Thống kê truy cập

3905638
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
153
4709
106898
3905638

Danh sách cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả còn hiệu lực

TT Chủng loại giống Thông tin về cây đầu dòng Thông tin về chủ sở hữu Ghi chú
Năm Địa chỉ cụ thể  Ngày tháng DT SL, vật liệu cho phép Tên chủ sở hữu Điện thoại
trồng (Thôn, bản/xã/huyện) công nhận vườn khai thác /năm (Cành, 
      (m2) mắt, chồi, ghép…)
A. CÂY ĐẦU DÒNG: 62 cây đầu dòng/119.600 nầm chồi, 28 kg hạt giống     119,600      
I CÂY CÀ PHÊ         300      
1 cây cà phê xanh lùn 2003 Thôn 5, xã Đam Bri, Bảo Lộc, Lâm Đồng 14/5/2018   300 Phạm Xuân Trường 0712242460 14/5/2022
2 Cây cà phê Typica 1979 Trạm Hành 1 - xã Trạm Hành - thành phố Đà Lạt 18/2/2019   2 kg Lê Thanh Tùng 0263387674755 18/2/2023
3 Cây cà phê Typica 1979 2 kg
4 Cây cà phê Typica 1974 Trạm Hành 1 - Trạm Hành - Đà Lạt   2 kg Nguyễn Trường Phúc 0973510361 18/2/2023
5 Cây cà phê Typica 1974 2 kg
6 Cây cà phê Typica 1974 2 kg
7 Cây cà phê Typica 1939 2 kg
8 Cây cà phê Typica 1979 thôn Trạm Hành 1 - xã Trạm Hành - thành phố Đà Lạt   2 kg Trần Trúc Linh 0911189135 18/2/2023
9 Cây cà phê Typica 1979 2 kg
10 Cây cà phê Typica 1979 2 kg
11 Cây cà phê Bourbon 1980 TDP Bnơr C – thị trấn Lạc Dương – huyện Lạc Dương   2 kg Cil Múp Ha Se 0918583981 18/2/2023
12 Cây cà phê Bourbon 1980 TDP Bnơr C – thị trấn Lạc Dương – huyện Lạc Dương   2 kg K'Bèo 0911710081 18/2/2023
13 Cây cà phê Bourbon 1980 2 kg
14 Cây cà phê Bourbon 1980 2 kg
15 Cây cà phê Typica 1980 TDP Bnơr A – thị trấn Lạc Dương – huyện Lạc Dương   2 kg Bon Yô Bai 0357930433 18/2/2023
II CÂY ĐIỀU         115,300      
1   1993 Thôn 3, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh 08/06/2015   3,000 Nguyễn Hữu Sáu 0357140565 08/06/2020
2   1997 Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh 08/06/2015   3,000 Lê Hồng Khanh 0343998475 08/06/2020
3   2004 Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh 08/06/2015   3,000 Vy Thị Chuyên 037829353 08/06/2020
4   2000 Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh 08/06/2015   3,000     08/06/2020
5   2001 Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh 08/06/2015   3,000 Bùi Đình Muồng 0969792241 08/06/2020
6   2006 Thôn 7, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh 17/10/2016   3,000 Nguyễn Tá Bình 0121313116 17/10/2021
7   2006   17/10/2016   3,000     17/10/2021
8   2005 ThônThuận Hà, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh 17/10/2016   3,000 Đào Thị Nga 0717412355 17/10/2021
9   2003 ThônThuận Hà, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh 17/10/2016   3,000 Nguyễn Thị Bích 0931410681 17/10/2021
10   1993 Thôn 2, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh 17/10/2016   3,000 Trịnh Xuân Thăng 0705957646 17/10/2021
11   1993   17/10/2016   3,000      
12   1984 Thôn Phước Hải, xã Phước Cát 2, Cát Tiên 08/06/2015   3,000 Hà Văn Thông 0973821243 08/06/2020
13   1997 Thôn Phước Hải, xã Phước Cát 2, Cát Tiên 08/06/2015   3,000 Nguyễn Thanh Bình 0362152483 08/06/2020
14   1991 Thôn Phước Thái, xã Phước Cát 2, Cát Tiên 08/06/2015   3,000 Nguyễn Minh Bích   08/06/2020
