Thống kê truy cập

3888703
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5590
31832
89963
3888703

Danh dách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV tháng 9 năm 2016

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

01/9/2016

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

01

- Bop 600EC

- Suphu 10GR

- Camilo 150SC

- Shut 677WP

- Dithane M - 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Nghĩa Nhâm – 117/5 Trường Thọ – Trạm Hành

Đà Lạt

06/9/2016

8h

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

03

- Cruiser Plus 312.5FS

- Sofit 300 EC

- Filia 525 SE

- Anhead 12GR

Nhà hàng Hồng Chương – Cát Lâm 2 – Phước Cát 1

Cát Tiên

ĐL Đức Hùng – 106 Thống Nhất – TT Liên Nghĩa

Đức Trọng

ĐL Đông Phúc – KP8 QL 20 – TT Liên Nghĩa

Đức Trọng

16h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

01

- Bop 600EC

- Suphu 10GR

- Camilo 150SC

- Shut 677WP

- Dithane M - 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Trang Đoàn – Liên Hương – Đạ R’Sal

Đam Rông

08/9/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Anvil 5SC

- Tervigo 020SC

- Voliam targo 063SC

- Revus opti 440SC

ĐL Thảo Yến – Thôn 6 – Hòa Ninh

Di Linh

ĐL Bảo Toàn – Thôn 6 – Tân Lâm

Di Linh

8h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Vườn ông Lê Trần Phúc Cương – Lạc Quảng – TT Dran

Đơn Dương

14h

Công ty TNHH TM-SX Hóa Nông An Giang

01

- Kozomi 0.3EC

- Arafat 330WP

- Rexcide 425SC

- Topnati 281EW

Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt – 02 Hoàng Văn Thụ – Phường 4

Đà Lạt

09/9/2016

8h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

02

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Vườn ông Trần Quang Tuấn – Lạc Thạnh – Tu Tra

Đơn Dương

Vườn ông Nguyễn Xuân Liêm – Tân Hiên – Lạc Xuân

Đơn Dương

10/9/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Anvil 5SC

- Tervigo 020SC

- Voliam targo 063SC

- Revus opti 440SC

ĐL Hoa Thông – Thôn 8 – Lộc Nam

Bảo Lâm

ĐL Ngọc Hoàng – 924 Nguyễn Văn Cừ – Lộc Phát

Bảo Lộc

16h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

01

- Bop 600EC

- Suphu 10GR

- Camilo 150SC

- Shut 677WP

- Dithane M - 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Hướng Nông – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

11/9/2016

16h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

01

- Bop 600EC

- Suphu 10GR

- Camilo 150SC

- Shut 677WP

- Dithane M - 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Hòa – 446 Đường 2 Tháng 4 – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

12/9/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Anvil 5SC

- Tervigo 020SC

- Voliam targo 063SC

- Revus opti 440SC

ĐL Thắng Lợi – 456 Nguyễn Văn Cừ – Lộc Phát

Bảo Lộc

ĐL Khánh Hương – Thôn 13 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

13/9/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Anvil 5SC

- Tervigo 020SC

- Voliam targo 063SC

- Revus opti 440SC

ĐL Linh Tính – Đà An - Đà Loan

Đức Trọng

ĐL Sơn Oanh –Trung Hậu – Ninh Loan

Đức Trọng

16h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

01

- Bop 600EC

- Suphu 10GR

- Camilo 150SC

- Shut 677WP

- Dithane M - 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Hằng Nghĩa – Mỹ Hà – Hoài Đức

Lâm Hà

8h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation 52.5WG

- Kocide 46.1 WG

- Prevathon 5SC

- Benevia 100 OD

- Ammate 150EC

Vườn ông Nguyễn Ba – Bắc Hội – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

14/9/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Anvil 5SC

- Tervigo 020SC

- Voliam targo 063SC

- Revus opti 440SC

ĐL Thắng Tâm – Đông Anh 1 – Nam Ban

Lâm Hà

ĐL Vân – Tân Tiến – Tân Văn

Lâm Hà

15/9/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Anvil 5SC

- Tervigo 020SC

- Voliam targo 063SC

- Revus opti 440SC

ĐL Giao – Lạc Xuân 2 – Lạc Xuân

Đơn Dương

ĐL Huy Vân – 357 NTL – Phường  8

Đà Lạt

16/9/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Anvil 5SC

- Tervigo 020SC

- Voliam targo 063SC

- Revus opti 440SC

ĐL Ngọc Loan –  36 K Hùng Vương – Phường  9

Đà Lạt

ĐL Tân Hà – Lộc Quí – Xuân Thọ

Đà Lạt

8h

Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu & TNNN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

