Thống kê truy cập

3888617
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5504
31746
89877
3888617

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 07.10 - 13.10.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

09/10/2013

(1)8h00

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

02

- Mixperfect 525SC

- Vimonyl 72 WP

- Visen 20SC

- Workup 9 SL

HT UBND TT. Thạnh Mỹ

Đơn Dương

(2)14h00

12/10/2013

17h30

Công ty TNHH Nam Bắc

01

- Sat 4 SL

- Biobus 1.00 WP

Nhà hàng Hồ Quán – Phú Thạnh – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

14h00

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

01

- Mixperfect 525SC

- Vimonyl 72 WP

- Visen 20SC

- Workup 9 SL

- Vixazol 275 SC

- Vifu - super 5 GR

Nhà hàng Ngát Hương – 228 đường BT721 – Khu 6 – TT Đồng Nai

Cát Tiên

Các tin khác