Thống kê truy cập

3888266
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5153
31395
89526
3888266

Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm

TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG XUẤT VƯỜN ƯƠM

A. Tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành

1. Cây giống bơ ghép (theo TCVN 9301:2013)

STT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Hình thái chung

Cây sinh trưởng khỏe, thân cây thẳng và vững chắc; vỏ cây không bị tổn thương cơ giới phạm vào phần gỗ. Không có chồi vượt ở phần gốc ghép. Vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt. Cây giống phải sạch sâu bệnh, mặt bầu không có cỏ dại

2

Vị trí vết ghép

Cách mặt bầu từ 15 cm đến 20 cm

3

Bộ lá

Phân thân ghép đã có ít nhất 6 lá; lá ngọn đã thuần thục, cứng cáp. Lá có kích thước và hình dạng đặc trưng của giống

4

Đường kính thân

Trên 0,6 cm

5

Chiều cao

Từ 40 cm đến 60 cm

6

Tuổi cây

Từ 3 đến 4 tháng kể từ ngày ghép

 2. Cây giống cam, quýt, bưởi (theo TCVN 9302:2013)

TT

Chỉ tiêu

Loại I

Loại II

Cam

Quýt

Bưởi

Cam

Quýt

Bưởi

1

Chiều cao cây tính từ mặt bầu (cm)

> 60

> 60

> 60

50 – 60

50 – 60

50 – 60

2

Chiều dài cành ghép tính từ vết ghép đến ngọn cành dài nhất (cm)

> 40

> 40

> 40

30-40

30-40

30-40

3

Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 10 cm (cm)

> 0,8

> 0,8

> 0,8

0,6–0,8

0,6–0,8

0,6–0,8

4

Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2 cm (cm)

> 0,7

> 0,7

> 0,7

0,5-0,6

0,5-0,6

0,5-0,6

5

Số cành cấp I

2-3

2-3

2-3

1-3

1-3

1-3

 3. Cây giống điều ghép (theo TCVN 10684-3:2018)

STT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Hình thái chung

Cây sinh trưởng khỏe, có một chồi mọc thẳng và vững chắc, không có dấu hiệu của các loại sâu bệnh hại nguy hiểm như sâu phỏng lá, sâu đục đọt, bọ xít muỗi và bệnh lở cổ rễ; không có chồi vượt ở phần gốc ghép; vết ghét đã liền, tiếp hợp tốt và chưa được tháo băng ghép.

2

Chiều cao chồi ghép

Trên 20 cm

3

Bộ lá

Chồi ghép có từ 1 tầng đến 2 tầng lá đã phát triển hoàn chỉnh. Lá có kích thước và hình dạng đặc trưng của giống; lá bánh tẻ xanh tốt, không trầy xước

4

Đường kính cây ghép

≥ 0,5 cm

5

Tuổi cây

≥ 8 tuần tuổi kể từ ngày ghép

6

Độ chuẩn giống

100% cây đúng giống

 4. Cây giống tiêu (theo TCVN 10684-4:2018)

STT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

Cây ươm từ hom lươn

Cây ươm từ hom thân

1

Hình thái chung

Chồi nách sinh trưởng khỏe, lá cứng cáp không dị dạng, cây không bị sâu bệnh

Chồi nách sinh trưởng khỏe, lá cứng cáp không dị dạng, cây không bị sâu bệnh

2

Kích thước cây:

Chiều cao chồi

Đường kính

 

Từ 20 cm trở lên

Từ 0,3 cm trở lên

 

Từ 20 cm trở lên

Từ 0,5 cm trở lên

3

Bộ lá

Chồi có từ 4 lá đến 6 lá thuần thục. Lá xanh tốt, có kích thước và hình dạng đặc trưng của giống

Chồi có từ 4 lá đến 6 lá thuần thục. Lá xanh tốt, có kích thước và hình dang đặc trưng của giống

4

Bộ rễ

Bộ rễ sinh trưởng khỏe, không có dấu hiệu của bệnh

Bộ rễ sinh trưởng khỏe, không có dấu hiệu của bệnh

5

Tuổi cây

Từ 4 đến 6 tháng từ ngày ươm

Từ 2 đến 3 tháng từ ngày ươm

6

Độ chuẩn giống

100% cây đúng giống

100% cây đúng giống

 5. Cây giống ca cao ghép (theo TCVN 10684:2015)

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Hình thái chung

Cây sinh trưởng khỏe, có một thân thẳng và vững chắc; không có chồi vượt ở gốc ghép, vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt, rễ cọc của cây phải thẳng, không có dấu hiệu của các loại sâu bệnh hại đặc biệt là bệnh vệt sọc đen.

2

Chiều dài chồi ghép

Trên 20 cm.

3

Bộ lá

Chồi ghép có 2 đợt lá trở lên, có từ 6 đến 8 lá. Lá có kích thước và hình dạng đặc trưng của giống, lá bánh tẻ xanh tốt, không bị trầy xước.

4

Đường kính cây ghép

Từ 0,5 cm trở lên.

