Thống kê truy cập

3747789
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4277
4277
52014
3747789

Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc BVTV năm 2019

THÔNG BÁO

“V/v tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc BVTV năm 2019”

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

 Căn cứ Thông báo số 10/TB-SNN ngày 31/01/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc giao nhiệm vụ công tác năm 2019 cho Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng.

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Lâm Đồng dự kiến mở các lớp tập huấn và cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2019 cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh, như sau:

  1. Đối tượng tập huấn: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (người được cấp Giấy chứng nhận phải đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ).
  2. Thời gian tập huấn:

- Đối với lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV: thời gian tập huấn 03 tháng, dự kiến từ cuối tháng 3/2019 – 6/2019.

- Đối với lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón: thời gian tập huấn 03 ngày, dự kiến tập huấn trong tháng 3/2019.

  1. Số lớp, địa điểm tập huấn:

- Lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV: 01 lớp, tổ chức tại Tp Đà Lạt

- Lớp Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón: 03 lớp tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Hà, Bảo Lộc

          Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Thanh tra Pháp chế - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng. ĐT: 02633577256   

              

Các tin khác