Thống kê truy cập

3760764
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2024
17252
64989
3760764
Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV

Tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa quý I năm 2012

Năm 2012, Chi cục BVTV Lâm Đồng xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng 30 mẫu thuốc BVTV. Đến hết quý I/2012, Chi cục đã tiến hành lấy mẫu và gửi phân tích chất lượng đối với 02 mẫu thuốc BVTV, hiện đang chờ kết quả.

Một số kết quả điều tra thực trạng canh tác cây rau tại Lâm Đồng

Bằng nguồn kinh phí của Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp Lâm Đồng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân kiểm soát dư lượng hóa chất trên nông sản giai đoạn 2011 - 2012, tháng 12 năm 2011, Chi cục BVTV Lâm Đồng thực hiện điều tra thực trạng canh tác trên một số cây rau tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng - Là các huyện và thành phố có diện sản xuất rau tương đối lớn của Lâm Đồng.