Thống kê truy cập

3360127
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1632
4029
11626
3360127

Thông báo các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn theo quy định

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         
                                        Lâm Đồng, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê

không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn theo quy định

Nhằm phục vụ cho chương trình tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2017. Từ ngày 01/3 đến 09/6/2017, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng phối hợp với Phòng Kinh tế Bảo Lộc, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm kiểm tra tình hình sâu bệnh hại tại 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống cà phê trên địa bàn. Kết quả kiểm tra các cơ sở có lô giống không đạt tiêu chuẩn xuất vườn như sau:

1. Các lô giống không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn

Có 15 lô giống cà phê của 11 cơ sở không đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo quy định với số lượng 445.500 cây.

TT

Cơ sở

Địa chỉ

Loại giống

Số lưọng (cây)

1

Vườn ươm giống Đào Văn Quân

Khu 3B, Phường 1, Bảo Lộc

TR4

10.000

2

Vườn ươm giống Hữu Thể

Khu 3B, Phường 1, Bảo Lộc

TS5

50.000

TR4

100.000

Xanh lùn

50.000

3

Công ty TNHH VTNN Đức Cường

Đức Hải, Hoài Đức, Lâm Hà

TR4

70.000

4

Vườn ươm giống Lê Quang Vinh

Thôn 4, Rô Men, Đam Rông

Thực sinh

10.000

5

Vườn ươm giống Hà Văn Biền

Thôn 3, Hòa Nam, Di Linh

TS1

20.000

6

Cơ sở Bạch Thị Nhất

Tổ 14, TT Di Linh, Di Linh

TR4

25.000

TR4

25.000

7

Vườn ươm giống Lâm Văn Đạt

Thôn 3, Hòa Nam, Di Linh

TS1

25.000

8

Vườn ươm giống Văn Phú

Thôn 1, Lộc Bảo, Bảo Lâm

TR9

8.000

9

Vườn ươm giống Phúc Thịnh

Thôn 8, Lộc Ngãi, Bảo Lâm

TS5

10.000

Thiện trường

10.000

10

Vườn ươm giống Hoàng Sanh

Tổ 6, Lộc Thắng, Bảo Lâm

Thiện Trường

2.500

11

Vườn ươm giống Trọng Toán

Khu 3B, Phường 1, Bảo Lộc

Thực sinh

30.000

Tổng cộng

 

 

445.500

Ghi chú: Cây giống cà phê không đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo qui định gồm:

+ Cây giống  không công bố tiêu chuẩn cơ sở

+ Cây giống có mật số tuyến trùng ký sinh trong đất, rễ  vượt qui định (theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

2. Kiến nghị - Đề xuất

- Đề nghị các cơ thực hiện việc công bố tiêu chuẩn cây giống đúng theo quy định. Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng cây giống và báo cáo định kỳ về Chi cục Trồng trọt & BVTV và phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp & PTNT nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Khẩn trương áp dụng các biện pháp quản lý tuyến trùng đối với lô giống nhiễm tuyến trùng  bằng các biện pháp kỹ thuật sau:

 + Vệ sinh vườn ươm, thu gom tiêu hủy triệt để cây giống nhiễm bệnh nặng

 + Tạo chế độ thoát nước tốt cho vườn ươm.

 + Sử dụng một trong cáchoạt chất Abamectin (Tervigo 020SC, liều lượng 1-2 lít/200 lít nước);Benfuracarb (Oncol 20EC, liều lượng 1-2 lít/ha); Paecilomyces (Palila 500 WP, liều lượng 5-10 kg/ha); Clinoptilolite(Map Logic  90WP, liều lượng 3 kg/ha); Cytokinin (Geno 2005 2 SL, liều lượng 0.5-1 lít/ha),… để phòng trừ tuyến trùng tại vườn ươm cây giống cà phê.

Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng sẽ tiến hành kiểm tra mật số tuyến trùng ký sinh lần thứ hai đối với các cơ sở không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn nêu trên trước ngày 15/8/2017.

Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng

Các tin khác