - Thôn Lộc Quý- Xã Xuân Thọ- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Văn Kế - Thôn Lộc Quý- Xã Xuân Thọ- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Hoài An - Thôn Lộc Quý- Xã Xuân Thọ- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng bà Nguyễn Thị Trang - Thôn Lộc Quý- Xã Xuân Thọ- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Văn Quang - Đường Nguyên Tự Lực- P8- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Lê Tuấn Huy - Đường Nguyên Tự Lực- P8- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Dương Tấn Văn - Đường Nguyên Tự Lực- P8- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Văn Thủy - Đường Mai Anh Đào- P8- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Văn Huy - Đường Mai Anh Đào- P8- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Trần Thanh Dũng - Đường Thánh Mẫu- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng bà Tạ Thị Minh Nguyệt - Đường Thánh Mẫu- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Võ Văn Dũng - Đường Châu Văn Liêm- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Bùi Văn Thảo - Đường Châu Văn Liêm- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Văn Sinh - Đường Châu Văn Liêm- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng bà Lê Nguyễn Thanh Thục - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng bà Trần Thị Hồng - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng Đinh Văn Sang - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Đặng Văn Thành - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng bà Nguyễn Thị Liên - Đường Tô Hiệu- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Trần Văn Sang - Đường Tô Hiệu- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Trần Hữu Thương - Đường Tô Hiệu- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Phạm Văn Hai - Đường Nguyên Tự Lực- P8- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Đức Hậu - Đường Nguyên Tự Lực- P8- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng bà Đoàn Thị Hoa - Đường Nguyên Tự Lực- P8- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Đỗ Thanh Tâm - Đường Đan Kia- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Trần Hoàng Nam - Đường Đan Kia- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng bà Nguyễn Thị Hòa - Đường Đan Kia- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Trần Văn Khánh - Đường Đan Kia- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Văn Vũ - Đường Đan Kia- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng bà Đỗ Thị Lan - Đường Đan Kia- P7- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Đoàn Đức Thành - Đường Triệu Việt Vương- P3- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Văn Mạnh - Đường Triệu Việt Vương- P3- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Thành Công - Đường Triệu Việt Vương- P3- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Hữu Toàn - Đường Triệu Việt Vương- P3- Đà Lạt

Đà Lạt

Ngày 01/11/2017-30/11/2017

 

Ruộng ông Nguyễn Văn Giàu - Đường Triệu Việt Vương- P3- Đà Lạt

Đà Lạt

14/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Infinito 687.5SC

02

Trung tâm NN&TNNN Đà Lạt – thôn Lộc Qúy, xã Xuân Thọ - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

15/11/2017

08h00

Trung tâm NN&TNNN Đà Lạt – thôn Lộc Qúy, xã Xuân Thọ - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

16/11/2017

13h00

Công ty TNHH BASF Việt Nam

OPERA 183SE

 

Nhà hàng Ba Đình Quán – TT. Nam Ban, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

II. Hội thảo Phân bón

 

 

 

 

5/11/2017

08h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

Phân bón lá Rapid Hydro

01

Hội trường UBND TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

7/11/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1 , Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

01

Nhà văn hóa xã Mê Linh, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

8/11/2017

09h00

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-8

01

Đại lý Hưng Đặng – Làng 2 – Phúc Thọ - Lâm Hà

Lâm Hà

9/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường thôn Gia Nghĩa - xã Tư Nghĩa – Cát Tiên

Cát Tiên

9/11/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Nghĩa Thịnh - xã Tư Nghĩa – Cát Tiên

Cát Tiên

9/11/2017

09h00

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-9

01

Đại lý Hồng Hà – Tân Thanh – Tân Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

10/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

01

Hội trường thôn Nghĩa Thủy - xã Tư Nghĩa – Cát Tiên

Cát Tiên

10/11/2017

09h00

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-10

02

Đại lý Hóa Nụ - TT Nam Ban – Lâm Hà

Lâm Hà

11/11/2017

09h00

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-11

Đại lý Hoa Bình – Liên Hà – Lâm Hà

Lâm Hà

11/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường Tổ dân phố 1 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

14h00

Hội trường Tổ dân phố 2 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

11/11/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1 , Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

01

Nhà văn hóa xã Phi Tô, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

11/11/2017

08h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

Phân bón lá Rapid Hydro

03

Đại lý Thái Sơn – xã Ka Đô – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

12/112017

08h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND TT Đinh Văn– huyện Lâm Hà

Lâm Hà

12/11/2017

14h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND xã Rô Men – huyện Đam Rông

Đam Rông

12/11/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1 , Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

03

Nhà văn hóa xã N’ Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Đức Trọng

12/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

06

Hội trường Tổ dân phố 3 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

12/11/2017

14h00

Hội trường Tổ dân phố 4 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

13/11/2017

08h00

Hội trường Tổ dân phố 5 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

14h00

Hội trường Tổ dân phố 6 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

14/11/2017

08h00

Hội trường Tổ dân phố 7 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

14h00

Hội trường Tổ dân phố 8 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

14/11/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1 , Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

01

Nhà văn hóa xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Đức Trọng

14/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Phân bón lá Hi-Potassium C30, Phân bón lá Triple-Max

02

Trung tâm NN&TNNN Đà Lạt – thôn Lộc Qúy, xã Xuân Thọ - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

15/11/2017

08h00

Trung tâm NN&TNNN Đà Lạt – thôn Lộc Qúy, xã Xuân Thọ - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

15/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

 

Hội trường Tổ dân phố 9 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

14h00

 

