Thống kê truy cập

2914531
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
109
109
57705
2914531

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 07 năm 2018

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO

Tháng 07/2018

 

Ngày

Thời gian

Tên công ty

Thuốc hội thảo

Địa điểm tổ chức

huyện/TP

HỘI THẢO THUỐC BVTV

 

 

 

1/7/2018

7h30

Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10 WP

Hội trường UBND xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

1/7/2018

14h00

Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10 WP

Đại lý Cường Hương - xã Phúc Thọ - Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

2/7/2018

14h00

Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10 WP

Đại lý Hạnh Mã - thôn 5 - xã Hòa Trung - Huyện Di Linh

Di Linh

3/7/2018

14h00

Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10 WP

Nhà hàng Trung Quyên - thôn Đà An - xã Đà Loan - Huyện Đức Trọng

Đức Trọng

3/7/2018

07h30

Công ty TNHH PT-TM-DV Thiên An Nông

Nanora super 700EC
Annongvin  50 SC
Phân bón Đồng đỏ (Redcu)
Phân bón lá KM K – Humate 66 %

Công ty TNHH Hoa Châu Sơn – thôn Lâm Bô – xã Phúc Thọ - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

3/7/2018

08h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Closer 500WG
Anboom 48EC
Amistar top 325SC
Tilt Super  300EC
Insuran 50WG
Trico-ĐHCT – Phytoph 108 bào tử/g WP
Phân bón lá Triple – Max (Maxi-Foliar Plus)
Phân bón lá Silimax (HI-CKS)

Hội trường thôn 9 – xã Lộc Nam – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

4/7/2018

14h00

Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10 WP

Đại lý Vân Nghĩa - thôn 5 - xã Lộc Quảng - Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

4/7/2018

15h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Closer 500WG
Anboom 48EC
Amistar top 325SC
Tilt Super  300EC
Insuran 50WG
Trico-ĐHCT – Phytoph 108 bào tử/g WP
Phân bón lá Triple – Max (Maxi-Foliar Plus)
Phân bón lá Silimax (HI-CKS)

Hội trường TDP 23 – số 10 Lê Qúy Đôn – TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

5/7/2018

14h00

Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng

Tiêu tuyến trùng 18EC
RIC 10 WP

Đại lý Quang Tuyền - thôn 5 - xã Lộc Quảng - Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

6/7/2018

08h00

Công ty TNHH PT-TM-DV Thiên An Nông

Nanora super 700EC
Annongvin50 SC

Đại lý Chương Biển – thôn 3 – xã Lộc Lâm – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 14/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Chánh Sen – thôn Lạc Nghĩa – Ka Đơn – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

 16/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Giang – xã Pro - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

 18/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Ngọc Hiền - Nghĩa Lập I – TT Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

13/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Chiến Đạo - Thôn Lạc Nghiệp -xã Tu Tra – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

13/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Thương Hạ - Thôn Sao Mai  - xã Ka Đơn – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

14/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Phong Xuyến - Thôn Ka Rái 2 - xã Ka đơn – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

16/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Hòa Dung – thôn Krăngọ II – xã Ka Đơn – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

17/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý An Yến – thôn Quảng Hòa – xã Quảng Lập – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

17/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Ngọc Diệp – thôn Quảng Hiệp - xã Quảng Lập – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

18/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Hảo - TT Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

19/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Hoàng Tuyết - Đường 2 tháng 4 - TT Thanh Mỹ - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

19/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Quang Lê - Thôn 1 – xã Đạ Ròn – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

20/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Thanh Phương – thôn Lạc Sơn – xã Lạc Lâm – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

20/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Ngọc Thủy – thôn Xuân Thượng – xã Lạc Lâm – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

21/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Thiên Sinh – thôn Hải Hưng – xã Lạc Lâm – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

21/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Liêm Dung – thôn Đồng Thạnh – xã Lạc Xuân – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

22/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Hồng Đức – thôn Đồng Thạnh – xã Lạc Xuân – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

22/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Giao – thôn Lạc Xuân 2 – xã Lạc Xuân – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

23/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Toàn - Ngô Quyền - TT Dran – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

23/07/18

06h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

Map Logic 90WP

Đại lý Dương – thôn Lạc Viên – xã Lạc Xuân – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

 HỘI THẢO PHÂN BÓN

 

 

 

1/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Gia Hiệp -  huyện Di Linh

Di Linh

1/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Hương Lâm, Huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

1/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã An Nhơn, Huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

2/8/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Hòa Trung, Huyện Di Linh

Di Linh

2/8/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

2/8/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

2/8/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

3/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Bình Thạnh -  huyện Đức Trọng

Đức Trọng

3/7/2018

07h30

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-8

Hội trường Lâm Bô – xã Phúc Thọ - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

4/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Đà Loan -  huyện Đức Trọng

Đức Trọng

5/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Hiệp Thạnh -  huyện Đức Trọng

Đức Trọng

6/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Hiệp An -  huyện Đức Trọng

Đức Trọng

6/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 2, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

6/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 3, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

6/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 4, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

7/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Liên Hiệp -  huyện Đức Trọng

Đức Trọng

7/7/2018

10h30

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-

Hội trường tổ 8 – Phường LộcPhát – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

8/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND TT Liên Nghĩa -  huyện Đức Trọng

Đức Trọng

9/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Ninh Loan -  huyện Đức Trọng

Đức Trọng

10/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Ninh Gia -  huyện Đức Trọng

