Thống kê truy cập

2914499
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
77
77
57673
2914499

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ ngày 09 - 13.6.2014

Thời gian tổ chức

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Ngày

Giờ

Địa điểm

Khu vực

10/6/2014

8h

Công ty CP BVTV An Giang

01

Polytrin P 440 EC; Tilt Super 300EC; Amistar top 325SC; Gramoxone 20 SL

Vườn ông Phạm Ngọc Linh – thôn 4 – Lộc Thành – Bảo Lâm

Bảo Lâm

11/6/2014

6h

Công ty CP BVTV An Giang

08

Polytrin P 440 EC; Tilt Super 300EC; Amistar top 325SC; Gramoxone 20 SL

- ĐL Thuận Hương – Thôn 9 – Lộc Nam

- ĐL Hoa Thông – Thôn 8 – Lộc Nam

- ĐL Minh Tâm – Thôn 8 – Lộc Nam

- ĐL Hải Hà – Thôn 8 – Lộc Thành

- ĐL Sơn Dinh – Thôn 8B – Lộc Thành

- ĐL Ngọc Quý – Thôn 8A – Lộc Thành

- ĐL Oanh Kiệt – Thôn 5 – Lộc Thành

- ĐL Tám Lê – Thôn 4 – Lộc Thành

Bảo Lâm

13/11/2014

8h

Công ty CP BVTV An Giang

01

Polytrin P 440 EC; Tilt Super 300EC; Amistar top 325SC; Gramoxone 20 SL

Vườn ông Võ Thiện – 43 Nguyễn Trung Trực – TT Di Linh – Di Linh

Di Linh

13/11/2014

8h

Công ty CP BVTV An Giang

10

Polytrin P 440 EC; Tilt Super 300EC; Amistar top 325SC; Gramoxone 20 SL

- ĐL Hà Huệ – 419 Hùng Vương – TT Di Linh

- ĐL Hữu Phước – 119 Trần Phú – TT Di Linh

- ĐL Thu Cúc – 603 Hùng Vương – TT Di Linh

- ĐL Nguyên – 154 Lý Thường Kiệt – TT Di Linh

- ĐL Ns Trí – 137 Đồng Lạc – Tân Nghĩa

- ĐL Minh Thu  – Thôn 5 – Tân Châu

- ĐL Bảo Toàn  – Thôn 6 – Tân Lâm

- ĐL Quang Tuyên  – Thôn 3 – Liên Đầm

- ĐL Nguyên Kha  – Thôn 3 – Liên Đầm

Di Linh

 

Các tin khác