02

- Anboom 48EC, 40EC

- Cyperan 10 EC

- Tricô-ĐHCT 108 bào tử/g

- Isacop 65.2 WG

- Insuran 50WG

- Carban 50 SC

ĐL Nam Tâm – Thôn 4 – An Nhơn

Đạ Tẻh

14h

ĐL Ngọc Quảng – Khu phố 4D – TT Đạ Tẻh,

Đạ Tẻh

17/9/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Anvil 5SC

- Tervigo 020SC

- Voliam targo 063SC

- Revus opti 440SC

ĐL Sơn Thủy –  01 Hồ Xuân Hương –  Phường  9

Đà Lạt

 

ĐL Tiến Thanh – 283ª Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

 

14h

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

01

- Map Logic 90WP

Nhà hàng Xuân Hồng – TT. Thạnh Mỹ

Đơn Dương

 

16h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

01

- Bop 600EC

- Suphu 10GR

- Camilo 150SC

- Shut 677WP

- Dithane M - 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Ngọc Thanh – Diom A – Lạc Xuân

Đơn Dương

19/9/2016

8h

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

02

- Anvil 5SC

- Tervigo 020SC

- Voliam targo 063SC

- Revus opti 440SC

ĐL Huy Hoàng –  31/2 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8

Đà Lạt

ĐL Dũng Mỹ – 35ª Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường  7

Đà Lạt

10h

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

03

- Biobac 50WP

- Takumi 20SC

- Kasai-S 92SC

Nhà ông Khuất Quang Hà – Liên Trung

Tân Hà

Hội trường UBND TT. Thạnh Mỹ

Đơn Dương

Nhà ông Nguyễn Văn Tuấn – Phương Lâm – Đan Phượng

Lâm Hà

14h

01

Nhà ông Nguyễn Trung Hiếu – Phúc Tân – Phúc Thọ

Lâm Hà

20/9/2016

7h

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

02

- Biobac 50WP

- Takumi 20SC

- Kasai-S 92SC

Nhà ông Võ Đình Tuấn – Lạc Lâm – Phú Hội

Đức Trọng

Nhà ông Vũ Đình Đô – Lạc Lâm – Phú Hội

Đức Trọng

9h

02

Hội trường thôn Nghĩa Hội – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

Nhà ông Trương Thanh Dũng – Pre – Phú Hội

Đức Trọng

17h

02

Nhà ông Trần Văn Phú – Xóm 4 – Phú Trung – Phú Hội

Đức Trọng

Nhà ông Nguyễn Văn Thịnh – Tổ 62 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

21/9/2016

7h30

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

03

- Biobac 50WP

- Takumi 20SC

- Kasai-S 92SC

Nhà ông Vy Văn Tâm – Hoàng Văn Thụ – Liên Nghĩa

Đức Trọng

Hội trường thôn Dran – TT Dran

Đơn Dương

Nhà ông Vy Văn Trung – Tổ 50 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

17h

02

Đại lý Hiển Thống – Hiệp An

Đức Trọng

Nhà ông Hà Văn Thu – Tổ 62 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

22/9/2016

7h30

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

04

- Biobac 50WP

- Takumi 20SC

- Kasai-S 92SC

Hội trường thôn Đạ Ròn – Đạ Ròn

Đơn Dương

Nhà bà Nguyễn Thị Trang – Lạc Nghiệp – Tu Tra

Đơn Dương

Nhà bà Mai Thị Hường – Lạc Nghiệp – Tu Tra

Đơn Dương

Hội trường Ủy ban Mặt trận huyện Đơn Dương

Đơn Dương

23/9/2016

7h30

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

 

- Biobac 50WP

- Takumi 20SC

- Kasai-S 92SC

Hội trường UBND xã Ka Đô

Đơn Dương

Các tin khác