Thống kê truy cập

3905284
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4355
4355
106544
3905284
Thông tin Kiểm dịch- Kiểm định thực vật

Hội nghị tổng kết chương trình giám sát dư lượng hóa chất trên nông sản tại tỉnh Lâm Đồng năm 2013

Năm 2013, Chi cục BVTV thực hiện chương trình giám sát dư lượng hóa chất trên nông sản tại Lâm Đồng đã ký kết với BQLDA Cạnh tranh Nông nghiệp Lâm Đồng để tiếp tục thực hiện nội dung chương trình giám sát dư lượng hóa chất trên nông sản, chủ yếu trên cây rau trên các vùng sản xuất trọng điểm đã tiến hành việc điều tra, kiểm soát dư lượng thuốc BVTV từ các năm trước, tập trung vào các vùng: Phường 7, xã Xuân Thọ - thành phố Đà Lạt (dâu tây, cải thảo, ớt ngọt, hành tây,cần tây, hành poireaux), xã Lạc Xuân, thị trấn Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương (cà chua, hành lá, đậu cove, ớt ngọt, hành tây), xã Hiệp Thạnh, thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng (trên các loại cây trồng: Cà chua, hành lá, đậu cove, ớt ngọt, cải thảo).

Kết quả công tác điều tra dịch hại trong kho lưu trữ, bảo quản nông sản đợt I năm 2013

Thực hiện kế hoạch công tác trong  tháng 4 năm 2013, Chi cục BVTV đã tiến hành điều tra dịch hại trong kho tàng được 21 cơ sở lưu trữ, bảo quản nông sản trên địa bàn 05 huyện:(Đức Trọng 04 kho, Di Linh 11 kho, Bảo Lâm 02 kho, Đạ Huoai 01 kho, Tp.Bảo Lộc 03 kho) của tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh, sơ chế nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-SNN ngày 19/6/2013 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, sơ chế nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.