Thống kê truy cập

3545170
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1766
23858
84815
3545170

Kết quả sơ bộ về Dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm rau quả tại Công ty TNHH Bảo Long Đức Trọng

Năm 2019, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện Dự án phát triển liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau, quả tại Công ty TNHH Bảo Long Đức Trọng (Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 11/10/2019), thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2021. Trên cơ sở đó từ tháng 10 - 12/2019, Chi cục đã triển khai thực hiện những nội dung sau:

Hỗ trợ 100% kinh phí tư vấn và xây dựng liên kết: tư vấn, nghiên cứu xây dựng dự án liên kết; xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường và xây dựng hợp đồng liên kết với các hộ dân liên kết sản xuất.

Hỗ trợ 70% kinh phí mua hạt giống ớt chuông và cây giống chanh dây, công ty đối ứng 30% kinh phí thực hiện.

Kết quả đạt được năm 2019, Công ty TNHH Bảo Long Đức Trọng đã được hỗ trợ xây dựng dự án liên kết, kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường và xây dựng hợp đồng liên kết với 12 hộ nông dân tham gia diện tích 70ha. Công ty cũng được hỗ trợ kinh phí mua 3.000 hạt giống ớt chuông cấp phát cho nông dân liên kết gieo trồng với diện tích 0,1 ha tại huyện Đức Trọng và mua 5.000 cây giống chanh dây phát cho 06 hộ nông dân liên kết gieo trồng 04 ha tại huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Định kỳ cán bộ kỹ thuật Chi cục sẽ hướng dẫn các hộ liên kết về quy trình kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh hại và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng.

Trong thời gian tới Công ty TNHH Bảo Long Đức Trọng tiếp tục được hỗ trợ về đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, giúp doanh nghiệp và các thành viên tham gia liên kết nắm bắt về cách thức thực hiện chuỗi liên kết, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Công ty được hỗ trợ mua sắm, nâng cấp và lắp đặt thêm trang thiết bị phục vụ sơ chế, đóng gói nông sản để giảm tổn thất sau thu hoạch nhằm tăng giá trị sản phẩm rau, củ, quả của công ty và tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất khi tham gia liên kết.

Nguyễn Thị Bảo Quyên

Các tin khác