Thống kê truy cập

3905602
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
117
4673
106862
3905602

Tổ chức lớp tập huấn Văn bản pháp luật mới về giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV năm 2018 cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN trên địa bàn thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng

Tổ chức lớp tập huấn Văn bản pháp luật mới về giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV năm 2018 cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN trên địa bàn thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng

Thực hiện văn bản số 382/SNN-KH ngày 16/3/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc tập huấn văn bản pháp luật mới về giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV năm 2018. Từ ngày 17-19/4/2018 Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng đã tổ chức 03 lớp tập huấn văn bản pháp luật mới cho 591 người sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV. Trong đó: tại Tp. Đà lạt 144 người (phân bón, thuốc BVTV: 140; vườn ươm giống cây trồng: 04); tại huyện Đơn Dương 223 người (phân bón, thuốc BVTV: 202; vườn ươm giống cây trồng: 21) và tại huyện Đức Trọng 224 người (phân bón, thuốc BVTV: 215; vườn ươm giống cây trồng: 09).

Về tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có lãnh đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng.

Các học viên được giảng viên của Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng phổ biến, hướng dẫn những văn bản liên quan đến công tác quản lý phân bón như: Quyết định 1376/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 và Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón của UBND tỉnh Lâm Đồng. Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón. Nghị định 43/2017/NĐ- CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 Qui định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Các văn bản liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; Ngoài ra các học viên được cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh VTNN và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về VTNN trên địa bàn năm 2018;

Việc tham gia tập huấn giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN nắm bắt thêm những kiến thức để thực hiện việc sản xuất, kinh doanh đúng các quy định của pháp luật.

Qua 03 ngày tập huấn, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn“Văn bản pháp luật mới về giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật năm 2018 cho 591 học viên trên địa bàn Tp. Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đức Trọng và Đơn Dương.

Theo kế hoạch, Chi cục Trồng trọt & BVTV tổ chức tập huấn tại Lâm Hà ngày 26/4/2018 và tại huyện Di Linh ngày 27/4/2018./.

 Một số hình ảnh trong đợt tập huấn

 

              Ông Lại Thế Hưng - Chi cục trưởng chi cục Trồng trọt &BVTV giải đáp những thắc mắc cho học viên (tại Đà Lạt)

 

Lớp học tại huyện Đơn Dương

 

Lớp học tại huyện Đức Trọng

 

Phòng Thanh tra Pháp chế

Các tin khác