5

Tuổi cây

Từ 3 đến 6 tháng kể từ ngày ghép; được huấn luyện dưới ánh nắng trực xạ ít nhất 10 ngày trước khi xuất vườn.

6

Tỷ lệ cây đúng giống (%)

100cây đúng giống

6. Cây giống mắc ca ghép (theo TCVN 11766:2017)

STT

Chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Hình thái

Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, lá xanh, không cụt ngọn, không có dấu hiệu của các loại bệnh hại

2

Tuổi cây

Từ 6 đến 12 tháng tuổi, tính từ thời điểm ghép

3

Nguồn gốc hom ghép

Lấy từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng

4

Kích thước hom ghép

Đường kính hom từ 0,7 cm đến 1,0 cm; chiều dài hom từ 8 cm đến 16 cm

5

Vị trí vết ghép

Chiều cao từ mặt bầu đến vị trí ghép từ 20 cm đến 25 cm; vết ghép đã liền sẹo

6

Chồi ghép

Chồi ghép mọc ra từ hom ghép; thân chồi ghép đã hóa gỗ và có ít nhất 2 vòng lá.

7

Chiều cao cây

Từ 50 cm đến 70 cm tính từ gốc đến ngọn

8

Đường kính gốc (tại vị trí cổ rễ)

Từ 1,0 cm đến 1,7 cm

9

Bầu cây

Đường kính từ 16 cm đến 19 cm; chiều cao từ 30 đến 35 cm; bầu đất có từ 4 đến 6 lỗ ở phía đáy bầu và quanh thành bầu

 7. Cây giống cà phê chè ươm bằng hạt (theo 10 TCN 527:2002)

STT

Chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Hình thái

Lá màu xanh đậm, thân mọc thẳng đứng, cây không có dị tật, không bị sâu bệnh

2

Tuổi cây

Từ 6 – 8 tháng

3

Số cặp lá thật

5 – 7 cặp lá

4

Chiều cao cây (kể từ mặt bầu)

Từ 25 – 30 cm

5

Đường kính gốc thân

Từ 2 – 3 mm

6

Kích thước bầu

12-13 x 20 - 23cm

 8. Cây giống xoài (theo 10TCN 473-2001)

STT

Chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Hình thái

-     Gốc ghép phải có thân và cổ rễ thẳng, vỏ không bị thương tổn đến phần gỗ.

-     Thân cây thẳng và vững chắc.

-     Các lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng của giống.

-     Vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt.

-     Bộ rễ phát triển tốt, có nhiều rễ tơ, rễ cọc không cong vẹo.

-     Cây giống phải đang sinh trưởng khỏe, không mang các loại dịch hại chính: Thán thư, phấn trắng, nhện, rệp sáp (Scale).

2

Tuổi cây

4-5 tháng sau khi ghép

3

Số cành

Chưa phân cành

4

Số tầng lá (cơi lá)

 2 hoặc trên 2 tầng lá.

5

Vị trí vết ghép

Chiều cao từ mặt bầu đến vị trí ghép từ 22 cm – 23 cm

6

Chiều cao cây (từ mặt giá thể bầu ươm đến đỉnh chồi)

từ 60-80 cm

7

Đường kính gốc ghép (đo phía dưới vết ghép khoảng 2 cm)

Từ 1,2 cm đến 1,7 cm

8

Đường kính gốc thân (đo phía trên vết ghép khoảng 2 cm)

từ 1,0 cm trở lên

9

Bầu ghép

-   Đường kính và chiều cao 14 - 15 cm, và 30-32 cm

-   Số lỗ thoát nước từ 20- 30 lỗ/ bầu, đường kính lỗ 0,6-0,8 cm.

10

Độ chuẩn giống

Cây sản xuất phải đúng giống như tên gọi ghi trên nhãn, hợp đồng. Mức độ khác biệt về hình thái cây giống không vượt quá 5% số lượng cây.

 9. Cây giống chôm chôm (theo 10 TCN 474 -2001)

STT

Chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Hình thái

-   Gốc ghép phải có thân và cổ rễ thẳng, vỏ không bị thương tổn đến phần gỗ.

-   Mặt cắt thân gốc ghép (lúc xuất vườn) nằm ngay phía trên chân của cành giống, có quét sơn hoặc các chất tương tự, không bị dập, sùi.

-   Thân cây thẳng và vững chắc.

-   Các lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng của giống.

-   Vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt.

-   Bộ rễ phát triển tốt, có nhiều rễ tơ, rễ cọc không cong vẹo.

-   Cây giống phải đang sinh trưởng khỏe, không mang các loại dịch hại chính: Thán thư, phấn trắng, nhện, rệp sáp (mealy bug).

2

Tuổi cây

4-5 tháng sau khi ghép

3

Số cành

Chưa phân cành

4

Số tầng lá (cơi lá)

 2 hoặc trên 2 tầng lá.

