Thống kê truy cập

3684118
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3301
12612
121801
3684118

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV tháng 8 năm 2015

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

20/8/2015

7h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

ĐL Ngọc Thanh – Tân Hiên – Lạc Xuân

Đơn Dương

21/8/2015

7h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

ĐL Minh – Diom A – Lạc Xuân

Đơn Dương

25/8/2015

7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

- Movento 150OD

- Nativo 750WG

- Antracol 70 WP

- Aliette 800 WG

- Becano 500SC

HT UBND Xã Tân Hội

Đức Trọng

25/8/2015

13h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

- Movento 150OD

- Nativo 750WG

- Antracol 70 WP

- Aliette 800 WG

- Becano 500SC

HT Thôn Trung Hiệp – Hiệp An

Đức Trọng

26/8/2015

7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

- Movento 150OD

- Nativo 750WG

- Antracol 70 WP

- Aliette 800 WG

- Becano 500SC

HT Thôn Quảng Hòa – Quảng Lập

Đơn Dương

26/8/2015

13h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

01

- Movento 150OD

- Nativo 750WG

- Antracol 70 WP

- Aliette 800 WG

- Becano 500SC

HT Thôn Lạc Thiện – D’Ran

Đơn Dương

26/8/2015

16h

Công ty TNHH UPL Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Nhà hàng Khách sạn Seri – Số 5 đường 28 Tháng 3

Bảo Lộc

Các tin khác