Hội trường Tổ dân phố 10 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

16/11/2017

08h00

 

Hội trường Tổ dân phố 11 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

14h00

09

Hội trường Tổ dân phố 12 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

17/11/2017

08h00

 

Hội trường Tổ dân phố 13 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

14h00

 

Hội trường Tổ dân phố 14 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

18/11/2017

08h00

 

Hội trường Tổ dân phố 15 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

14h00

 

Hội trường Tổ dân phố 16 – TT Cát Tiên – Cát Tiên

Cát Tiên

19/11/2017

08h00

 

Hội trường UBND xã Mỹ Lâm – Cát Tiên

Cát Tiên

18/11/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

 

UBND Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

14h

 

UBND Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

14h

 

UBND Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

19/11/2017

8h

 

UBND Xã Lộc Lâm, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

14h

 

UBND Xã Lộc Phú, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

14h

09

UBND Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

22/11/2017

8h

 

UBND Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

14h

 

UBND Xã B’ Lá, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

14h

 

UBND Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

22/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

 

Hội trường thôn 8 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h00

04

Hội trường thôn 9 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

23/11/2017

08h00

 

Hội trường thôn 10 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h00

 

Hội trường thôn 12 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

24/11/2017

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

02

UBND Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

8h

 

UBND Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

24/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

02

Hội trường UBND xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

08h00

Hội trường UBND xã Ninh Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

24/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

04

Hội trường thôn 13 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h00

Hội trường thôn 3 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

25/11/2017

08h00

Hội trường thôn 1 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h00

Hội trường thôn 7 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

25/11/2017

08h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân bón Sinh thái BP, Phân bón Sinh thái BP 1 , Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng, Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng, Phân NPK 6-30-30 + Vi lượng

01

Nhà văn hóa xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Đức Trọng

25/11/2017

 

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

04

UBND Xã Lộc Bảo, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

14h

UBND Xã Tân Lạc, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

26/11/2017

 

8h

UBND Xã Tam Bố, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

UBND Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh

Di Linh

26/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

04

Hội trường thôn 2 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h00

Hội trường thôn 4 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

27/11/2017

08h00

Hội trường thôn 5 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h00

Hội trường thôn 6 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

27/11/2017

14h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND Xã Ninh Gia – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

27/11/2017

 

 

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

03

UBND Xã Tân Nghĩa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

UBND Xã Bảo Thuận, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

UBND Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh

Di Linh

28/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường thôn 11 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

14h00

Hội trường thôn 14 - xã Đạm Bri – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

29/11/2017

 

 

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón sinh học RQ
Phân bón GNC Magie

03

UBND Xã Tân Châu, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

UBND Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

UBND Xã Hòa Bắc, Huyện Di Linh

Di Linh

29/11/2017

08h00

Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phát

Phân bón Ấu Vàng

01

Hội trường UBND xã Hiệp Thành – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

29/11/2017

08h30

Công ty TNHH Garsoni

phân bón NPK 15-5-20+TE 

01

thôn 3, xã Hà lâm, huyện Đạ Huoai

Đạ Huaoi

29/11/2017

8h

Công ty TNHH MTV IPM Vĩnh Long

Phân bón richo+Amine-VN, Phân bón Lân + Zn-VN, Phân bón Đồng đỏ-VN, Phân bón Vn09, Phân bón VN-HC02, Phân bón Chelate Amine (VN Max) Phân bón IPM Vĩnh Long

06

Hội trường UBND Phường 11

Đà Lạt

29/11/2017

8h

Hội trường UBND Phường 7

Đà Lạt

29/11/2017

14h

Hội trường UBND Xã Tà Nung

Đà Lạt

30/11/2017

8h

Hội trường UBND Xã Xuân Thọ

Đà Lạt

30/11/2017

8h

Hội trường UBND Xã Xuân Trường

Đà Lạt

30/11/2017

14h

Hội trường UBND Xã Trạm Hành

Đà Lạt

III. Hội thảo Giống cây trồng

9/11/2017

08h00

Công ty TNHH Tuấn Thoa ĐL

Cà phê bền vững

02

Hội trường UBND xã Xuân Trường – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

9/11/2017

13h30

Đại lý Tuấn Thoa – thôn 6 – xã Tà Nung – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

10/11/2017

08h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

Cà phê bền vững

 

Đại lý Giang Phần, thôn 4, xã Lộc Nam, huyện  Bảo Lâm, Lâm Đồng

Bảo Lâm

10/11/2017

13h30

05

Đại lý Phố Châu, thôn 5, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Bảo Lâm

10/11/2017

08h00

 

UBND xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng Lâm Đồng

Đức Trọng

10/11/2017

13h30

 

UBND xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Đức Trọng

17/11/2017

08h00

 

Đại lý Thiên An Vinh, thôn 2, xã Lộc Nga, Tp Bảo Lộc Lâm Đồng

Bảo Lộc

21/11/2017

08h30

Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam

Tập huấn sản xuất nông nghiệp bền vững cho hộ thống nông dân sản xuất khoai tây

 

03

Hội trường UBND xã Tu Tra – Đơn Dương

Đơn Dương

22/11/2017

08h30

Hội trường UBND xã Quảng Lập – Đơn Dương

Đơn Dương

23/11/2017

08h30

Hội trường UBND xã Ka Đô – Đơn Dương

Đơn Dương

30/11/2017

08h00

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt ngọt

01

Hội trường UBND xã Trạm hành - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

30/11/2017

08h00

Công ty TNHH Rijk Zwaan Việt Nam

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt ngọt

01

Khách sạn Sammy – số 01 Lê Hồng Phong – phường 4 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

 

Các tin khác