5

Số lá kép

 từ 10 lá kép trở lên

6

Vị trí vết ghép: cách bầu ươm mặt (chất nền)

Từ 15-20 cm

7

Chiều cao cây (từ mặt giá thể bầu ươm đến đỉnh chồi)

từ 60 cm trở lên

8

Đường kính gốc ghép (đo phía dưới vết ghép khoảng 2 cm)

Từ 1,2 cm đến 1,7 cm

9

Đường kính gốc thân (đo phía trên vết ghép khoảng 2 cm)

từ 0,8 cm trở lên

10

Bầu ghép

-   Đường kính và chiều cao 14 - 15 cm, và 30-32 cm

-   Số lỗ thoát nước từ 20- 30 lỗ/ bầu, đường kính lỗ 0,6-0,8 cm.

11

Độ chuẩn giống

Cây sản xuất phải đúng giống như tên gọi ghi trên nhãn, hợp đồng. Mức độ khác biệt về hình thái cây giống không vượt quá 5% số lượng cây.

 10. Cây giống măng cụt (theo 10 TCN 475-2001)

STT

Chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Hình thái

-   Cổ rễ thẳng, vỏ không bị thương tổn đến phần gỗ.

-   Bộ rễ phát triển tốt, có nhiều rễ tơ, rễ cọc không cong vẹo.

-   Thân cây thẳng và vững chắc.

-   Các lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng của giống.

-   Cây giống phải đang sinh trưởng khỏe, không mang triệu chứng chảy nhựa vàng trên thân.

2

Tuổi cây xuất vườn

2 năm sau khi gieo hạt

3

Số cành

 từ 1 cặp nhánh ngang trở lên.

4

Số lá

 12 cặp lá trưởng thành trở lên

5

Chiều cao cây (từ mặt giá thể bầu ươm đến đỉnh chồi)

từ 70 cm trở lên

6

Đường kính gốc (đo tại nơi cách mặt nền bầu ươm 2 cm)

từ 0,6 cm trở lên

7

Bầu ươm

-   Đường kính và chiều cao 16 - 17 cm, và 40-45 cm

-   Số lỗ thoát nước từ 20- 30 lỗ/ bầu, đường kính lỗ 0,6-0,8 cm.

8

Độ chuẩn giống

Cây sản xuất phải đúng giống như tên gọi ghi trên nhãn, hợp đồng. Mức độ khác biệt về hình thái cây giống không vượt quá 5% số lượng cây.

 11. Cây giống nhãn nam (theo 10 TCN 476-2001)

Các chỉ tiêu

Loại hình cây giống

            Cây ghép

            Cây chiết

-Gốc ghép           

 

-Đường kính (đo nơi cách Mổt giá thể bầu ươm 8-10 cm)

-Vị trị ghép

-Vết ghép

-Bộ rễ

- Thân thẳng, vỏ không bị thương tổn đến phần gỗ.

 -  1,0 - 1,2 cm

 

 

- Cách mặt bầu ươm 10-20 cm

- Đã liền và tiếp hợp tốt

- Phát triển đều và tốt, có nhiều rễ tơ, không có những khối sần to nơi khoanh vỏ để bó bầu (lúc chiết cành).

 

 

 

 

 

 

 

-  Phát triển đều và tốt, có nhiều rễ tơ, không có những khối sần to nơi khoanh vỏ để bó bầu (lúc chiết cành).

- Thân cây

- Số cành

 

- Số đợt lộc mới sinh ra sau ghép hoặc chiết.

- Số lá trên thân chính

 

 

- Tình trạng lá

-    Thẳng, vững chắc

-    2 hoặc hơn 2 cành

 

-    1-2 đợt lộc.

 

-    Hiện diện đầy đủ từ vị trí 1/2 chiều cao cây đến ngọn.

 

-    Lá đã trưởng thành, xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng của giống.

- Thẳng, vững chắc

- Chưa phân cành hoặc có hơn 2 cành.

- 1-2 đợt lộc.

 

-Hiện diện đầy đủ từ vị trí 1/2 chiều cao cây đến ngọn.

- Lá đã trưởng thành, xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng của giống.

- Chiều cao cây giống (đo từ mặt giá thể bầu ươm đến đỉnh chồi hoặc đến nơi thân chính bị cắt ngọn.

Từ 80 cm trở lên

Từ 60 cm trở lên

-  Đường kính gốc

-Từ 1,0 - 1,2 cm (đo cách vết ghép khoảng 2 cm về phía trên)

-Từ 0,8 cm trở lên (đo cách mặt giá thể bầu ươm 10 cm)

Tuổi cây xuất vườn

Từ 4 tháng sau ghép hoặc hơn

Từ 3 tháng sau chiết hoặc hơn

Đường kính và chiều cao

     14-15 cm và 30-32 cm

     14-16 cm và 20-22 cm

Độ thuần, độ đồng đều, dịch hại, tuổi xuất vườn:

-    Cây sản xuất phải đúng giống như tên gọi (trên nhãn hiệu, hợp đồng).

-    Mức độ khác biệt về hình thái cây giống(mục 3.1) không vượt quá 3-5% số lượng cây.

