Thống kê truy cập

3735268
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1202
14719
39493
3735268

Bình tuyển cây điều đầu dòng tại huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

Thực hiện quyết định số 1157/QĐ-SNN ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng về việc thành lập Hội đồng bình tuyển cây điều đầu dòng. Hội đồng tiến hành họp đánh giá, bình xét từ ngày 27-28/9/2016 tại huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Hội đồng bình tuyển gồm ông Lại Thế Hưng – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng – Chủ tịch Hội đồng, ông Đào Văn Toàn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng – Phó chủ tịch; ông Lê Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật CCN & CĂQ Lâm Đồng – Ủy viên và Lãnh đạo Trung tâm nông nghiệp của 3 huyện phía Nam.

Từ 23 cây điều của 16 hộ trên địa bàn 3 huyện, Kết quả hội đồng đã bình tuyển được 18 cây đạt theo tiêu chí cây điều đầu dòng của 14 hộ nông dân để đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng công nhận cây đầu dòng để góp phần cho nguồn giống địa phương và cho việc trồng tái canh, ghép cải tạo. Trong đó tại huyện Đạ Huoai 9 cây/8 hộ, huyện Đạ Tẻh 6 cây/4 hộ và Cát tiên 3 cây/2 hộ.

Hội đồng đề nghị Phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt & BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm nông nghiệp hướng dẫn các hộ có cây điều đạt tiêu chuẩn trên địa bàn các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thực hiện gắn mã hiệu, lập sổ theo dõi khai thác mầm chồi theo quy định. Hàng năm có trách nhiệm báo cáo về Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng kết quả khai thác vật liệu nhân giống, tình hình sinh trưởng và phát triển của cây điều đã được công nhận.

Hội đồng bình tuyển cây điều đầu dòng tại huyện Đạ Tẻh

Hội đồng bình tuyển cây điều đầu dòng tại huyện Cát Tiên

Hội đồng bình tuyển cây điều đầu dòng tại huyện Đạ Huoai

                                                                                     Vũ Đức Cường

 

Các tin khác