Thống kê truy cập

3096045
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
585
29512
5414
3096045

Danh sách các công ty cà phê đã được chứng nhận UTZ (tính đến 30/9/2018)

Danh sách các công ty cà phê được chứng nhận UTZ (tính đến 31/9/2018)

STT Tên Công ty Nông hộ Diện tích Sản lượng
1 Công ty TNHH Olam Lâm Đồng Chứng nhận nhà máy chế biến xuất khẩu
2 Công ty Acom Việt Nam Chứng nhận nhà máy chế biến xuất khẩu
3 Công ty CP XNK cà phê Đà Lạt Chứng nhận nhà máy chế biến xuất khẩu
4 Công ty TNHH Louis Dreyfus Việt Nam Chứng nhận nhà máy chế biến xuất khẩu
5 Công ty TNHH Olam Lâm Đồng              360                    975.2               3,559.5
6 Công ty TNHH Hồ Phượng              408                    509.0               1,832.8
7 Công ty TNHH Như Tùng              477                 1,074.0               4,858.2
8 Công ty CP Mascopex              131                    305.0                   938.0
9 Công ty Mercafe Việt Nam              259                    646.8               1,785.3
10 Công ty TNHH thương phẩm Atlantic Việt Nam (ACOM)              799                 1,981.6               6,827.8
11 Công ty TNHH Comercial Exportadora Việt Nam              167                    441.1               1,976.2
12 Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities Việt Nam - Di Linh           2,491                 4,277.3             14,983.9
13 Công ty TNHH Louis Dreyfus - Ta Nung              373                    651.9               1,349.0
14 Công ty TNHH Cà phê Hân Vinh              173                    456.1               1,777.4
15 Công ty Côt phần Intimex Bảo Lộc           2,143                    4,329                16,778
TỔNG           7,781                  15,647                56,666

 

Phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng