Thống kê truy cập

3888697
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5584
31826
89957
3888697

Tập huấn về phương pháp điều tra sinh vật gây hại trên cây trồng năm 2024

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong công tác điều tra, dự tính, dự báo sinh vật gây hại trên các loại cây trồng cho cán bộ thực hiện công tác điều tra, dự tính dự báo. Ngày 27/6/2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức lớp tập huấn về phương pháp điều tra sinh vật gây hại trên cây trồng năm 2024 cho cán bộ thực hiện công tác dự tính dự báo, cán bộ khuyến nông phụ trách Trồng trọt &BVTV các xã, phường, thị trấn của thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Lớp tập huấn phương pháp điều tra, dự tính dự báo sinh vật gây hại

Lớp tập huấn có sự tham gia của 24 cán bộ TTNN, khuyến nông viên phụ trách Trồng trọt &BVTV các xã. Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được Chi cục hướng dẫn phương pháp điều tra, phát hiện sinh vật gây hại trên các cây trồng theo Tiêu chuẩn Quốc gia đối với nhóm cây lương thực (TCVN 13268/1:2021), nhóm cây rau (TCVN 13268/2:2021), nhóm cây công nghiệp (TCVN 13268/3:2021), nhóm cây ăn quả (TCVN 13268/4:2021), nhóm cây hoa, cây cảnh (TCVN 13268/6:2022). Ngoài ra, đối với cán bộ mới được hướng dẫn thực hành nhập số liệu theo phần mềm PPDMS, dự tính dự báo những loại sinh vật gây hại có khả năng phát triển trong thời gian tới; Hướng dẫn biện pháp quản lý các dịch hại nổi cộm, thực hành điều tra sinh vật gây hại ngoài đồng ruộng trên cây rau, hoa; Thảo luận, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong bố trí khu vực điều tra, điểm điều tra, tổ chức điều tra, tổng hợp số liệu,...

Hướng dẫn phương pháp điều tra ngoài đồng ruộng

Qua lớp tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác điều tra, dự tính dự báo tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương thực hiện tốt hơn công tác tham mưu về lĩnh vực bảo vệ thực vật; nắm bắt chính xác và phát hiện kịp thời sâu bệnh hại trên các loại cây trồng, tham mưu đề xuất các biện pháp phòng trừ, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả; không để sâu bệnh hại lây lan ra diện rộng, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng các loại nông sản trên địa bàn trong thời gian tới.

Phan Thị Nhung - Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng

Các tin khác