15   1993 Thôn Phước Sơn, xã Phước Cát 2, Cát Tiên 08/06/2015   3,000 Đặng Văn Dũng 0964564679 08/06/2020
16   1990 Thôn Vĩnh Ninh, xã Phước Cát 2, Cát Tiên 08/06/2015   3,000 Đặng Thị Ngát   08/06/2020
17   1990 Thôn Cát Lương, xã Phước Cát 1, Cát Tiên 08/06/2015   3,000 Phan Văn Long 0349016824 08/06/2020
18   1994 Thôn Bê Đê, xã Đồng Nai Thượng, Cát Tiên 08/06/2015   3,000 Nguyễn Công Lượng 0964564679 08/06/2020
19   1994   08/06/2015   3,000     08/06/2020
20   2004 Thôn 1, xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên 17/10/2016   3,500 Đào Văn Phùng 0976 138345 17/10/2021
21   2004   17/10/2016   3,500     17/10/2021
22   2002 Tổ 2, TT Cát Tiên, huyện Cát Tiên 17/10/2016   3,000 Nguyễn Thanh Bình 0359 230738 17/10/2021
23   1990 Tổ 6, TT Đạ M' ri, huyện Đạ Huoai 08/06/2015   3,000 Trần Ngọc Khiêm 0342720691 08/06/2020
24   1994 Tổ 5, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai 08/06/2015   3,000 Trần Ngọc Hoàng 0933035427 08/06/2020
25   1990 Tổ 7, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai 08/06/2015   3,000 Phạm Ngọc Hùng 0902706072 08/06/2020
26   1990 Thôn 7, xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai 08/06/2015   3,000 Lê Xuân Phùng 0969953545 08/06/2020
27   1995 Thôn 1, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai 08/06/2015   3,000 Đinh Minh Miên 0984083812 08/06/2020
28   1996 Thôn 5, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai 08/06/2015   3,000 Cao Xuân Bằng 0713429494 08/06/2020
29   1994 Thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai 17/10/2016   3,500 Cao Văn Thuyết   17/10/2021
30   1996   17/10/2016   3,500     17/10/2021
31   1996 Thôn 1, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai 17/10/2016   3,500 Đinh Quốc Ngân   17/10/2021
32   1996 Tổ 6, TT Đạ M' ri, huyện Đạ Huoai 17/10/2016   3,300 Huỳnh Hòa   17/10/2021
33   1996 Thôn 4, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai 17/10/2016   3,500 Lương Tấn Phát   17/10/2021
34   1996 Thôn 1, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai 17/10/2016   3,500 Nguyễn Thị Thới   17/10/2021
35   2006 Tổ 5, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai 17/10/2016   3,000 Nguyễn Thị Tính 07427988557 17/10/2021
36   2006 Thôn 7, xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai 17/10/2016   3,500 Tạ Quang Xiển   17/10/2021
37   2006 Tổ 2, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai 17/10/2016   3,000 Võ Ngọc Ẩn 0372888865 17/10/2021
III CÂY HỒNG VUÔNG         4,000      
1   1993 KP Lạc Thiện 1, TT D'ran, Đơn Dương 17/3/2016   400 Võ Văn Cường 0946105282 17/3/2021
2   1993       400      
3   1993       400      
4   1993       400      
5   1993       400      
6   1993       400      
7   1993       400      
8   1993       400      
9   1993       400      
10   1993       400      
B. VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG: 16 vườn đầu dòng/3.209.142 nầm chồi/197.372 m²   197,372 3,209,142      
I CÂY CÀ PHÊ       60,000 1,160,000      
1 TR4  vườn cây 2004 Tổ 5 - Phường Lộc Sơn - Tp Bảo Lộc 26/6/2018 22,000 30,000 Nguyễn Xuân Bách 0987009791 26/6/2023
  TS1  vườn cây         470,000      
