Thống kê truy cập

3888258
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5145
31387
89518
3888258

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ ngày 24.3 - 30.3.2014

Thời gian tổ chức

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Ngày

Giờ

Địa điểm

Khu vực

25/3/2014

7h30

Chi nhánh công ty CP BVTV Sài Gòn tại Đức Trọng

01

Comda gold 5WG;                    Sairifos 585EC;                       Sherzol 205 EC;                          Sargent 6GR;                            Mexyl MZ 72WP;                       Saizole 5SC;                     Carbenzim 500 FL;                 Lyphoxim 41SL

Hội trường KP6- Phước Thành- Phường 7

Đà Lat

13h30

01

Hội trường UBND xã Trạm Hành

26/3/2014

7h30

01

Hội trường KP Hồ Xuân Hương- Phường 9

13h30

01

Đại lý Nam Hương, Số 10 – Thôn Lộc                       Quý - xã Xuân Thọ

27/3/2014

17h00

Công ty cổ phần SX – TM – DV Ngọc Tùng

01

Aben 168EC; Abasa 755EC; Tungmectin 5EC; Tungatin 3.6EC; Amara 55EC; Tungent 5SC, 800WG; Tata 25WG; T-email 70WG; Gold-cow 675EC; Motox 5EC; Nugor super 450EC; Tungrell 25EC; Terex 90SP; Tungcydan 60EC; Tungperin 50EC; T-supernew 350EC; Arin 50SC; Tung super 300EC; Ara super 350SC; Oka 20WP; Rora 750WP; Bimtil 550SE; Kata 2SL; Tungvil 10SC; Bibim 750WP; Bim 800WP; Alle 800WG; Emxinh M 700WP; Gala super 350WP; Gold-bufalo 550EC; Gold dog 525SC; Gold goat 10GR; Sabuta 600EC; Tung rice 300EC; Tungrius 10WP; Farus 25SC; Tacher 250EC; Lyrin 480SL; Tungmaxone 20SL; Killer 490SL; Atabar 800EC; Tungsai 700WP; Snail Killer 12RB; Sapo 150WP

Nhà hàng Tâm Châu

Bảo Lộc

27/3/2014

 

Công ty TNHH Dupont Việt Nam

01

DupontTMBenevia 100OD; DupontTM Equation 52.5WG; DuPontTM Ammate® 30WG, 150SC, 150EC;                  DuPontTM Prevathon® 0.4GR, 5SC, 35WG

Vườn ông Hồ Quang Thương

Thôn Cầu Sắt - Tu Tra

Đơn Dương

Các tin khác