Thống kê truy cập

3747682
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4170
4170
51907
3747682

Một số yếu tố hạn chế trong phân bón

Yếu tố hạn chế trong phân bón là những yếu tố có nguy cơ gây độc hại, ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Một số yếu tố hạn chế trong phân bón được quy định như sau:

1. Cadimi (Cd)

Các loại phân bón có chỉ tiêu chất lượng là chất hữu cơ hoặc chứa thành phần nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc từ than bùn; rác thải đô thị; phế thải công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; phế thải chăn nuôi thì mức quy định và mức đăng ký được chấp nhận về yếu tố hạn chế Cadimi (Cd) phải ≤ 5 mg/kg hoặc mg/l hoặc ppm khối lượng.

Phân lân nung chảy, phân superphosphat đơn, phân superphosphat kép, phân diamoni phosphat, phân lân nung chảy-vi lượng, phân superphosphat đơn-vi lượng, phân superphosphat kép-vi lượng, phân diamoni phosphat-vi lượng thì mức quy định và mức đăng ký được chấp nhận về yếu tố hạn chế Cadimi (Cd) phải ≤ 12 mg/kg hoặc mg/l hoặc ppm khối lượng.

2. Thủy ngân (Hg)

Các loại phân bón có chỉ tiêu chất lượng là chất hữu cơ hoặc chứa thành phần nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc từ than bùn; rác thải đô thị; phế thải công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; phế thải chăn nuôi thì mức quy định và mức đăng ký được chấp nhận về yếu tố hạn chế Thủy ngân (Hg) phải ≤ 2 mg/kg hoặc mg/l hoặc ppm khối lượng.

3. Asen (As)

Các loại phân bón có chỉ tiêu chất lượng là chất hữu cơ hoặc chứa thành phần nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc từ than bùn; rác thải đô thị; phế thải công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; phế thải chăn nuôi thì mức quy định và mức đăng ký được chấp nhận về yếu tố hạn chế Asen (As) phải ≤ 10 mg/kg hoặc mg/l hoặc ppm khối lượng.

4. Chì (Pb)

Các loại phân bón có chỉ tiêu chất lượng là chất hữu cơ hoặc chứa thành phần nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc từ than bùn; rác thải đô thị; phế thải công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; phế thải chăn nuôi thì mức quy định và mức đăng ký được chấp nhận về yếu tố hạn chế Chì (Pb) phải ≤ 200 mg/kg hoặc mg/l hoặc ppm khối lượng.

Trương Bảo Dương

Các tin khác