Thống kê truy cập

2642058
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
623
3928
58118
2642058

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 08/TB-BVTV                               Lâm Đồng, ngày 25 tháng 01 năm 2014

       THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng

Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa nhẹ vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 15,50C – 19,30C, cao nhất  30 - 320C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 7,0 – 9,00C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 75,8 – 80,8 %; lượng mưa không đáng kể.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (5.895,8 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.690,3 ha; đẻ nhánh 1.500,5 ha; đứng cái 170 ha; làm đòng 1.107 ha; trỗ 628,5ha; chín 799,5 ha.

- Rầy nâu: Diện tích nhiễm 30,8 ha. Mật độ trung bình 360,1 con/m2, cục bộ tại Đạ Tẻh  mật độ 4.800 con/m2 (5,7 ha).

- Một số đối tượng dịch hại tăng so với kỳ trước: bệnh đạo ôn lá  nhiễm 81,7 ha, TLH  2,9 - 20 %, tăng 29,6 ha; vàng lá sinh lý nhiễm 32 ha tại Cát Tiên, TLH 5,4 – 30%; khô vằn nhiễm mức trung bình 4,4 ha tại  Đạ Tẻh

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Sâu đục thân mình trắng: nhiễm trung bình 620 ha, TLH 13,5 – 30 %, tăng 52 ha so với kỳ trước.

- Một số đối tượng dịch hại tăng so với kỳ trước: bệnh gỉ sắt nhiễm 1.472,9 ha, tăng 614,5 ha; bệnh khô cành nhiễm trung bình 823,2 ha (tăng 26,6 ha);

- Bệnh vàng lá  nhiễm trung bình 877 ha tại  Bảo Lâm.

3. Cây chè (23.177 ha)

Các đối tượng dịch hại: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, phồng lá, chấm xám gây hại nhẹ.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

-  Bọ xít muỗi nhiễm 104,9 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiện, Đam Rông;

- Xì mủ thân nhiễm 1.380,4 ha, tăng 452,3 ha so với kỳ trước.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

Các đối tượng dịch hại tăng so với kỳ trước. Trong đó: bệnh loét thân nhiễm 104,6 ha (tăng 52,3 ha); bọ xít muỗi nhiễm 309,1 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 269,7 ha), có 86,8 ha nặng; bọ cánh cứng nhiễm 65,5 ha (tăng 26,1 ha).

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Các đối tượng dịch hại tăng so với kỳ trước. Trong đó: bệnh rụng lá nhiễm 187,4 ha (tăng 187,4 ha); bệnh héo đen đầu lá nhiễm nặng 39,7 ha tại Đạ Tẻh; bệnh xì mủ nhiễm 240,1 ha (tăng 167,6 ha); bệnh nấm hồng nhiễm 198,4 ha

7. Cây sầu riêng (1.839,05ha)

Bệnh xì mủ: nhiễm 69,9 ha tại Đạ Huoai, Bảo Lộc (giảm 238,3 ha so với kỳ trước).

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Các đối tượng dịch hại đều giảm nhẹ so với kỳ trước.

9. Cây rau:

9.1. Cây rau họ thập tự (1.335,1 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm trung bình 34,1 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng. Các đối tượng khác gây hại nhẹ.

9.2. Cây cà chua (2.755,5 ha)

            Bệnh mốc sương nhiễm 65,6 ha, tỷ lệ hại 5 – 30 % (giảm 44,1 ha so với kỳ trước); sâu xanh nhiễm trung bình 480 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, tăng 150 ha so với kỳ trước.

9.3. Đậu leo (250 ha)

Sâu đục quả nhiễm 63 ha (13 ha nhiễm nặng) tại Đơn Dương.

9.4 Cây khoai tây (741 ha)

Bệnh mốc sương nhiễm trung bình 1,8 ha; bệnh héo xanh nhiễm 10 ha, tỷ lệ hại 2,7 – 20%.

10. Cây dâu tây (90 ha)

Bệnh mốc xám nhiễm 4,8 ha (0,7 ha nặng); xì mủ lá nhiễm 3,5 ha; thối trái nhiễm 4 ha.

11. Một số cây trồng khác

Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cà rốt (160 ha), hoa cúc (520 ha) ít biến động so với kỳ trước, mức hại nhẹ

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3.

Đề nghị các TTNN thực hiện tốt công tác dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng. Cần chú ý các đối tượng sâu bệnh hại như: rầy nâu hại lúa; bọ xít muỗi hại ca cao, héo đen đầu lá hại cao su, sâu đục quả hại đậu leo để kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Hiện nay, một số địa phương đã và đang tiếp tục xuống giống vụ Đông Xuân. Đề nghị TTNN các huyện trồng lúa thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng và rầy vào đèn để có biện pháp phòng trừ kịp thời hạn chế tối đa thiệt hại do rầy nâu gây ra.

   

Nơi nhận:                                                                                 CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác