Thống kê truy cập

3740915
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
556
20366
45140
3740915

Danh sách phân loại điều kiện kinh doanh thuốc BVTV theo thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT năm 2012

Danh sách phân loại điều kiện kinh doanh thuốc BVTV theo thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT năm 2012

STT Tên cửa hàng Người đại diện Địa chỉ Xếp loại
1 Trung tâm dự trữ thuốc Thú Y & Bảo vệ thực vật Trần Văn Tuận Đà Lạt A
2 Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng (Cơ sở sản xuất) Nguyễn Văn Chương Đà Lạt A
3 Cửa hàng thuốc BVTV Thuận Lương Nguyễn T Hiền Lương Đà Lạt A
4 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Thu Vân Bùi Thị Thu Vân Đà Lạt A
5 Công ty TNHH Tân Sáng Bùi Thị Bạch Uyên Đà Lạt A
6 Công ty TNHH Alpha Sài Gòn Huỳnh Văn Mơ Đà Lạt A
7 Đại lý thuốc BVTV Quý Sương Lê Đặng Bảo Quyên Đà Lạt A
8 Công ty TNHH Nam Thanh Thạch Chánh Đà Lạt A
9 Công ty SX TMDV Tân Phú Nông Đoàn Hồ Ngọc Thủy Đà Lạt A
10 Cửa hàng thuốc BVTV Tân Hà Nguyễn Cảnh Minh Hà Đà Lạt A
11 Cửa hàng thuốc BVTV Nam Hương Nguyễn Tiến Thuyên Đà Lạt B
12 Cửa hàng vật tư nông nghiệp 361 Thái Văn Phi Đà Lạt B
13 Công ty TNHH Hưng Nông Trần Minh Tiến Đà Lạt B
14 Cửa hàng thuốc BVTV Quyền Phạm Gia Quyền Đà Lạt B
15 Cửa hàng thuốc BVTV Thành Thảo  Nguyễn T. Lệ Thu Đà Lạt B
16 Đại lý thuốc BVTV Quang Huế Thái văn Ánh Đà Lạt B
17 Cửa hàng thuốc BVTV Dũng Mỹ Nguyễn Minh Dũng Đà Lạt B
18 Cửa hàng thuốc BVTV Bà Châu Lê Thị Kim Chi Đà Lạt B
19 Công ty Khử trùng Nam Việt Nguyễn Thế Hải Đà Lạt B
20 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Nghiêm Nguyễn Thị Luyến Đà Lạt B
21 Cửa hàng thuốc BVTV Ngọc Đoàn Hồ Bích Ngọc Đà Lạt B
22 Công ty TNHH Đức Thi Nguyễn Thị Yến Bảo Lộc A
23 Công ty TNHH Thịnh Huê Dương Thị Huê Bảo Lộc A
24 Cửa hàng thuốc BVTV Linh Thanh Nguyễn Quốc Việt Bảo Lộc A
25 Cửa hàng thuốc BVTV Mạnh Tuyền Vương Quốc Mạnh Bảo Lộc B
26 Cửa hàng thuốc BVTV Xuân Trường Nguyễn Xuân Chương Bảo Lộc B
27 Cửa hàng thuốc BVTV Xuân Thấu Trịnh Xuân Thấu Bảo Lộc B
28 Cửa hàng thuốc BVTV Hiếu Hải Đoàn Duy Đạo Bảo Lộc B
29 Cửa hàng thuốc BVTV Đài Tươi Phan Trọng Đài Bảo Lộc B
30 Cửa hàng thuốc BVTV Thắng Lợi Hoàng Thị Hồng Bảo Lộc B
31 Cửa hàng thuốc BVTV Trần Mỹ Trần Thái Mỹ Bảo Lộc B
32 Cửa hàng thuốc BVTV Tân Hà Phạm Thị Cần Bảo Lộc B
33 Cửa hàng thuốc BVTV Đạt Thịnh Trần Đạt Thịnh Bảo Lộc B
34 Cửa hàng thuốc BVTV Nhất Vũ Đặng Thị Tuyết Bảo Lộc B
35 Công ty TNHH KHKT Đại Quang Vinh Vương Thị Châu Bảo Lộc B
36 Cửa hàng thuốc BVTV Kim Mây Lê Thị Phương Minh Bảo Lộc B
37 Công ty Cổ phần BVTV Sài Gòn Hà Quý Mai Đức Trọng A
38 Cửa hàng thuốc BVTV Dung Phụ Trần Phụ Đức Trọng A
39 Công ty TNHH Nông Phú Phạm Minh Tri Đức Trọng A
40 Công ty TNHH Phúc Đông Hải Trần Thị Phúc Đức Trọng A
41 Công ty TNHH Nông dược Hai Trương Công Hiển Đức Trọng A
42 Công ty TNHH Hóa nông Hợp Trí Đoàn Nguyên Khôi Đức Trọng A
43 Công ty TNHH Liên Nông Đỗ Thanh Bình Đức Trọng A
44 Cửa hàng Nông dược FiNôm Nguyễn Phi Hùng Đức Trọng A
45 Công ty TNHH Tân Phú Nông Nguyễn Thanh Sơn Đức Trọng A
46 Công ty TNHH Thao Dương Đào Y Dương Đức Trọng A
47 Công ty TNHH Hiệp Nông Trần Thực Trinh Đức Trọng A
48 Cửa hàng thuốc BVTV Quân Quyền Nguyễn Đình Quân Đức Trọng B
49 Kho chứa thuốc Lương Bình Tông Lương Bình Tông Đức Trọng B
50 Công ty CP Khử trùng Việt Nam Nguyễn Duy Phê Đức Trọng B
51 Cửa hàng thuốc BVTV Pham Văn Dư Phạm Văn Dư Đức Trọng B
52 Cửa hàng thuốc BVTV Thành Châu Nguyễn Đình Thành Đức Trọng B
53 Đại lý kinh doanh tạp hóa phân bón và thuốc BVTV Nguyễn Thị Mừng Đức Trọng B
54 Đại lý thuốc BVTV Minh Tâm Phan Quế Trân Bảo Lâm A
55 Doanh nghiệp tư nhân Hoa Thông Lê Thị Thông Bảo Lâm B
56 Đại lý thuốc BVTV Phúc Nga Huỳnh Thị Thu Nga Di Linh A
57 Cửa hàng thuốc BVTV Nguyễn Ngô Trị Nguyễn Ngô Trị Di Linh A
58 Cửa hàng thuốc BVTV Ngọc Quảng Trần Quang Quảng Đạ Tẻh A
59 Cửa hàng thuốc BVTV Quốc Hưng Đặng quốc Hưng Đạ Tẻh B
60 Cửa hàng thuốc BVTV Hoanh Hồng Trịnh Thị Hồng Đạ Huoai B
61 Cửa hàng thuốc BVTV Quát Hà Phạm Bá Quát Cát Tiên B
62 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Ngọc Thủy Nguyễn Thị Ngọc Thủy Đơn Dương A
63 Công ty TNHH Lợi Nông Trần Xuân Lợi Đơn Dương A
64 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Duyên Nguyễn Thị Duyên Đơn Dương B
65 Cửa hàng thuốc BVTV Yến Đặng Thị Kim Yến Đơn Dương B
66 Cửa hàng thuốc BVTV Tuyết Quang Đỗ Thị Ngọc Tuyết Lâm Hà A
67 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Yến Từ Lê Thị Phi Yến Lâm Hà B
68 Cửa hàng thuốc BVTV Năm Ni Hồ Thị Tuất Đam Rông B

(file đính kèm)

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (phan-loai-quay-hang-2012.xls)phan-loai-quay-hang-2012.xls 36 kB2013-06-18 10:032013-06-18 10:03

Các tin khác