Thống kê truy cập

3545714
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2310
24402
85359
3545714
Thanh tra, kiểm tra

Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Danh sách tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón, thuốc BVTV và cơ quan, tổ chức được ủy quyền quản lý, chứng nhận hợp quy, kiểm tra chất lượng

Danh sách tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón, thuốc BVTV và cơ quan, tổ chức được ủy quyền quản lý, chứng nhận hợp quy, kiểm tra chất lượng.

Kết quả thanh tra tình hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục đã tiến hành 02 cuộc thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với 75 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV tại 3 huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Bảo Lâm.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 6 tháng đầu năm 2015 tại Lâm Đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tiếp nhận 117 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra nhãn mác, chất lượng thuốc bảo vệ thực vật 8 tháng đầu năm 2014

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-SNN ngày 09/01/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc Phê duyệt kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2014 của Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 6 tháng đầu năm 2014 tại Lâm Đồng

Thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trong 6 tháng đầu năm 2014, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tiếp nhận 36 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV theo thông tư 14/2011/BNN & PTNT 6 tháng đầu năm 2014 tại Lâm Đồng

Thực hiện quyết định số 718/QĐ-SNN ngày 20/5/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng; Quyết định số 28/QĐ-BVTV ngày 10/6/2014 của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả thanh, kiểm tra tình hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2014

Thực hiện quyết định số 32/QĐ-SNN ngày 09/01/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2014 của Chi cục BVTV Lâm Đồng.

Kết quả kiểm tra nhãn mác thuốc bảo vệ thực vật 3 tháng cuối năm 2013

Thực hiện kế hoạch hoạt động thanh tra năm 2013 của Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng. Trong 3 tháng cuối năm 2013, Chi cục đã tiến hành kiểm tra nhãn mác 150 loại thuốc BVTV của 110 công ty có sản phẩm thuốc BVTV phân phối trên địa bàn Lâm Đồng.

Kết quả kiểm tra phát hiện 02 sản phẩm của 02 công ty vi phạm việc ghi nhãn mác gồm: thuốc Penny 700EC của Công ty TNHH Đồng Phát; thuốc Mighty 560SC của Công ty Alfa Sài Gòn. Các sản phẩm vi phạm đều ghi dư đối tượng phòng trừ so với đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Kết quả kiểm tra nhãn mác thuốc bảo vệ thực vật 9 tháng đầu năm 2013

Thực hiện kế hoạch hoạt động thanh tra năm 2013 của Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2013, Chi cục đã tiến hành kiểm tra nhãn mác 650 loại thuốc BVTV của 94 công ty có sản phẩm thuốc BVTV phân phối trên địa bàn Lâm Đồng.

Kết quả kiểm tra phát hiện 14 sản phẩm của 8 công ty vi phạm việc ghi nhãn mác gồm: Công ty TNHH TMQT Mùa Vàng (thuốc Mishin Gold 250WP); Công ty TNHH CNSH Điền Trang Xanh (thuốc Bio Azadi 0.3SL); Công ty TNHH Tùng Dương (thuốc Footsure 55EC); Công ty TNHH VTNN Tây Nguyên Xanh (thuốc Medophos 750EC);  Công ty CP Nông Việt (thuốc Secsorun 100SC); Công ty TNHH Zenca Ag VN (thuốc Cornil 500SC và Shepemec 666EC); Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam (Happyend 30EC, Duca 500EC, Cacpenjin 600WP, Afeno 30WP); Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông (thuốc Actatac 300EC, Scogold 300 EC, Ridoxanil 750WP)