-    Cây giống phải đang sinh trưởng khỏe, không mang bệnh thán thư

 12. Cây giống sầu riêng (theo 10 TCN 477 – 2001)

             

Các chỉ tiêu

Loại hình ghép

Ghép chữ U (phụ lục 1) hoặc tương tự

Ghép cành chẻ gốc hoặc tương tự (phụ lục 2)

1.     Gốc ghép và bộ rễ

 

 

-Số gốc ghép của  1 cây giống

-Thân và cổ rễ

 

-Vỏ

-Đường kính (đo từ phía dưới vết ghép khoảng 2 cm)

-Vị trí ghép

 

 

 

 

 

 

-Vết ghép

-Mặt cắt thân gốc ghép lúc xuất vườn

 

 

-Bộ rễ

 

-Rễ cọc

-1 gốc

 

-Phải thẳng

 

-Không bị thương tổn

- 1,0 - 1,5 cm.

 

 -Cách mặt   bầu  từ 15-20 cm.

 

 

 

  

 

 -Đã liền và tiếp hợp tốt

-Nằm ngay phía trên chân của cành giống , được quét sơn hoặc các chất tương tự không bị dập sùi.

-Phát triển tốt, có nhiều rễ tơ.

-Không cong  vẹo.

- 2 -3 gốc

 

-Phải thẳng, tiết diện thân phải tròn.

-Không bị thương tổn.

-Từ 1,0 cm trở lên.

 

 -Cách tiếp điểm trục hạ diệp 5 cm về phía trên.

-Các vết ghép của các gốc ghép  còn lại nằm trong khoảng 5 cm từ vết  ghép của cành giống đến điểm tiếp trục hạ diệp.

-Đã liền và tiếp hợp tốt.

-Không có .

 

 

 

-Phát triển tốt, có nhiều rễ tơ

-Không cong vẹo

2.   Thân, cành, lá

- Thân cây thẳng và vững chắc.

- Số cành: Có từ 3 cành cấp 1 trở lên.

- Số lá trên thân chính: số lá phải hiện diện đủ từ 1/3 chiều cao của cành giống đến đỉnh chồi (phụ lục 1,2).

- Các lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng của giống.

- Chiều cao cây giống (từ  mặt giá thể bầu ươm đến đỉnh chồi) từ  80 cm trở lên.

- Đường kính cành giống (đo phía trên vết ghép khoảng 2 cm): từ  0,8 cm trở lên.

3.   Độ thuần, độ đồng đều, dịch hại, tuổi xuất vườn

Cây sản xuất phải đúng giống như tên gọi ghi trên nhãn, hợp đồng.

- Mức độ khác biệt về hình thái cây giống(mục 3.1) không vượt quá 5% số lượng cây.

- Cây giống phải đang sinh trưởng khỏe, không mang các loại dịch hại chính: thán thư, bệnh do nấm (Phytophthora), rầy phấn (Psyllid),...

- Tuổi xuất vườn: 8-12  tháng sau khi ghép.

4. Qui cách bầu ươm

- Bầu ươm  phải có màu đen mặt trong, bầu phải chắc chắn và nguyên vẹn.

- Đường kính và chiều cao tương ứng là 14 - 15 cm, và  30-32 cm.

- Số lỗ thoát nước từ 20- 30 lỗ/ bầu, đường kính lỗ 0,6-0,8 cm.

- Chất nền phải đầy bầu ươm.

 13. Cây giống vải (theo 10 TCN 465 – 2001)

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Phẩm cấp

Cây chiết

Cây ghép

Loại 1

Loại 2

Loại 1

Loại 2

1

Chiều cao cây tính từ mặt bầu ( cm )

>70

50 - 70

>70

60 - 70

2

Đường kính gốc đo cách mặt bầu 5cm ( cm )

> 2

1,5 - 2

1 - 1,5

0,8 - 1

3

Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2 cm ( cm )

-

-

>0,7

0,5 - 0,7

4

Chiều dài cành ghép tính từ vết ghép ( cm )

-

-

40

30 - 40

5

Số lượng cành cấp 1

2-3

1 - 2

2 - 3

2 - 3

6

Hình thái

Cây giống phải giữ nguyên được bộ lá ban đầu hoặc có các đợt lộc mới đã thành thục

 

-   Cây giống có tuổi tính từ khi ghép đến khi xuất vườn không quá 18 tháng (gieo hạt đến ghép10-12 tháng, ghép đến xuất vườn 4-6 tháng).

-     Cây giống phải có sức tiếp hợp tốt, cành ghép và gốc ghép phát triển đều nhau và tách bỏ hoàn toàn dây ghép; có bộ rễ phát triển tốt, rễ phân nhánh từ cấp 3 trở lên, nhiều rễ tơ.

 14. Cây giống hồng (theo 10 TCN 466 – 2001)

STT

Chỉ tiêu

Loại I

Loại II

1

Chiều cao cây tính từ mặt bầu  hoặc mặt bầu đất (cm)

> 60

50 - 60

2

Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu hoặc mặt bầu đất 10 cm (cm)

1-1,2

0,8 - 1

3

Đường kính cành ghép (đo trên vết ghép 2 cm) (cm)

0,8 -1

0,6 - 0,8

4

Chiều dài cành ghép tính từ vết ghép (cm)

> 45

30-45

5

Túi bầu

Đường kính x chiều cao( 12 x 25 cm), hoặc có thể trồng trực tiếp trên đất (khoảng cách 25x30 cm) để xuất vườn dưới dạng rễ trần.