Đức Trọng

11/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Tà Hine -  huyện Đức Trọng

Đức Trọng

11/7/2018

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND TT Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai

 

11/7/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai

 

12/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Tân Hội -  huyện Đức Trọng

Đức Trọng

12/7/2018

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai

 

12/7/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai

 

 01/8/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Đinh Trang Thượng, Huyện Di Linh

Di Linh

 01/8/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Tân Thượng, Huyện Di Linh

Di Linh

 01/8/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Gia Bắc, Huyện Di Linh

Di Linh

 01/8/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Sơn Điền, Huyện Di Linh

Di Linh

 02/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

 02/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

 02/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Hà Đông, Huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

 02/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã ĐaPal, Huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

 03/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

 03/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Quảng Trị, Huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

 03/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh

Đạ tẻh

 04/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Thị trấn Đạ M'ri, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 04/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 1, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 07/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Đạ M'ri, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 07/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND, Xã Phước Lộc, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 08/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 1, Xã Đạ Ploa, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 08/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 3,  Xã Đạ Ploa, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 09/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 4,  Xã Đạ Ploa, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 09/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 5,  Xã Đạ Ploa, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 11/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 1, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 11/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 2, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 12/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 3, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 12/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Thôn 4, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 15/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 1, Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 15/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 2, Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 15/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 3, Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 15/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 4, Xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 16/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 1, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 16/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 2, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 16/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 3, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 18/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 4, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 18/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

Hội trường Thôn 5, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 19/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 19/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 20/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 20/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc Lâm, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 20/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc Phú, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 22/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 22/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 22/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã B’ Lá, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 24/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 24/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 24/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 26/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 26/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc Bảo, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 30/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh

Di Linh

 30/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Tân Châu, Huyện Di Linh

Di Linh

 30/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh

Di Linh

13/07/2018

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai

 

13/07/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai

 

13/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND TT Nam Ban -  huyện Lâm Hà

Lâm Hà

13/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

13/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

14/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Đạ Đờn -  huyện Lâm Hà

Lâm Hà

15/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Đan Phượng -  huyện Lâm Hà

Lâm Hà

16/07/2018

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai

 Đạ Huoai

16/07/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai

 Đạ Huoai

16/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Hoài Đức -  huyện Lâm Hà

Lâm Hà

17/07/2018

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai

 Đạ Huoai

17/07/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai

 Đạ Huoai

17/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Phú Sơn -  huyện Lâm Hà

Lâm Hà

18/07/2018

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh

 Đạ Tẻh

18/07/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh

 Đạ Tẻh

18/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Phúc Thọ -  huyện Lâm Hà

Lâm Hà

19/07/2018

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh

 Đạ Tẻh

19/07/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh

 Đạ Tẻh

19/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Tân Hà -  huyện Lâm Hà

Lâm Hà

20/07/2018

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh

 Đạ Tẻh

20/07/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01- 28

UBND Xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh

 Đạ Tẻh

20/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Tân Thanh -  huyện Lâm Hà

Lâm Hà

21/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Tân Văn -  huyện Lâm Hà

Lâm Hà

22/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Tu Tra -  huyện Đơn Dương

Đơn Dương

23/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Quảng Lập -  huyện Đơn Dương

Đơn Dương

24/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Lạc Xuân -  huyện Đơn Dương

Đơn Dương

25/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Lạc Lâm -  huyện Đơn Dương

Đơn Dương

26/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Ka Đơn -  huyện Đơn Dương

Đơn Dương

27/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND xã Ka Đô -  huyện Đơn Dương

Đơn Dương

27/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Tân Lạc, Huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

27/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

27/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

27/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

28/7/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

 UBND TT Thạnh Mỹ -  huyện Đơn Dương

Đơn Dương

28/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

28/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Đạm B’Ri, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

28/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã  Lộc Thanh, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

28/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã  Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc

Bảo Lộc

29/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Tam Bố, Huyện Di Linh

Di Linh

29/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh

Di Linh

29/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Tân Nghĩa, Huyện Di Linh

Di Linh

29/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Bảo Thuận, Huyện Di Linh

Di Linh

31/7/2018

8h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Hòa Bắc, Huyện Di Linh

Di Linh

31/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Gung ré, Huyện Di Linh

Di Linh

31/7/2018

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long.

phân bón sinh học RQ

UBND Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh

Di Linh

HỘI THẢO GIÓNG CÂY TRỒNG

 

 

 

16/07/2018

08h30

Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam

chương trình sáng kiến sản xuất nông nghiệp bền vững

UBND xã Tu Tra – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

17/07/2018

08h30

Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam

chương trình sáng kiến sản xuất nông nghiệp bền vững

UBND xã Tu Tra – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

18/07/2018

08h30

Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam

chương trình sáng kiến sản xuất nông nghiệp bền vững

UBND xã Quảng Lập – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

19/07/2018

08h30

Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam

chương trình sáng kiến sản xuất nông nghiệp bền vững

UBND xã Quảng Lập – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

20/07/2018

08h30

Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam

chương trình sáng kiến sản xuất nông nghiệp bền vững

UBND xã Ka Đô– huyện Đơn Dương

Đơn Dương

21/07/2018

08h30

Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam

chương trình sáng kiến sản xuất nông nghiệp bền vững

UBND xã Ka Đô– huyện Đơn Dương

Đơn Dương

Các tin khác