Thống kê truy cập

3761112
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2372
17600
65337
3761112

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 17.11 - 23.11.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

17/11/2013

17h00

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

01

- Oxdie 700WP;

- Toxbait 120AB;

- Bigson-fit 300EC;

- Bêlêr 620 OD;

- Supershot 70 OD;

- Azimex 20 EC, 40EC;

- Etimex 2.6 EC;

- Megashield 525EC;

- Cylux 500EC;

- Cure supe 300 EC;

- Rocksai super 425WP, - - 525SE;

- Physan 20L;

- Actinovate 1 SP;

- Tracomix 760WP;

- Hexado 155SC;

- Curegold 375SC;

- Comcat 150 WP

Nhà hàng Xuân Hồng – TT. Thạnh Mỹ

Đơn Dương

18/11/2013

15h00

Công ty TNHH BVTV Đại Dương

01

- Promathion 55EC

- Bicilus 18WP

Nhà hàng Thảo Nguyên – 65 Nguyễn Công Trứ – Phường 8

Đà Lạt

Các tin khác