6

Tuổi xuất vườn

Từ 18 - 22 tháng (thời gian từ gieo đến ghép 12-14,  ghép đến khi xuất vườn 6-8 tháng)

7

Cây giống phải có sức tiếp hợp tốt, cành ghép và gốc ghép phát triển đều nhau và tách bỏ hoàn toàn dây ghép, có bộ rễ phát triển tốt, phân nhánh từ cấp 3 trở lên, có nhiều rễ tơ. Đối với cây trồng trực tiếp trên đất, khi xuất vườn cây hoàn toàn  rụng lá tự nhiên

15. Cây giống dâu lai F1 bằng hạt (theo 10 TCN 449 – 2001)

STT

Chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Hình thái

Lá màu xanh đậm, thân mọc thẳng đứng, cây không có dị tật, không bị sâu bệnh

2

Tuổi cây

60 – 70 ngày (gieo ở vụ hè); 80 – 90 ngày (gieo ở vụ xuân)

3

Số cặp lá thật

5 – 7 cặp lá

4

Chiều cao cây (kể từ mặt bầu)

Từ 25 – 30 cm

5

Đường kính thân cây (cách gốc 5 cm)

Từ 0,2 – 0,3 cm

6

Cây dâu không bị sâu bệnh. Nếu cây dâu ươm ở trong dàn che thì phải đưa ra ngoài ánh sáng tự nhiên từ 10-15 ngày trước khi nhổ đem trồng

 16. Cây giống cây cà phê vối (theo  10 TCN 560 – 2002)

STT

Các chỉ tiêu

             Loại hình cây giống

            Cây ghép

            Cây giâm

1

Hình thái

-    Thân thẳng, không bị sâu bệnh, chồi ghép có 1-2 cặp lá mới, hình thái thực vật đúng đặc trưng giống.

-    Vết ghép đã liền, tiếp hợp tốt (không thấy mô sẹo phát triển nhiều ngoài vùng vết ghép)

-    Thân thẳng, không bị sâu bệnh, hình thái thực vật đúng đặc trưng giống.

-    Thân mọc từ nách lá cao 20-30cm, có 3-6 cặp lá

2

Đường kính

Đường kính gốc ghép nhỏ nhất là 3mm (đo dưới vết ghép 2mm)

Đường kính thân nhỏ nhất là 3mm (đo dưới cặp lá đầu tiên)

3

Tuổi cây xuất vườn

≥ 4 tháng sau ghép

≥ 3 tháng sau chiết

4

Kích thước bầu

13 – 14 cm x 24 – 25 cm

5

Được huấn luyện trong điều kiện ánh sáng tự nhiên ít nhất 10 ngày trước khi trồng.

B. Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

1. Cây giống điều ghép:

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Tuổi cây làm gốc ghép

tháng

3-4

 

2

Tuổi cây xuất vườn kể từ khi ghép

ngày

> 45

 

3

Chiều cao cây tính từ mặt bầu

cm

20 - 25

Thân mọc thẳng

4

Số tầng lá đã phát triển hoàn chỉnh

Tầng

1 - 2

 

5

Đường kính gốc

mm

> 8

 

6

Chiều cao chồi ghép

cm

> 10

Vết ghép tiếp hợp tốt

7

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

Trước xuất vườn

8

Sâu bệnh hại

Cây giống không bị nhiễm sâu bệnh, dị hình

9

Kích thước bầu đất

cm

15 x 33 hoặc 15 x 25

Có đục lỗ

 2. Cây giống Ca cao ghép:

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Tuổi cây làm gốc ghép
(ghép nêm ngọn)

tháng

>2

Đã có 2 đợt lá

2

Chiều cao cây ghép tính từ mặt bầu

cm

30 – 50

Lá phát triển đều, màu xanh đậm, thân mọc thẳng, không dị dạng

3

Số cặp lá thật

Cặp

5 – 7

 

4

Đường kính gốc

mm

>5

 

5

Vết ghép

Đã liền và tiếp hợp tốt

6

Chiều dài cành ghép khi xuất vườn

cm

>20

 

7

Số cặp lá hoàn chỉnh

Cặp lá

4

 

8

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

Trước xuất vườn

9

Kích thước bầu đất

cm

15 x 28

Có đục lỗ

10

Sâu bệnh hại

Cây giống không bị nhiễm sâu, bệnh

 3. Cây giống cà phê vối ươm bằng hạt (cây thực sinh):

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Tuổi cây xuất vườn

Tháng

6 – 8

 

2

Chiều cao cây tính từ mặt bầu

cm

20 – 30

Thân mọc thẳng

3

Số cặp lá thật

Cặp lá

5 – 7

 

4

Đường kính gốc

mm

3 – 4

 