3 Thiện Trường 2015 Phường 1, Tp Bảo Lộc 25/4/2016 5,333 270,000 Cty TNHH Nông nghiệp Hòa Linh 0903152233 25/4/2021
  Lá Xoài (Hữu Thiên) 2015   25/4/2016 2,667 180,000     25/4/2021
4 Cây cà phê vối Thiện Trường 2010 Thôn 7, xã Lộc Quảng, Bảo Lâm 05/07/2018 25,000 160,000 Lưu Công Bình 0712242460  
5 cây cà phê TR4 2005 Thôn 1, xã Hòa Nam, Di Linh 20/9/2018 5,000 50,000 Vũ Đình Nghị 0369194135 20/9/2023
II CÂY BƠ       33,920 266,742      
1 Cây bơ BLĐ 034 2010   26/6/2018 4,000 48,000 Nguyễn Xuân Bách 0987009791 26/6/2023
2 Cây BƠCĐD.BO.43.04 2013 Thôn 12, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm 28/9/2016 10,000 24,000 Bùi Đình Thám 0985537067 28/9/2021
3 Bơ Pinkerton 2013 Khu Đồi Tàu - Thôn 9 - xã Hòa Trung, Di Linh 24/7/2018 10,000 15,066 Công ty TNHH Điện tử Tiến Đạt 0913111405  
  Bơ Zutano         15,066      
  Bơ Reed         15,066      
  Bơ Hass         54,684      
4 Bơ Pinkerton 2013 Thôn 12, xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm 10/11/2018 9,920 27,900 Công ty TNHH XNK bơ Mỹ Hoàng Gia 0388766606 10/11/2023
  Bơ Zutano   11,160  
  Bơ Reed   27,900  
  Bơ Hass   27,900  
III CÂY SẦU RIÊNG       25,558 265,000      
1 Ri6 2010 Thôn 2, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai 19/07/2017 5,914 50000 Nguyễn Văn Hải 0909728792 19/7/2022
  Monthong 2010   19/07/2017 5,914 50000      
2 Dona 2013 Thôn 8, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm 09/07/2017 544.5 80000 Lâm Sĩ Huế 0912621728  
  Monthong 2017 09/07/2017 1,089 25000      
  Ri6 2017 09/07/2017 363 10000      
3 Mong thoong 2010 Thôn 9, xã Tân Lạc, Bảo Lâm 10/11/2018 5,867 25000 Nguyễn Trung Thành 0973826799 10/11/2023
  Ri6 2010 5,867 25000
IV Cây điều       66,760 855,000      
1 Đ064 2016 thôn 1 - xã Hà Lâm - huyện Đạ Huoai 20/2/2017 1,000 4,000 Công ty TNHH giống cây trồng thực nghiệm Nam Lâm ĐỒng 355221183 20/2/2022
  Đ076 2016 1,000 6,500      
  Đ106 2016 1,000 7,000      
  Đ110 2016 1,000 3,500      
  Đ114 2016 1,000 8,500      
  Đ115 2016 1,000 5,500      
  AB0508 2016 17,100 190,000      
  AB29 2016 17,800 200,000      
  PN1 2016 20,400 230,000      
2 ABO508 2015 Thôn 2, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên 27/04/2017 1,820 72,000 Vườn ươm cây giống Lê Thế Sang 0963272639 27/42022
  AB29 2015 1,820 72,000      
  PN1 2015 1,820 56,000      
V Cây mắc ca       11,134 662,400      
1 Cây mắc ca 800 2017 Thôn cầu sắt - xã Tu Tra -
huyện Đơn Dương
12/11/2019 44,207 16800      
  Cây mắc ca A4 6300      
  Cây mắc ca QN1 56700      
  Cây mắc ca A38 11900      
  Cây mắc ca 741 16800      
  Cây mắc ca 788 25900      
2 Cây mắc ca A4 Tổ 8B, Phùng Hưng, phường Lộc Tiến, Bảo Lộc          60,000 3600      
  Cây mắc ca 246 112800      
  Cây mắc ca 188        
  Cây mắc ca 344 7200      
  Cây mắc ca 741 31200      
  Cây mắc ca 788 17400      
  Cây mắc ca 816 116400      
  Cây mắc ca 842 61800      
  Cây mắc ca 849 23400      
  Cây mắc ca DD 1200      
  Cây mắc ca QN1 124800      
  Cây mắc ca 695 7200      
  Cây mắc ca 800 18000      
  Cây mắc ca 842        
  Cây mắc ca A38 3000      
                   

Nguyễn Thị Mỹ Linh

 

Các tin khác