Thống kê truy cập

3740909
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
550
20360
45134
3740909

Công tác kiểm dịch thực vật nội địa 7 tháng đầu năm 2020

Hiện nay, Lâm Đồng là tỉnh đứng đầu của cả nước về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Một trong những yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm trong sản xuất và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đó là giống cây trồng. Tuy nhiên, các loại giống cây trồng sản xuất tại địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Vì vậy việc nhập khẩu các loại giống mới, giống có chất lượng cao về Lâm Đồng là rất cần thiết, để đáp ứng được nhu cầu sản xuất hàng năm có từ 20 - 30 công ty trong và ngoài tỉnh nhập khẩu hơn 50 loại giống cây trồng mới, giống đảm bảo chất lượng từ các nước trên Thế giới về trực tiếp gieo trồng và cung cấp cho nông dân địa phương sử dụng. Các giống cây trồng nhập khẩu về Lâm Đồng chủ yếu là giống rau, hoa và một số giống lúa, bắp, cây ăn quả. Trong 7 tháng đầu năm có 15 công ty nhập khẩu 391 lô hàng: 34,23 triệu cây, củ, ngọn, hạt hoa các loại; 2,77 tấn hạt giống rau các loại; 155.600 cây chanh dây.

Nhằm phát hiện sớm dịch hại mới, sâu bệnh có khả năng gây hại lớn ảnh hưởng đến sản xuất của địa phương, đặc biệt đối với các giống cây trồng nhập nội. Hàng năm Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa, thường xuyên kiểm tra, theo dõi dịch hại ngoài đồng ruộng trên giống cây trồng nhập nội để kịp thời hướng dẫn biện pháp phòng trừ không để dịch hại lây lan ra diện rộng. Trong 7 tháng đầu năm, Chi cục Trồng trọt & BVTV tiến hành kiểm tra 9/15 công ty. Kết quả: Kiểm tra ngoài đồng ruộng trên các giống cây trồng nhập nội gieo trồng tại Lâm Đồng chỉ phát hiện dịch hại phổ biến, gây hại ở mức nhẹ đến trung bình ít ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây.

Lê Thị Thanh Nga

Các tin khác