5

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

Trước xuất vườn

6

Sâu bệnh hại

Cây giống không bị nhiễm sâu, bệnh

7

Kích thước bầu đất

cm

10-12 x 20-22

Có đục lỗ

 4. Cây giống cà phê vối ghép: Ngoài các tiêu chuẩn của cây thực sinh, cây ghép cần phải đạt các tiêu chuẩn

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Tuổi cây làm gốc ghép

tháng

6 -8

Có 6-7 cặp lá

2

Đường kính gốc ghép

mm

>3

Đo dưới vết ghép 2mm

3

Vị trí vết ghép cách mặt bầu ươm

cm

15-20

 

4

Chiều cao chồi ghép

cm

> 10

 

5

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

Trước khi xuất vườn

6

Kích thước bầu đất

cm

13-14 x 24-25

Có đục lỗ thoát nước

7

Cây ghép không bị sâu, bệnh và dị dạng

8

Chồi ghép phát triển ít nhất thêm 1 cặp lá phát triển hoàn chỉnh, hình thái thực vật đúng đặc trưng giống, được ghép tối thiểu 40-45 ngày trước khi xuất vườn.

9

Điểm tiếp hợp giữa chồi ghép và thân gốc ghép phát triển tốt và không thấy mô sẹo lớn

 5. Cây giống cà phê Chè ươm bằng hạt:

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Tuổi cây xuất vườn

Tháng

5 - 7

 

2

Chiều cao cây tính từ mặt bầu

cm

20 - 25

Thân mọc thẳng

3

Số cặp lá thật

Cặp lá

5-7

Lá xanh đậm

4

Đường kính gốc thân

mm

2-3

 

5

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

Trước xuất vườn

6

Sâu bệnh hại

Cây giống không bị nhiễm sâu, bệnh, dị hình

7

Kích thước bầu đất

Cm

9-12 x 18-20

Có đục lỗ

 6. Cây giống chè cành.

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Tuổi cây xuất vườn

Tháng

>8

 

2

Chiều cao cây tính từ mặt bầu

cm

≥ 25

Thân mọc thẳng

3

Số lá thật

> 6 - 8

 

4

Đường kính thân cách gốc 1cm

mm

≥ 2,5

1/3 chiều dài thân hóa gỗ

5

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

Trước xuất vườn

6

Sâu bệnh hại

Không bị xây sát, gảy thân, nhiễm sâu bệnh, dị hình

7

Kích thước bầu đất

cm

10 x 20

Có đục lỗ thoát nước

7. Cây giống bơ ghép.

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Tuổi cây làm gốc ghép

tháng

4-6

 

2

Đường kính gốc ghép (Đo phía dưới vết ghép khoảng 2cm)

cm

0,9 – 1,5

Có thân và cổ rễ thẳng, vỏ không bị xây sát

3

Số cành

Cành

> 2

 

4

Số tầng lá

Tầng

> 2

Các lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt.

5

Chiều cao cây giống (Đo từ mặt bầu đến đỉnh chồi của cành cao nhất)

cm

> 60

 

6

Đường kính cành ghép (đo phía trên vết ghép khoảng 2cm)

cm

> 0,9

 

7

Kích thước bầu đất

cm

18-20 x 25-30

Có đục lỗ thoát nước

8

Vết ghép

Đã liền và tiếp hợp tốt

9

Vị trí ghép

 

Cách mặt trên giá thể bầu ươm từ 20-25cm đối với cây ghép mắt và từ 25-30 cm đối với cây ghép cành

10

Bộ rễ

Phát triển tốt, có nhiều rễ tơ phân bố đều trong bầu ươm, rễ cọc không cong vẹo

 

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

15 – 20 trước khi xuất vườn

11

Sâu bệnh hại

Không mang triệu chứng của một số bệnh như bệnh thối rễ, thán thư,…

 8. Cây giống sầu riêng ghép ngọn (ghép nêm):

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Tuổi cây làm gốc ghép

tháng

3-4

 

2

Chiều cao cây giống xuất vườn tính từ mặt bầu đến đỉnh chồi

cm

35- 40

Thân thẳng, vững chắc

3

Số cành cấp I

cành

> 3

 

4

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

Trước khi xuất vườn

5

Đường kính thân cây giống (đo phía trên vết ghép khoảng 2cm)

cm

> 0,8

 

6

Tuổi cây giống xuất vườn

tháng

8-11

 

7

Số lá trên thân chính

Phải hiện diện đủ từ 1/3 chiều cao của cành ghép đến đỉnh chồi, các lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt và có hình dạng đặc trưng của giống

8

Vết ghép

Đã liền và tiếp hợp tốt

9

Sâu bệnh hại

Không bị sâu bệnh hại, dị dạng

10

Kích thước bầu đất

cm

16-18 x 20-25

Có đục lỗ thoát nước

 9. Cây giống măng cụt:

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Tuổi cây xuất vườn

Năm

> 2

Từ khi gieo hạt

2

Chiều cao cây tính từ mặt bầu

cm

> 70

 

3

Số lá thật

Cặp lá

> 10

Các lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt

4

Đường kính thân

cm

> 0,6

 

5

Kích thước bầu đất

cm

25 x 45

Có đục lỗ thoát nước

6

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

 

7

Sâu, bệnh hại

Cây giống không bị nhiễm sâu, bệnh, dị hình, đặc biệt là không mang triệu chứng chảy nhựa vàng trên thân; cổ rễ thẳng, vỏ cây không bị tổn thương đến phần gỗ.

