Thống kê truy cập

2642013
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
578
3883
58073
2642013

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 13/TB-BVTV                               Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng

Từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

            I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi, ngày nắng, có mưa vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 18,50C – 22,10C, cao nhất 32 – 350C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 15,2 – 17,90C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 71 – 86 %; lượng mưa đạt 44,3 mm.

            II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

            1. Cây lúa (8.278,23 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.345 ha; đẻ nhánh 3.698,73 ha; đứng cái 1.174,5 ha; làm đòng 760 ha; trỗ 784 ha; chín 516 ha.

- Rầy nâu: Gây hại trên diện tích 698,7 ha. Mật độ trung bình 362,2 con/m2, cao nhất 5.557 con/m2/ 4 ha. Trong đó, diện tích nhiễm nặng 84,9 ha, mật độ 3.200 – 4.000 con/m2 (tại Đạ Tẻh) tăng so với kỳ trước. Chi cục BVTV, trung tâm nông nghiệp Đạ Tẻh tiếp tục theo dõi và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc phòng trừ.

- Đạo ôn lá: Nhiễm 492,7 ha (tăng 309 ha so với kỳ trước), trong đó có 8 ha nhiễm nặng.

- Ốc bươu vàng, sâu cuốn lá giảm nhẹ so với kỳ trước.

            2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Bệnh khô cành: nhiễm trung bình 1.046,8 ha, TLH 9,2 – 38 %, tăng 420 ha.

- Sâu đục thân nhiễm 550 ha tại Đà Lạt, tỉ lệ 12,5 – 30 % cây.

            3. Cây chè (23.177 ha)

- Bọ cánh tơ: gây hại trung bình trên diện tích 569,4 ha tại Bảo Lộc.

- Các đối tượng dịch hại: Bọ xít muỗi, rầy xanh, phồng lá, chấm xám gây hại nhẹ.

            4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Bọ xít muỗi: Nhiễm 1.979,3 ha (tăng 1.213,4 ha), trong đó 137,5 ha nhiễm nặng, TLH 11 – 41,3%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm trung bình 1.176,7 ha, tăng 662 ha so với kỳ trước.

            5. Cây ca cao (997,1 ha)

- Rệp sáp: Gây hại 69,7 ha, trong đó 56,7 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh.

- Bệnh thối trái: Nhiễm tại Đạ Tẻh trên 60,9 ha (43,3 ha nhiễm nặng), TLH 13,2 – 43,5%.

            6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Bệnh héo đen đầu lá: Nhiễm nặng 70,4 ha tại Đạ Tẻh.

- Cách bệnh hại: Xì mủ, nấm hồng, rụng lá giảm nhẹ so với kỳ trước.

            7. Cây sầu riêng (1.969,24 ha)

Các đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

            8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Các đối tượng dịch hại như rỉ sắt, bạc thau, rầy, rệp giảm nhẹ so với kỳ trước.

            9. Cây rau:

            Cây rau họ thập tự (1.335,1 ha); cây cà chua (2.755,5 ha); đậu leo (250 ha); cà rốt (200 ha); khoai tây (741 ha) các đối tượng dịch hại trên rau ít biến động so với kỳ trước.

            10. Cây dâu tây (117 ha)

- Mốc xám: Nhiễm 8,8 ha (0,7 ha nhiễm nặng), tại Đà Lạt, Lạc Dương.

- Bệnh thối trái: Nhiễm tại Lạc Dương trên diện tích 6 ha, TLH 6,6 – 13,3%.

            III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.

Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại như: rầy nâu, đạo ôn, khô vằn hại lúa; rệp sáp, bệnh vàng lá hại cà phê; bọ xít muỗi, thán thư hại điều. Đề nghị các TTNN kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

 Nơi nhận:                                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác