Thống kê truy cập

3735352
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1286
14803
39577
3735352

Lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc BVTV năm 2013

Nhằm phổ biến kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc Bảo vệ thực vật định kỳ hàng năm, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tổ chức các tập huấn cho các tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ ngày 21/8/2013 đến ngày 30/8/2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho 311 học viên tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm và Tp. Bảo Lộc.

Nội dung của Lớp tập huấn bao gồm phổ biến một số văn bản pháp luật mới: Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013, Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013, Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và một số văn bản có liên quan khác. Ngoài ra, trong thời gian tập huấn, các học viên còn được giới thiệu đặc điểm của một số nhóm thuốc BVTV mới và các loại sâu bệnh hại phổ biến đối với từng vùng sản xuất.

Với sự tham gia đầy đủ, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên, kết thúc khóa học, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận tham dự lớp tập huấn cho 311 học viên, trong đó, huyện Đơn Dương 94 học viên, huyện Đức Trọng 98 học viên, huyện Bảo Lộc 55 học viên, huyện Bảo Lâm 64 học viên.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/9/2013 đến ngày 13/9/2013, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng sẽ tiếp tục tổ chức 4 lớp tập huấn cho các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV tại các huyện Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh (gồm Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên) và TP. Đà Lạt.

Một số hình ảnh của các lớp tập huấn bổ sung kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc BVTV trong tháng 8/2013 tại Đức Trọng và Đơn Dương

 

Phòng Kiểm dịch Pháp chế

Các tin khác