 10. Cây giống chuối La ba cấy mô:

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Chiều cao cây

cm

25-35

Đo từ mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng

2

Đường kính thân

cm

> 2

Đo cách gốc 2cm

3

Số lá thật

> 7

Phát triển đầy đủ

4

Chiều rộng lá

cm

> 15

Đo tại lá thứ 7

5

Chiều dài lá

cm

> 30

Đo tại lá thứ 7

6

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

Trước xuất vườn

7

Sâu bệnh hại

Cây giống không bị nhiễm sâu bệnh, dị hình

8

Kích thước bầu đất

cm

16 x 25

Có đục lỗ

 C. Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số cây công nghiệp, cây ăn quả, cây rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 231/QĐ-SNN ngày 07/5/2018 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 625/QĐ-SNN, ngày 20/11/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT)

1. Tiêu chuẩn cây cải bắp xuất vườn ươm

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Định mức kỹ thuật áp dụng

1

Độ tuổi

Ngày

25 – 30

2

Chiều cao cây

cm

10 – 12

3

Đường kính cổ rễ

mm

1,5 – 2

4

Số lá thật

4 – 6

5

Tình trạng cây

Cây khỏe mạnh, không dị hình, rễ trắng quấn đều bầu, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh, đặc biệt là bệnh sưng rễ (do nấm Plasmodiophora brassicae.W)

 2. Tiêu chuẩn cây cà chua ghép xuất vườn ươm

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Định mức kỹ thuật áp dụng

1

Chiều cao cây

cm

12 – 15

2

Đường kính gốc

cm

0,2 – 0,3

3

Số lá thật

4 – 5

4

Tình trạng cây

Cây khỏe mạnh, không dị hình, vết ghép liền da, rễ trắng, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh.

 3. Tiêu chuẩn củ giống khoai tây

Chỉ tiêu, đơn vị tính

Xác nhận

1. Bệnh vi rút, % số củ, không lớn hơn

-

2. Bệnh thối khô (Fusarium spp.), bệnh thối ướt (Sclerotium rolfsii), % số củ, không lớn hơn                                                      

1,5

3. Rệp sáp (Pseudococcus citri), số con sống/ 100 củ, không lớn hơn

2

4. Củ xây xát, dị dạng, % số củ, không lớn hơn                                                      

5

5. Củ khác giống có thể phân biệt được, % số củ, không lớn hơn                                                      

2,0

6. Củ có kích thước nhỏ hơn 30mm, % số củ, không lớn hơn                                                      

5

 4. Tiêu chuẩn cây hoa cúc xuất vườn ươm

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Định mức kỹ thuật áp dụng

1

Độ tuổi

Ngày

12 – 15 

2

Chiều cao cây

cm

5 – 6

3

Đường kính thân

mm

4 – 5

4

Số lá thật

6 – 8

5

Tình trạng cây

Cây khỏe mạnh, cây không quá già hoặc quá non, không dị hình, ngọn phát triển tốt, rễ ra đều vừa kín bầu, không nhiễm sâu bệnh hại.

 5. Tiêu chuẩn cây hoa cẩm chướng xuất vườn ươm

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Định mức kỹ thuật áp dụng

1

Độ tuổi

Ngày

30 – 35  

2

Chiều cao cây

cm

7 – 8

3

Đường kính thân

mm

4 – 5

4

Số lá thật

7 – 8

5

Tình trạng cây

Cây khỏe mạnh, cây không quá già hoặc quá non, không dị hình, ngọn phát triển tốt, rễ ra đều vừa kín bầu, không nhiễm sâu bệnh hại.

 6. Tiêu chuẩn cây hoa Salem xuất vườn ươm

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Định mức kỹ thuật áp dụng

1

Độ tuổi

Ngày

30 – 40  

2

Chiều cao cây

cm

3 – 5 

3

Đường kính thân

mm

7 – 10 

4

Số lá thật

6 – 8

5

Tình trạng cây

Cây khỏe mạnh, cây không quá già hoặc quá non, không dị hình, ngọn phát triển tốt, rễ ra đều vừa kín bầu, không nhiễm sâu bệnh hại.

 7. Tiêu chuẩn cây hoa Cát tường xuất vườn ươm

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Định mức kỹ thuật áp dụng

1

Độ tuổi

Ngày

75 - 90

2

Chiều cao cây

cm

0,5 – 2

3

Đường kính cổ rễ

mm

0,5 - 1

4

Số lá thật

4 - 6

5

Tình trạng cây

Cây khỏe mạnh, không dị hình, rễ trắng, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh hại

 8. Tiêu chuẩn cây ớt ngọt xuất vườn ươm

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Tiêu chuẩn cây làm ngọn ghép

Tiêu chuẩn cây làm gốc ghép

1

Độ tuổi

Ngày

45 – 50

62 - 70

2

Chiều cao cây

cm

16 - 20

15 – 18

3

Đường kính thân

cm

0,2 – 0,3

0,2 – 0,25

4

Số lá thật

5 - 7

4 - 6

5

Tình trạng cây

 

cây săn cứng, không biểu hiện sâu bệnh.

cây khỏe, không biểu hiện sâu bệnh.

9. Tiêu chuẩn cây sầu riêng xuất vườn ươm

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

1

Tuổi cây làm gốc ghép

tháng

3-4

2

Chiều cao cây giống xuất vườn tính từ mặt bầu đến đỉnh chồi

cm

35- 40

3

Số cành cấp I

cành

> 3

4

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

5

Đường kính thân cây giống (đo phía trên vết ghép khoảng 2cm)

cm

> 0,8

6

Tuổi cây giống xuất vườn

tháng

8-11

7

Kích thước bầu đất

cm

18 – 20 x 25 – 30

8

Số lá trên thân chính

Phải hiện diện đủ từ 1/3 chiều cao của cành ghép đến đỉnh chồi, các lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt.

9

Vết ghép

Đã liền và tiếp hợp tốt

10

Sâu bệnh hại

Không bị sâu bệnh hại, dị dạng

 10. Tiêu chuẩn cây bơ xuất vườn ươm

          TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

1

Tuổi cây làm gốc ghép

tháng

4-6

2

Đường kính gốc ghép (Đo phía dưới vết ghép khoảng 2cm)

cm

0,9 – 1,5

3

Số tầng lá

Tầng

> 2

4

Chiều cao cây giống (Đo từ mặt bầu đến đỉnh chồi của cành cao nhất)

cm

> 60

5

Đường kính cành ghép (đo phía trên vết ghép khoảng 2cm)

cm

> 0,9

6

Kích thước bầu đất

cm

18-20 x 25-30

7

Vết ghép

Đã liền và tiếp hợp tốt

8

Vị trí ghép

 

Cách mặt trên giá thể bầu ươm từ 20-25cm đối với cây ghép mắt và từ 25-30 cm đối với cây ghép cành

9

Bộ rễ

Phát triển tốt, có nhiều rễ tơ phân bố đều trong bầu ươm, rễ cọc không cong vẹo

10 

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

15 – 20 trước khi xuất vườn

11

Sâu bệnh hại

Không mang triệu chứng sâu, bệnh hại.

 11. Tiêu chuẩn cây cà phê xuất vườn ươm

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

I

Tiêu chuẩn cây cà phê thực sinh

 

 

1

Tuổi cây xuất vườn

Tháng

6 – 8

2

Chiều cao cây tính từ mặt bầu

cm

25 – 30

3

Số cặp lá thật

Cặp lá

5-6

4

Đường kính gốc thân

mm

>4

5

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

6

Kích thước bầu đất

Cm

13 – 14 x 23 – 24

7

Sâu bệnh hại

Cây khỏe mạnh, không bị dập, không dị hình, ngọn phát triển tốt, không nhiễm tuyến trùng, nấm và các sâu bệnh hại khác

II

Tiêu chuẩn cây cà phê ghép

 

 

1

Tuổi cây xuất vườn

Tháng

6 – 8

2

Chiều cao cây tính từ mặt bầu

cm

25 – 30

3

Số cặp lá thật

Cặp lá

5-6

4

Đường kính gốc thân

mm

>4

5

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

6

Kích thước bầu đất

cm

13 – 14 x 23 – 24

 

Chiều cao chồi ghép

cm

>10 (tính từ vị trí ghép và có ít nhất 1 cặp lá phát triển hoàn chỉnh, chồi được ghép tối thiểu 02 tháng trước khi trồng)

7

Sâu bệnh hại

Vết ghép tiếp hợp tốt (không thấy mô sẹo mọc lan nhiều bên ngoài vết ghép); Cây không bị sâu bệnh hại đặc biệt là không bị vàng lá, cong rễ, hai rễ hoặc thối rễ. Cây được xử lý bằng thuốc trừ tuyến trùng và nấm bệnh trước khi đưa ra trồng ngoài vườn.

III

Tiêu chuẩn cây cà phê chè

 

 

1

Tuổi cây xuất vườn

Tháng

5 – 7

2

Chiều cao cây tính từ mặt bầu

cm

20 – 25

3

Số cặp lá thật

Cặp lá

5 – 7

4

Đường kính cổ rễ

mm

2 – 3

5

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

10-15

6

Kích thước bầu đất

Cm

13 – 14 x 23 – 24

7

Sâu bệnh hại

Cây phát triển bình thường, không bị sâu bệnh, không bị dị hình

12. Tiêu chuẩn cây cà phê xuất vườn ươm

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

MỨC YÊU CẦU

1

Tuổi cây làm gốc ghép

tháng

8 – 12

2

Chiều cao cây tính từ mặt bầu

cm

20 – 25

3

Số cặp lá thật

Cặp lá

6 – 8

4

Đường kính gốc

mm

2 – 2,5

5

Huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn

Ngày

≥ 10

6

Sâu bệnh hại

Cây sạch sâu, nấm bệnh

Nguyễn Thị Mỹ Linh

 

 

 

Các tin khác