Thống kê truy cập

3645124
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3222
3222
82807
3645124
Thông tin Kiểm dịch- Kiểm định thực vật

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, quả và chè 9 tháng đầu năm 2016

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã lấy mẫu rau, dâu tây và chè phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây tại Đà Lạt và Lạc Dương, công ty sản xuất, kinh doanh chè tại Lâm Hà, Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, quả và chè tháng 7 năm 2016

Trong tháng 7 năm 2016, Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau, dâu tây và chè phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây tại Đà Lạt và Lạc Dương, công ty sản xuất, kinh doanh chè tại Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Kết quả điều tra dịch hại đối với sản phẩm thực vật lưu trữ trong kho đợt I năm 2016

Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2016, Chi cục BVTV đã tiến hành điều tra dịch hại tại kho lưu trữ, bảo quản nông sản của 33 đơn vị tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà. Tổng diện tích kho chứa nông sản: 81.600 m2 với 21.929,3 tấn hàng nông sản. Các loại nông sản bảo quản, lưu trữ trong kho bao gồm cà phê nhân, lúa thương phẩm, bắp thương phẩm và đậu các loại.

Công tác kiểm dịch thực vật 6 tháng đầu năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tại Lâm Đồng có 28 công ty nhập khẩu 42 chủng loại cây trồng khác nhau (rau, hoa các loại, ngô, khoai tây, chanh dây…) gồm 21.598.148 cây, ngọn, cành, hạt và 233.672,8 kg từ các nước Hà Lan, Mỹ, Pháp, Chi Lê, Úc, Ý, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Argentina, Nhật Bản, Đan Mạch, Mexico, Tanzania, Newzealand, Mỹ, Bỉ, Philippines, Hồng Kông, India... về gieo trồng tại địa phương.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, quả và chè 6 tháng đầu năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau, dâu tây và chè phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây tại Đà Lạt và Lạc Dương, công ty sản xuất, kinh doanh chè tại Lâm Hà, Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau tháng 5 năm 2016

Trong tháng 5 năm 2016, Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau, dâu tây và chè phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dâu tây tại Đà Lạt và Lạc Dương, công ty sản xuất, kinh doanh chè tại Lâm Hà, Bảo Lộc và Bảo Lâm. Kết quả như sau: 

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau tháng 4 năm 2016

Trong tháng 4 năm 2016, Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau quý I năm 2016

Trong quý I năm 2016, Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại siêu thị Big C, các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, hộ nông dân sản xuất rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau tháng 11/2015

Từ ngày 01 - 30/11/2015 Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại siêu thị Big C, các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, chợ đầu mối, chợ nông sản tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, một số công ty thu mua chè tại Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Kết quả công tác kiểm dịch thực vật nội địa 9 tháng đầu năm 2015

Trong 9 tháng đầu năm 2015, tại Lâm Đồng có 33 công ty nhập khẩu 49 chủng loại giống cây trồng và 01 loài sinh vật có ích với 360 lô giống từ các nước.