Thống kê truy cập

3761011
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2271
17499
65236
3761011
Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau tháng 11/2015

Từ ngày 01 - 30/11/2015 Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại siêu thị Big C, các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, chợ đầu mối, chợ nông sản tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, một số công ty thu mua chè tại Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, chè tháng 10 năm 2015

Từ ngày 01 - 31/10/2015 Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại siêu thị Big C, các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, chợ đầu mối, chợ nông sản tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, hộ nông dân sản xuất chè và một số vựa thu mua chè tại Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, chè tháng 9 năm 2015

Từ ngày 01-30/9/2015 Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, chợ đầu mối, chợ nông sản tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, hộ nông dân sản xuất chè và một số vựa thu mua chè tại Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau tháng 8 năm 2015

Từ ngày 01-31/8/2015 Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, chợ đầu mối, chợ nông sản tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, hộ nông dân sản xuất chè và một số vựa thu mua chè tại Bảo Lộc và Bảo Lâm.

Công tác quản lý dư lượng thuốc BVTV trên nông sản 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã kiểm tra, lấy mẫu phân tích định tính dư lượng thuốc BVTV 754 mẫu trên 754 lô hàng 385,37 tấn rau các loại phát hiện hai nhóm thuốc Lân hữu cơ và Carbamate bằng bộ dụng cụ GT Test Kit của Thái Lan.

Công tác quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản quý I năm 2015

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý dư lượng thuốc BVTV trên nông sản, trong quý I/2015, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã triển khai các nội dung về quản lý dư lượng thuốc BVTV trên rau, quả.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau tháng 3/2015

Từ ngày 01-31/3/2015 Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở sản xuất rau an toàn, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, chợ đầu mối, chợ nông sản và các siêu thị đóng trên địa bàn Tỉnh.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trên rau tháng 6 năm 2014

Từ ngày 01-30/6/2014 Chi cục BVTV đã lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV tại các cơ sở, chợ đầu mối, chợ nông sản.