Thống kê truy cập

3545419
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2015
24107
85064
3545419
Thanh tra, kiểm tra

Kết quả công tác thanh tra tình hình kinh doanh thuốc BVTV 6 tháng đầu năm 2013

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-SNN ngày 17/01/2013 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 của Chi cục BVTV Lâm Đồng.

Kết quả kiểm tra chất lượng thuốc BVTV năm 2012

Trong năm 2012, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin và lấy mẫu để kiểm tra chất lượng của 26 loại thuốc bảo vệ thực vật, trong đó (10 thuốc trừ sâu, 15 thuốc trừ bệnh, 01 thuốc trừ cỏ) của 26 công ty đang phân phối trên địa bàn các huyện, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đơn Dương, Đức Trọng, Tp Bảo Lộc, Đà Lạt.

Kết quả kiểm tra nhãn mác thuốc BVTV năm 2012

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của Chi cục BVTV Lâm Đồng. Trong năm 2012, Chi cục đã tiến hành kiểm tra nhãn mác 500 loại thuốc bảo vệ thực vật của 92 công ty có sản phẩm thuốc BVTV phân phối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Danh sách phân loại điều kiện kinh doanh thuốc BVTV theo thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT năm 2012

Danh sách phân loại điều kiện kinh doanh thuốc BVTV theo thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT năm 2012

Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV theo Thông tư 14/2011/BNN &PTNT

Năm 2012 theo phân cấp của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng tại văn bản số 290/KH-SNN ngày 2/3/2012 về kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Chi cục BVTV thực hiện đánh giá, phân loại điều kiện cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thưc vật đối với các công ty, doanh nghiệp, đại lý cấp I và đánh giá theo tần xuất đối với 34 cơ sở đã kiểm tra, xếp loại tại Bảo Lộc và Đà Lạt năm 2011.