Thống kê truy cập

2641983
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
548
3853
58043
2641983

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 09/TB-BVTV                               Lâm Đồng, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng

Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

            I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa nhẹ vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 15,50C – 19,30C, cao nhất  30 - 320C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 7,0 – 9,00C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 75,8 – 80,8 %; lượng mưa không đáng kể.

            II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

            1. Cây lúa (8.443,2 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 3.333,7 ha; đẻ nhánh 2.531 ha; đứng cái 349,5 ha; làm đòng 966,5 ha; trỗ 710,5ha; chín 552 ha.

- Rầy nâu: Gây hại trên diện tích 536,7 ha (72 ha nhiễm nặng). Mật độ trung bình 522,8 con/m2, cục bộ tại Đạ Tẻh có 10 ha, mật độ 7.200 con/m2. Trung tâm Nông nghiệp Đạ Tẻh đã hướng dẫn nông dân tiến hành xử lý trên diện tích nhiễm nặng

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 696,7 ha, tăng 561,2 ha so với kỳ trước., TLH 4 – 31,2 %, trong đó có 273,2 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh.

- Vàng lá sinh lý: Nhiễm 99,8 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, tỷ lệ 16,2 – 80 % (63,4 ha nhiễm nặng).

            2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Bệnh rỉ sắt: nhiễm trung bình 2.451,8 ha, TLH 6,6 – 40 %, tăng 1.593,4 ha.

- Rệp sáp nhiễm 1.137,3 ha; bệnh vàng lá nhiễm trung bình 1.017 ha (tăng 140 ha).

- Sâu đục thân nhiễm 550 ha tại Đà Lạt, tỉ lệ 12,5 – 30 %

            3. Cây chè (23.177 ha)

Các đối tượng dịch hại: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, phồng lá, chấm xám gây hại nhẹ.

            4. Cây điều (15.259,7 ha)

-  Bọ xít muỗi nhiễm 386 ha.

- Xì mủ thân nhiễm 747,7 ha, tại Đạ Tẻh.

            5. Cây ca cao (997,1 ha)

Các đối tượng dịch hại đều giảm so với kỳ trước.

            6. Cây cao su (6.910,6 ha)

Bệnh rụng lá nhiễm 112,2 ha (tăng 112,2 ha); bệnh héo đen đầu lá nhiễm nặng 19,9 ha tại Đạ Tẻh; bệnh xì mủ nhiễm 145,3 ha (tăng 72,8 ha); bệnh nấm hồng nhiễm 83,8 ha.

            7. Cây sầu riêng (1.839,05ha)

Bệnh xì mủ: nhiễm 140,2 ha tại Đạ Huoai, Bảo Lộc (giảm 168 ha so với kỳ trước).

            8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Các đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

            9. Cây rau:

            9.1. Cây rau họ thập tự (1.385,1 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm trung bình 40,4 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng. Các đối tượng khác gây hại nhẹ.

            9.2. Cây cà chua (2.755,5 ha)

            Bệnhđốm lá vi khuẩn nhiễm trên 120 ha, tỷ lệ hại 10,7 – 30 %.; sâu xanh nhiễm trung bình 450 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, tăng 120 ha so với kỳ trước.

            9.3. Đậu leo (250 ha)

Sâu đục quả nhiễm trung bình 76 ha (tăng 26ha) tại Đơn Dương.

            9.4 Cây khoai tây (741 ha)

Các đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

            10. Cây dâu tây (117 ha)

Bệnh mốc xám nhiễm 12,1 ha ; xì mủ lá nhiễm 7,5 ha; thối trái nhiễm 10 ha.

            11. Một số cây trồng khác

Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cà rốt, hoa cúc ít biến động so với kỳ trước, mức hại nhẹ

            III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3.

Đề nghị các TTNN thực hiện tốt công tác dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng. Cần chú ý các đối tượng sâu bệnh hại như: rầy nâu hại lúa; rệp sáp hại cà phê; sâu xanh hại cà chua;bọ xít muỗi, xì mủ hại điều để kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

   Nơi nhận:                                                                                                  CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

 

Các tin khác